Elkraft - Atlas Copco Sweden
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Elkraft

Compressed Air Wiki Basic Theory Electricity

För att omvandla luft till tryckluft behövs effekt. Effekten levereras i form av elektricitet. Här studerar vi tre typer av elektrisk effekt: aktiv, reaktiv och skenbar effekt. Vi går även igenom effektfaktorn.

Vad är aktiv, reaktiv och skenbar effekt?

en visualisering av effekt
Aktiv effekt (P) mäts i watt och är den nyttiga effekt som kan användas till arbete. En effektmätare mäter endast den strömkomponent som är i fas med spänningen, det vill säga den ström som flödar genom motståndet i kretsen. Reaktiv effekt (Q) mäts i voltampere reaktiv (VAr) och är den "onyttiga", "fasförskjutna" effekten som inte kan användas till arbete. Den kan dock tillhandahålla det magnetfält som motorn behöver. Skenbar effekt (S) mäts i voltampere (VA) och är den effekt som måste tas ut från elnätet för att få tillgång till den aktiva effekten.
Sambandet mellan aktiv, reaktiv och skenbar effekt
Här ingår den aktiva och reaktiva effekten samt eventuella värmeförluster från elnätet.

Sambandet mellan aktiv, reaktiv och skenbar effekt illustreras vanligen med en effekttriangel.

Den aktiva effekten för trefas Y/D-konfigurationer är, Formel (P, Q, S)
Den aktiva effekten för trefas Y/D-konfigurationer är:

Vad är effektfaktorn?

Fasvinkeln (φ) är ett mått på den fasförskjutning som kan förekomma mellan ström och spänning. Fasvinkeln ger effektfaktorn cos φ, som i sin tur är ett mått på hur effektivt energin används. Många elbolag tar ut högre avgifter om konsumenterna har tillämpningar med en låg eller eftersläpande effektfaktor. Detta beror på att elnätet och annan utrustning för överföring och generering av elektricitet måste överdimensioneras för att kunna hantera den skenbara effekten (summan av den aktiva och reaktiva effekten samt eventuella värmeförluster) samtidigt som konsumenterna endast faktureras den aktiva effekten, det vill säga för antalet förbrukade kilowattimmar (kWh). En bättre effektfaktor leder ofta till betydande kostnadsbesparingar. Du kan förbättra effektfaktorn genom att minska den reaktiva effekten genom att:

  • använda utrustning med hög effektfaktor: belysningsballaster
  • använda synkrona motorer med hög effektfaktor vid konstant belastning
  • använda kondensatorer som förbättrar effektfaktorn

Relaterade artiklar

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Elmotorn

Lär dig mer om grunderna för elmotorer och den roll de spelar för moderna kompressorer.