Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Close

Centralisering eller decentralisering av en kompressorinstallation

Dimensioning Air compressors Compressed Air Wiki Installing an Air Compressor Ownership

Det finns flera faktorer som påverkar valet mellan en stor central kompressor eller flera mindre decentraliserade kompressorer för att möta ett specifikt tryckluftsbehov. Faktorer som beaktas inkluderar kostnaden för ett produktionsstopp, tillgången på elektrisk ström, belastningsvariationer, kostnaden för tryckluftsnätet och den tillgänglig golvytan.

Varför ska du välja en centraliserad kompressorinstallation?

bör du centralisera din kompressorinstallation?
En centraliserad kompressorinstallation är ofta att föredra eftersom den är billigare i drift och underhåll än flera lokalt placerade kompressorer. Kompressorenheterna kan samköras effektivt, vilket resulterar i lägre energiförbrukning. En central installation ger också lägre övervaknings- och underhållskostnader, samt bättre möjligheter för energiåtervinning. Även den totala golvyta som krävs för kompressorinstallationen blir mindre. Filter, kylare och annan kringutrustning samt luftintaget kan dimensioneras optimalt. Även de bullerdämpande åtgärderna blir enklare att installera. Ett system med flera kompressorer i olika storlek i en central installation kan sekvensstyras för att förbättra verkningsgraden. En stor kompressor kan ha svårare att klara stora variationer i tryckluftsbehovet utan att verkningsgraden sjunker. Exempelvis brukar system med en stor kompressor ofta kompletteras med en mindre kompressor för användning under perioder som nattskift eller helger. En annan faktor att tänka på är den påverkan som starten av en stor elmotor har på elnätet.

Varför ska du välja en decentraliserad kompressorinstallation?

Ett system med flera decentraliserade kompressorer kan vara förstahandsvalet i vissa tillämpningar. Tryckluftsnätet blir då mindre och enklare. Nackdelen med decentraliserade kompressorer är att samreglering av tryckluftssystemet kan bli svårare eller dyrare, att underhållsarbetet blir mer omfattande och att reservkapacitet blir svårare att hålla. Moderna kompressorer med helt integrerad luftbehandling (torkar, filter etc.) och effektiv bullerreducering kan installeras vid arbetsplatsen, något som minskar distributionskostnaden för tryckluften och eliminerar behovet av ett separat kompressorrum. Decentraliserade kompressorer kan utnyttjas för att upprätthålla trycket i ett nät med stort tryckfall, om mellanliggande processer tillfälligt förbrukar mycket luft. Alternativet är annars att vid kortvariga förbrukningstoppar lösa sådana problem genom att placera ut buffertar (luftbehållare) på strategiska platser. En enhet eller byggnad som normalt försörjs av tryckluftscentralen och är ensam om att behöva tryckluft under vissa tider kan avskiljas och försörjas med en egen decentraliserad kompressor. Fördelen med denna lösning är att man slipper ”försörja” eventuellt läckage i det övriga nätet och att den lokalt placerade kompressorn kan anpassas till det mindre behovet.

Läs mer nedan om olika aspekter gällande dimensionering av kompressoranläggningar.

Dimensionering för höga höjder
Hilight V4W light tower application
Dimensionering för höga höjder
Läs mer om dimensionering av en kompressoranläggning och vilken påverkan högre höjder har.
 
Läs mer om dimensionering av en kompressoranläggning och vilken påverkan högre höjder har.
Läs mer om dimensionering av en kompressoranläggning och vilken påverkan högre höjder har.
Beräkning av arbetstrycket
high pressure booster compressor detail out
Beräkning av arbetstrycket
Läs mer om kompressorns arbetstryck och hur det beräknas.
 
Läs mer om kompressorns arbetstryck och hur det beräknas.
Läs mer om kompressorns arbetstryck och hur det beräknas.
Beräkna och mäta luftbehovet
airnet tubes pipes service green blue
Beräkna och mäta luftbehovet
Lär dig beräkna hur mycket tryckluft som krävs för att driva din applikation.
 
Lär dig beräkna hur mycket tryckluft som krävs för att driva din applikation.
Lär dig beräkna hur mycket tryckluft som krävs för att driva din applikation.

Relaterade artiklar

how to install a compressor?

Utvecklingen av skruvkompressorers installation

31 May, 2022

Att installera en kompressor är idag enklare än någonsin. Det är dock några saker som är viktiga att tänka på, framför allt var kompressorn ska placeras och hur utrymmet runt den ska organiseras. Läs mer här.

an illustration about compressor installation

Distribution av tryckluft

20 December, 2022

Ett antal beslut måste tas vid utformning och dimensionering av ett distributionssystem för tryckluft. Läs mer om det här.

an illustration about compressor installation

Energiåtervinning i kompressoranläggningar

30 June, 2022

Upptäck hur energi från överskottsvärme återvinns i vattenkylda eller luftkylda tryckluftssystem. Vi kommer att gå igenom återvinningspotentialen och de olika metoderna för energiåtervinning.