Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Close

Livscykelkostnad för en kompressor

Compressed Air Wiki Air compressors Compressor Economy

Ett vanligt sätt att beskriva och analysera investeringen i en produkt, ett material eller en viss tjänst på ett systematiskt men förenklat sätt, är att använda en livscykelkostnadsanalys (LCC). I den här analysen undersöks alla steg i livscykeln för den använda produkten eller tjänsten. Här ingår allt från val av råmaterial till slutlig avfallshantering/återvinning.

Vad innebär termen livscykelkostnad?

Analysen av livscykelkostnaden används ofta som en jämförelse mellan olika investeringsalternativ till exempel för produkter eller system med likartad funktion. LCC-resultatet används ofta för att ge vägledning i frågor som rör specifika processer eller specifika produktdesignelement. LCC-analysen kan också användas av företag som en beskrivning av systemegenskaper när man kommunicerar med underleverantörer, kunder eller myndigheter.Resultaten från en LCC-analys kan fungera som grund för beslut som kan minimera en produkts eller en tjänsts operativa påverkan på miljön. Men LCC-analyser erbjuder inte svar på alla tänkbara frågor varför andra aspekter såsom kvalitet och tillgänglig teknik måste undersökas för att ge ett relevant bakgrundsmaterial.

Hur beräknar man en kompressors livscykelkostnad?

beräkning av en kompressors livscykelkostnad kan skapa en ibland mycket nyttig översikt

LCC-beräkningar används mer och mer som ett verktyg för att utvärdera olika investeringsalternativ. I LCC-beräkning ingår samlade kostnader för produktens drift under en viss tidsperiod vilket inkluderar kapitalkostnader, driftskostnader och underhållskostnader.

LCC-beräkningen implementeras ofta baserat på en planerad installation eller en fungerande installation. Den utgör grunden när kraven på den ny installation ska definieras. Det bör emellertid påpekas att en LCC-beräkning ofta endast är en kvalificerad uppskattning av framtida kostnader och att den är något begränsad eftersom den baseras på nuvarande kunskap om utrustningens skick och att den påverkas av framtida stigande energipriser. Inte heller tar beräkningen hänsyn till eventuella ”mjuka” värden som kan vara precis lika viktiga som produktionssäkerhet och dess efterföljande kostnader.

För att utföra en LCC-beräkning krävs kunskap och helst erfarenhet av andra tryckluftsinstallationer. Idealet är att den utförs gemensamt av köparen och säljaren. Viktiga frågor är bland annat hur olika investeringsalternativ påverkar faktorer som produktionskvalitet, produktionssäkerhet, efterföljande investeringsbehov, underhållet av produktionsmaskiner och fördelningsnätverk, miljöpåverkan, slutproduktens kvalitet och riskerna för driftstopp och kassationer.

Ett uttryck man inte får glömma i det här sammanhanget är LCP eller livscykelvinst. Det representerar förtjänsten som kan erhållas genom energiåtervinning och minskade kassationer för att bara nämna några möjligheter. Vid bedömningen av service- och underhållskostnader måste även utrustningens förväntade skick i slutet av beräkningsperioden tas med i beräkningen (dvs. om den ska betraktas som fullt utnyttjad eller renoveras till sitt ursprungliga skick). Dessutom måste beräkningsmodellen anpassas till vilken typ av kompressor det gäller. Exemplet i kapitel 5 kan fungera som en modell för ekonomisk utvärderingen av en kompressoranläggning, med eller utan energiåtervinning.

Tillsammans med el, vatten och gas håller tryckluften vår värld i rullning. Vi kanske inte alltid ser den men tryckluft finns överallt omkring oss. Eftersom det finns så många olika användningsområden för (och krav på) tryckluft finns nu kompressorer i alla typer och storlekar. I den här guiden beskriver vi vad kompressorer gör, varför du behöver dem och vilka typer av alternativ som finns för dig.

 

Vill du ha ytterligare hjälp? Klicka på knappen nedan så kommer en av våra experter att kontakta dig inom kort.

Relaterade artiklar

Cost savings wiki_800x600

Kostnaden för tryckluft

28 June, 2022

När man talar om kostnaden för tryckluft är det värt att nämna att elektrisk energi utgör merparten av dina driftkostnader. Läs den här handboken för mer information.

an illustration about economy and compressors for the atlas copco wiki.

Besparingsmöjligheter för kompressorer

28 June, 2022

I många tryckluftsanläggningar finns betydande och ofta outnyttjade möjligheter till besparingsmöjligheter. Här kan du läsa mer om hur man kan minska driftskostnaderna för kompressorer.

how to install a compressor?

Avgöra om ett kompressorrum är nödvändigt

31 May, 2022

Att installera en kompressor är idag enklare än någonsin. Det är dock några saker som är viktiga att tänka på, framför allt var kompressorn ska placeras och hur utrymmet runt den ska organiseras. Läs mer här.