Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Produkter
Kompressorteknik
Process Gas and Air Equipment
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Produkter
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Service och reservdelar
Kompressorteknik
Luftkompressordelar
Maximera effektiviteten
Service och reservdelar
Maximera effektiviteten
Maximera effektiviteten
Kompressorteknik

Ohms lagar för likström och växelström

Compressed Air Wiki Basic Theory Electricity

När luft ska omvandlas till tryckluft behövs effekt. Den här effekten levereras i form av elektricitet: växelström eller likström. I den här artikeln ger vi en kort introduktion till Ohms lagar. De här lagarna introducerar begreppet resistans i relationen mellan ström och spänning.

Vad är Ohms lag för likström?

Ohms lag anger att strömmen genom en ledare mellan två punkter är direkt proportionell mot spänningen över de två punkterna. Om vi introducerar proportionalitetskonstanten, som är resistansen, får vi den välbekanta ekvation som beskriver den här relationen:
U = R x I
Där I är strömmen genom ledaren i ampere, V är spänningen som mäts över ledaren i volt och R är ledarens resistans i ohm. Mer specifikt anger Ohms lag att R i den här relationen är konstant och oberoende av strömmen.

Vad är Ohms lag för växelström (och vad är självinduktion)?

Formel för impedansen Z, skenbar resistans (Z) i förhållande till resistans (R) och reaktans (X)

En växelström som passerar genom en spole ger upphov till ett magnetflöde. Det här flödet ändrar storlek och riktning på samma sätt som en elektrisk ström gör. När flödet ändras alstras en elektromotorisk kraft (emk) i spolen, enligt lagarna för induktion.

Denna elektromotoriska kraft är motriktad den påkopplade polspänningen. Fenomenet kallas självinduktion. Självinduktionen i en växelströmsenhet ger dels upphov till en viss fasförskjutning mellan strömmen och spänningen och dels ett induktivt spänningsfall. Enhetens motstånd (resistans) mot växelströmmen blir skenbart större än den som beräknas eller mäts för likström.

Fasförskjutningen mellan ström och spänning representeras av vinkeln φ. Induktivt motstånd (reaktans) betecknas med X. Resistivt motstånd (resistans) betecknas med R. Skenbart motstånd (impedans) i en enhet eller ledare betecknas med Z.

Formel för Ohms lag för växelström, U=I*Z

Relaterad information

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Elmotorn

Lär dig mer om grunderna för elmotorer och den roll de spelar för moderna kompressorer.