Beräkning av arbetstrycket - Atlas Copco Sweden
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Beräkning av arbetstrycket

Compressors Dimensioning Compressed Air Wiki Compressor Installations

Tryckluftsutrustningen i en anläggning bestämmer vilket arbetstryck som krävs. Rätt arbetstryck beror inte bara på kompressorn utan även på tryckluftsnätets utformning, rör, ventiler, tryckluftstorkar, filter mm. Olika typer av utrustning kan kräva olika tryck inom ramen för samma anläggning.

Hur beräknas arbetstrycket i en tryckluftsanläggning?

Beräkning av arbetstrycket i en tryckluftsanläggning (diagram)
Normalt är det utrustningen med det högsta trycket som avgör anläggningens arbetstryck medan övrig utrustning förses med tryckreduceringsventiler vid förbrukningsstället. I mer extrema fall kan en sådan lösning bli oekonomisk och en separat kompressor för det speciella behovet kan då vara ett bättre alternativ. Man bör också tänka på att tryckfallet snabbt ökar när flödet ökar. Om förväntningen är att förbrukningen kommer att ändras är det därför ekonomiskt försvarbart att anpassa anläggningen utifrån dessa förutsättningar. Filter och speciella dammfilter har lågt initialt tryckfall, men sätts igen med tiden och byts vid det rekommenderade tryckfallet. Denna faktor måste tas med i beräkningen. Även kompressorns flödesreglering skapar tryckvariationer som måste ingå i bedömningen. Det kan vara lämpligt att systematisera beräkningarna enligt följande exempel: I huvudsak bestämmer förbrukarna tillsammans med tryckfallet mellan kompressor och förbrukare det tryck som behöver produceras av kompressorn. Arbetstrycket kan bestämmas genom att man adderar systemets tryckfall, såsom i exemplet ovan.

Läs mer nedan om olika aspekter gällande dimensionering av kompressoranläggningar.

Calculating and Measuring the Air Requirement
Calculating and Measuring the Air Requirement
Learn how to calculate the compressed air required to run your different tools.
 
Learn how to calculate the compressed air required to run your different tools.
Learn how to calculate the compressed air required to run your different tools.
Centralization or Decentralization?
Centralization or Decentralization?
Learn more about centralizing and decentralizing a compressor installation.
 
Learn more about centralizing and decentralizing a compressor installation.
Learn more about centralizing and decentralizing a compressor installation.
Dimensioning at High Altitudes
Dimensioning at High Altitudes
Learn more about dimensioning a compressor installation and dealing with a higher altitude.
 
Learn more about dimensioning a compressor installation and dealing with a higher altitude.
Learn more about dimensioning a compressor installation and dealing with a higher altitude.

Relaterade artiklar

how to install a compressor?

Installing a Compressor

Installing a compressor system is easier than it used to be. There are still a few things to keep in mind though, most importantly where to place the compressor and how to organise the room around the compressor. Learn more here.