Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Borrningslösningar
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Produkter
Kompressorteknik
Process Gas and Air Equipment
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Produkter
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Reservdelar och service
Kompressorteknik

Elkraft

Compressed Air Wiki Basic Theory Electricity

För att omvandla luft till tryckluft behövs effekt. Effekten
levereras i form av elektricitet. Här studerar vi tre typer av elektrisk effekt: aktiv, reaktiv och skenbar effekt. Vi går även igenom effektfaktorn.

Vad är aktiv, reaktiv och skenbar effekt?

en visualisering av effekt

Aktiv effekt (P) mäts i watt och är den nyttiga effekt som kan användas till arbete. En effektmätare mäter endast den strömkomponent som är i fas med spänningen, det vill säga den ström som flödar genom motståndet i kretsen. Reaktiv effekt (Q) mäts i voltampere reaktiv (VAr) och är den "onyttiga", "fasförskjutna" effekten som inte kan användas till arbete. Den kan dock tillhandahålla det magnetfält som motorn behöver. Skenbar effekt (S) mäts i voltampere (VA) och är den effekt som måste tas ut från elnätet för att få tillgång till den aktiva effekten.

Sambandet mellan aktiv, reaktiv och skenbar effekt

Här ingår den aktiva och reaktiva effekten samt eventuella värmeförluster från elnätet.

Sambandet mellan aktiv, reaktiv och skenbar effekt illustreras vanligen med en effekttriangel.

Den aktiva effekten för trefas Y/D-konfigurationer är, Formel (P, Q, S)

Den aktiva effekten för trefas Y/D-konfigurationer är:

Vad är effektfaktorn?

Fasvinkeln (φ) är ett mått på den fasförskjutning som kan förekomma mellan ström och spänning. Fasvinkeln ger effektfaktorn cos φ, som i sin tur är ett mått på hur effektivt energin används. Många elbolag tar ut högre avgifter om konsumenterna har tillämpningar med en låg eller eftersläpande effektfaktor. Detta beror på att elnätet och annan utrustning för överföring och generering av elektricitet måste överdimensioneras för att kunna hantera den skenbara effekten (summan av den aktiva och reaktiva effekten samt eventuella värmeförluster) samtidigt som konsumenterna endast faktureras den aktiva effekten, det vill säga för antalet förbrukade kilowattimmar (kWh). En bättre effektfaktor leder ofta till betydande kostnadsbesparingar. Du kan förbättra effektfaktorn genom att minska den reaktiva effekten genom att:

Relaterade artiklar

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Elmotorn

Lär dig mer om grunderna för elmotorer och den roll de spelar för moderna kompressorer.