Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Borrningslösningar
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Produkter
Kompressorteknik
Process Gas and Air Equipment
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Produkter
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Reservdelar och service
Kompressorteknik

Vad är ett trefassystem med växelström?

Compressed Air Wiki Basic Theory Electricity

För att omvandla luft till tryckluft behövs kraft. Den här kraften kommer i form av elektricitet. I det här avsnittet behandlas växelström, mer specifikt i ett trefassystem.

trefassystem med växelström

Först och främst så fluktuerar effekten i en fas med växelström. För hushållsbruk utgör detta inte något problem. Men vid drift av elektriska motorer är det tillrådligt att använda en ström som producerar mer konstant effekt. Det uppnår man genom att använda tre separata ledningar med växelström som används parallellt men där varje enskild fas är förskjuten en 1/3 cykel i förhållande till de andra faserna.

Trefas växelström alstras i en generator med tre separata lindningar. Enfas apparater ansluts mellan fas och nolla. Trefas apparater kan anslutas till på två olika sätt, i en Y-koppling eller i en D-koppling.

Vid Y-koppling ligger en fasspänning mellan uttagen. Vid D-koppling ligger en huvudspänning mellan uttagen. Industrikompressorer hör till de första industriella maskinerna som utrustades med variabel varvtalsstyrning (VSD), för att reglera varvtalet och vridmomentet på AC-induktionsmotorer genom att reglera frekvensen i ledningarna till motorn. Vanligast förekommande är att de tre faserna med växelström omvandlas till likström med en brygglikriktare. Denna likström omvandlas till kvasisinusformad växelström med hjälp av en växelriktare (numera halvledare av IGBT-typ) och tekniker för pulsbreddsmodulering (PWM).

Relaterade artiklar

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Elmotorn

Lär dig mer om grunderna för elmotorer och den roll de spelar för moderna kompressorer.

an illustration about the types of compressors for the atlas copco wiki.

Skruvkompressorer

Läs mer om komprimering av luft och de olika typer av deplacementkompressorer vi använder idag. Här går vi igenom oljeinsprutade och oljefria skruvkompressorer.