Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kraftutrustning
Solutions
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Solutions
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources

Beräkning av arbetstrycket

Compressors Dimensioning Compressed Air Wiki Compressor Installations

Tryckluftsutrustningen i en anläggning bestämmer vilket arbetstryck som krävs. Rätt arbetstryck beror inte bara på kompressorn utan även på tryckluftsnätets utformning, rör, ventiler, tryckluftstorkar, filter mm. Olika typer av utrustning kan kräva olika tryck inom ramen för samma anläggning.

Hur beräknas arbetstrycket i en tryckluftsanläggning?

Beräkning av arbetstrycket i en tryckluftsanläggning (diagram)
Normalt är det utrustningen med det högsta trycket som avgör anläggningens arbetstryck medan övrig utrustning förses med tryckreduceringsventiler vid förbrukningsstället. I mer extrema fall kan en sådan lösning bli oekonomisk och en separat kompressor för det speciella behovet kan då vara ett bättre alternativ. Man bör också tänka på att tryckfallet snabbt ökar när flödet ökar. Om förväntningen är att förbrukningen kommer att ändras är det därför ekonomiskt försvarbart att anpassa anläggningen utifrån dessa förutsättningar. Filter och speciella dammfilter har lågt initialt tryckfall, men sätts igen med tiden och byts vid det rekommenderade tryckfallet. Denna faktor måste tas med i beräkningen. Även kompressorns flödesreglering skapar tryckvariationer som måste ingå i bedömningen. Det kan vara lämpligt att systematisera beräkningarna enligt följande exempel: I huvudsak bestämmer förbrukarna tillsammans med tryckfallet mellan kompressor och förbrukare det tryck som behöver produceras av kompressorn. Arbetstrycket kan bestämmas genom att man adderar systemets tryckfall, såsom i exemplet ovan.

Läs mer nedan om olika aspekter gällande dimensionering av kompressoranläggningar.

Relaterade artiklar

how to install a compressor?

Installera en kompressor

Att installera en kompressor är idag enklare än någonsin. Det är dock några saker som är viktiga att tänka på, framför allt var kompressorn ska placeras och hur utrymmet runt den ska organiseras. Läs mer här.