Vakuumpumpar, boosterkompressorer och tryckförstärkare - Atlas Copco Sweden
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Vakuumpumpar, boosterkompressorer och tryckförstärkare

Compressor Types Compressors Compressed Air Wiki Other Compressors

Det finns flera kompressortyper som du kanske inte har hört talas om tidigare. Här går vi igenom några av dessa ”andra” typer av kompressorer: vakuumpumpar, boosterkompressorer och tryckförstärkare.

Vad är vakuumpumpar?

en vakuumpump
Med vakuum avses ett tryck som är lägre än det atmosfäriska trycket. En vakuumpump är en kompressor som komprimerar ett vakuum till högre tryck, vanligen till atmosfäriskt tryck. Typiskt för vakuumpumparna är att de arbetar med mycket höga tryckförhållanden, vilket förklarar varför flerstegsmaskiner är vanliga. Flerstegskompressorer kan även användas för vakuum inom tryckområdet mellan 1 bar(a) till 0,1 bar(a).

Vad är boosterkompressorer?

En boosterkompressor är en kompressor som arbetar med luft som redan komprimerats och som komprimerar den till ett ännu högre tryck. Boosterkompressorer kan användas till att kompensera tryckfall i långa rörledningar eller i applikationer där det behövs ett högre tryck för en viss delprocess. Boosterkompressorer kan ha ett eller flera steg och kan vara dynamiska eller av deplacementtyp, men kolvkompressorer är vanligast. Effektbehovet för en boosterkompressor ökar med stigande tryckförhållande, medan massflödet avtar. Kurvan för effektbehovet som en funktion av insugningstrycket har samma allmänna form som kurvan för en vakuumpump.

Vad är tryckförstärkare?

Tryckförstärkare är en sorts boosterkompressorer som drivs av själva tryckluftsmediet (drivgasen). De kan höja trycket i ett medium för särskilda tillämpningar: exempelvis för laboratorietester av ventiler, rör och slangar. Ett tryck på 7 bar kan i ett enda steg förstärkas till 200 bar, eller till 1 700 bar i flerstegsutrustning. Tryckförstärkare är bara tillgängliga för mycket små flöden. När drivgasen strömmar in pressas kolven nedåt och trycker ut mediet i högtryckskammaren under högt tryck. Förstärkaren kan arbeta i cykliska förlopp upp till en viss förutbestämd trycknivå. Alla inerta gaser kan komprimeras på detta sätt. Även luft kan komprimeras i en tryckförstärkare, men måste då vara helt oljefri för att undvika självantändning.

Relaterad information