Centralisering eller decentralisering av en kompressorinstallation - Atlas Copco Sweden
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Centralisering eller decentralisering av en kompressorinstallation

Compressors Dimensioning Compressed Air Wiki Compressor Installations

Det finns flera faktorer som påverkar valet mellan en stor central kompressor eller flera mindre decentraliserade kompressorer för att möta ett specifikt tryckluftsbehov. Faktorer som beaktas inkluderar kostnaden för ett produktionsstopp, tillgången på elektrisk ström, belastningsvariationer, kostnaden för tryckluftsnätet och den tillgänglig golvytan.

Varför ska du välja en centraliserad kompressorinstallation?

bör du centralisera din kompressorinstallation?
En centraliserad kompressorinstallation är ofta att föredra eftersom den är billigare i drift och underhåll än flera lokalt placerade kompressorer. Kompressorenheterna kan samköras effektivt, vilket resulterar i lägre energiförbrukning. En central installation ger också lägre övervaknings- och underhållskostnader, samt bättre möjligheter för energiåtervinning. Även den totala golvyta som krävs för kompressorinstallationen blir mindre. Filter, kylare och annan kringutrustning samt luftintaget kan dimensioneras optimalt. Även de bullerdämpande åtgärderna blir enklare att installera. Ett system med flera kompressorer i olika storlek i en central installation kan sekvensstyras för att förbättra verkningsgraden. En stor kompressor kan ha svårare att klara stora variationer i tryckluftsbehovet utan att verkningsgraden sjunker. Exempelvis brukar system med en stor kompressor ofta kompletteras med en mindre kompressor för användning under perioder som nattskift eller helger. En annan faktor att tänka på är den påverkan som starten av en stor elmotor har på elnätet.

Varför ska du välja en decentraliserad kompressorinstallation?

Ett system med flera decentraliserade kompressorer kan vara förstahandsvalet i vissa tillämpningar. Tryckluftsnätet blir då mindre och enklare. Nackdelen med decentraliserade kompressorer är att samreglering av tryckluftssystemet kan bli svårare eller dyrare, att underhållsarbetet blir mer omfattande och att reservkapacitet blir svårare att hålla. Moderna kompressorer med helt integrerad luftbehandling (torkar, filter etc.) och effektiv bullerreducering kan installeras vid arbetsplatsen, något som minskar distributionskostnaden för tryckluften och eliminerar behovet av ett separat kompressorrum. Decentraliserade kompressorer kan utnyttjas för att upprätthålla trycket i ett nät med stort tryckfall, om mellanliggande processer tillfälligt förbrukar mycket luft. Alternativet är annars att vid kortvariga förbrukningstoppar lösa sådana problem genom att placera ut buffertar (luftbehållare) på strategiska platser. En enhet eller byggnad som normalt försörjs av tryckluftscentralen och är ensam om att behöva tryckluft under vissa tider kan avskiljas och försörjas med en egen decentraliserad kompressor. Fördelen med denna lösning är att man slipper ”försörja” eventuellt läckage i det övriga nätet och att den lokalt placerade kompressorn kan anpassas till det mindre behovet.

Läs mer nedan om olika aspekter gällande dimensionering av kompressoranläggningar.

Dimensionering för höga höjder
Dimensionering för höga höjder
Läs mer om dimensionering av en kompressoranläggning och vilken påverkan högre höjder har.
 
Läs mer om dimensionering av en kompressoranläggning och vilken påverkan högre höjder har.
Läs mer om dimensionering av en kompressoranläggning och vilken påverkan högre höjder har.
Beräkning av arbetstrycket
Beräkning av arbetstrycket
Läs mer om kompressorns arbetstryck och hur det beräknas.
 
Läs mer om kompressorns arbetstryck och hur det beräknas.
Läs mer om kompressorns arbetstryck och hur det beräknas.
Beräkning och mätning av luftbehovet
Beräkning och mätning av luftbehovet
Lär dig beräkna hur mycket tryckluft som krävs för att driva din applikation.
 
Lär dig beräkna hur mycket tryckluft som krävs för att driva din applikation.
Lär dig beräkna hur mycket tryckluft som krävs för att driva din applikation.

Relaterade artiklar

how to install a compressor?

Installing a Compressor

Installing a compressor system is easier than it used to be. There are still a few things to keep in mind though, most importantly where to place the compressor and how to organise the room around the compressor. Learn more here.

an illustration about compressor installation

Energy Recovery in Compressor Systems

Discover how energy from waste heat is recovered in water-cooled or air-cooled compressed air systems. We will take a look at the recovery potential and the different methods of energy recovery.