Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Luftmotorer
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Solutions
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

Introduktion till elektricitet

Compressed Air Wiki Basic Theory Electricity

När luft ska omvandlas till tryckluft behövs det effekt. Den här effekten levereras i form av elektricitet: Växelström eller likström. I den här artikeln ger vi en kort introduktion till begreppet elektricitet.

Vad är elektricitet? Här är några grundläggande principer.

Elektricitet är resultatet av att elektroner tillfälligt separeras från protoner och därmed skapar en skillnad i den elektriska potentialen (eller spänningen) mellan området med överflödiga elektroner och området med brist på elektroner. När elektronerna hittar en elektriskt ledande bana att röra sig längs flödar en elektrisk ström. I de första elektriska tillämpningarna användes likström (DC), där den elektriska laddningen från elektronflödet är enkelriktad. DC produceras av batterier, solceller (PV) och generatorer. Den växelström (AC) som exempelvis används för att driva kontor och verkstäder, och som får motorer med fast varvtal att rotera genereras av en växelströmsgenerator. Den ändrar styrka och riktning på ett regelbundet sätt i en sinusformad variation. Spänningen och strömstyrkan växer från noll till ett toppvärde och sjunker sedan till noll, ändrar riktning, når ett toppvärde med motsatt riktning och blir sedan noll igen. Strömmen har då fullbordat en period (T). Perioden T är den tid i sekunder under vilken strömmen genomflutit alla sina värden. Frekvensen är periodens invers, den anger antalet fullständiga cykler per sekund och mäts i Hertz. f = 1/T där f = frekvens (Hz) och T = tiden för en period (s). Strömstyrka och spänning anges normalt med det kvadratiska medelvärdet (RMS) under en period. Med ett sinusformat mönster är förhållandet mellan det kvadratiska medelvärdet för strömmen och spänningen: kvadratiskt medelvärde = (toppvärde)/V2.

en introduktion till effekt, grafik som visar ”handboken” för effekt
Allt som inte är en ren sinusvågform kallas för periodiska men icke sinusformade ström- och spänningsvågformer. Några enkla exempel är kvadratiska, triangulära och rektangulära vågformer. De härleds ofta från matematiska funktioner och kan representeras av en kombination av rena sinusvågor med olika frekvenser, och ibland är de multiplar av den lägsta frekvensen (kallas grundfrekvensen).
ström: i(t) = I0 + i1(t) + i2(t) + … + in(t) + …
spänning: v(t) = V0 + v1(t) + v2(t) + … + vn(t) + …

Relaterade artiklar

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Elkraft

Elkraft, eller elektricitet, spelar en viktig roll vid komprimering av luft. Läs mer om effekt och förhållandet mellan aktiv, reaktiv och skenbar effekt.

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Elmotorn

Lär dig mer om grunderna för elmotorer och den roll de spelar för moderna kompressorer.