Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Luftmotorer
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Solutions
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

Centralisering eller decentralisering av en kompressorinstallation

Compressors Dimensioning Compressed Air Wiki Compressor Installations

Det finns flera faktorer som påverkar valet mellan en stor central kompressor eller flera mindre decentraliserade kompressorer för att möta ett specifikt tryckluftsbehov. Faktorer som beaktas inkluderar kostnaden för ett produktionsstopp, tillgången på elektrisk ström, belastningsvariationer, kostnaden för tryckluftsnätet och den tillgänglig golvytan.

Varför ska du välja en centraliserad kompressorinstallation?

bör du centralisera din kompressorinstallation?
En centraliserad kompressorinstallation är ofta att föredra eftersom den är billigare i drift och underhåll än flera lokalt placerade kompressorer. Kompressorenheterna kan samköras effektivt, vilket resulterar i lägre energiförbrukning. En central installation ger också lägre övervaknings- och underhållskostnader, samt bättre möjligheter för energiåtervinning. Även den totala golvyta som krävs för kompressorinstallationen blir mindre. Filter, kylare och annan kringutrustning samt luftintaget kan dimensioneras optimalt. Även de bullerdämpande åtgärderna blir enklare att installera. Ett system med flera kompressorer i olika storlek i en central installation kan sekvensstyras för att förbättra verkningsgraden. En stor kompressor kan ha svårare att klara stora variationer i tryckluftsbehovet utan att verkningsgraden sjunker. Exempelvis brukar system med en stor kompressor ofta kompletteras med en mindre kompressor för användning under perioder som nattskift eller helger. En annan faktor att tänka på är den påverkan som starten av en stor elmotor har på elnätet.

Varför ska du välja en decentraliserad kompressorinstallation?

Ett system med flera decentraliserade kompressorer kan vara förstahandsvalet i vissa tillämpningar. Tryckluftsnätet blir då mindre och enklare. Nackdelen med decentraliserade kompressorer är att samreglering av tryckluftssystemet kan bli svårare eller dyrare, att underhållsarbetet blir mer omfattande och att reservkapacitet blir svårare att hålla. Moderna kompressorer med helt integrerad luftbehandling (torkar, filter etc.) och effektiv bullerreducering kan installeras vid arbetsplatsen, något som minskar distributionskostnaden för tryckluften och eliminerar behovet av ett separat kompressorrum. Decentraliserade kompressorer kan utnyttjas för att upprätthålla trycket i ett nät med stort tryckfall, om mellanliggande processer tillfälligt förbrukar mycket luft. Alternativet är annars att vid kortvariga förbrukningstoppar lösa sådana problem genom att placera ut buffertar (luftbehållare) på strategiska platser. En enhet eller byggnad som normalt försörjs av tryckluftscentralen och är ensam om att behöva tryckluft under vissa tider kan avskiljas och försörjas med en egen decentraliserad kompressor. Fördelen med denna lösning är att man slipper ”försörja” eventuellt läckage i det övriga nätet och att den lokalt placerade kompressorn kan anpassas till det mindre behovet.

Läs mer nedan om olika aspekter gällande dimensionering av kompressoranläggningar.

Relaterade artiklar

how to install a compressor?

Installera en kompressor

Att installera en kompressor är idag enklare än någonsin. Det är dock några saker som är viktiga att tänka på, framför allt var kompressorn ska placeras och hur utrymmet runt den ska organiseras. Läs mer här.