Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Close

Vakuumpumpar, boosterkompressorer och tryckförstärkare

Compressor Types Air compressors Compressed Air Wiki Other Compressors

Det finns flera kompressortyper som du kanske inte har hört talas om tidigare. Här går vi igenom några av dessa ”andra” typer av kompressorer: vakuumpumpar, boosterkompressorer och tryckförstärkare.

Vad är vakuumpumpar?

en vakuumpump
Med vakuum avses ett tryck som är lägre än det atmosfäriska trycket. En vakuumpump är en kompressor som komprimerar ett vakuum till högre tryck, vanligen till atmosfäriskt tryck. Typiskt för vakuumpumparna är att de arbetar med mycket höga tryckförhållanden, vilket förklarar varför flerstegsmaskiner är vanliga. Flerstegskompressorer kan även användas för vakuum inom tryckområdet mellan 1 bar(a) till 0,1 bar(a).

Vad är boosterkompressorer?

En boosterkompressor är en kompressor som arbetar med luft som redan komprimerats och som komprimerar den till ett ännu högre tryck. Boosterkompressorer kan användas till att kompensera tryckfall i långa rörledningar eller i applikationer där det behövs ett högre tryck för en viss delprocess. Boosterkompressorer kan ha ett eller flera steg och kan vara dynamiska eller av deplacementtyp, men kolvkompressorer är vanligast. Effektbehovet för en boosterkompressor ökar med stigande tryckförhållande, medan massflödet avtar. Kurvan för effektbehovet som en funktion av insugningstrycket har samma allmänna form som kurvan för en vakuumpump.

Vad är tryckförstärkare?

Tryckförstärkare är en sorts boosterkompressorer som drivs av själva tryckluftsmediet (drivgasen). De kan höja trycket i ett medium för särskilda tillämpningar: exempelvis för laboratorietester av ventiler, rör och slangar. Ett tryck på 7 bar kan i ett enda steg förstärkas till 200 bar, eller till 1 700 bar i flerstegsutrustning. Tryckförstärkare är bara tillgängliga för mycket små flöden. När drivgasen strömmar in pressas kolven nedåt och trycker ut mediet i högtryckskammaren under högt tryck. Förstärkaren kan arbeta i cykliska förlopp upp till en viss förutbestämd trycknivå. Alla inerta gaser kan komprimeras på detta sätt. Även luft kan komprimeras i en tryckförstärkare, men måste då vara helt oljefri för att undvika självantändning.

Relaterade artiklar