Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Atlas Copco Rental
Solutions
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Vad är ett trefassystem med växelström?

Compressed Air Wiki Basic Theory Electricity

För att omvandla luft till tryckluft behövs kraft. Den här kraften kommer i form av elektricitet. I det här avsnittet behandlas växelström, mer specifikt i ett trefassystem.

trefassystem med växelström
Först och främst så fluktuerar effekten i en fas med växelström. För hushållsbruk utgör detta inte något problem. Men vid drift av elektriska motorer är det tillrådligt att använda en ström som producerar mer konstant effekt. Det uppnår man genom att använda tre separata ledningar med växelström som används parallellt men där varje enskild fas är förskjuten en 1/3 cykel i förhållande till de andra faserna.

Trefas växelström alstras i en generator med tre separata lindningar. Enfas apparater ansluts mellan fas och nolla. Trefas apparater kan anslutas till på två olika sätt, i en Y-koppling eller i en D-koppling.

Vid Y-koppling ligger en fasspänning mellan uttagen. Vid D-koppling ligger en huvudspänning mellan uttagen. Industrikompressorer hör till de första industriella maskinerna som utrustades med variabel varvtalsstyrning (VSD), för att reglera varvtalet och vridmomentet på AC-induktionsmotorer genom att reglera frekvensen i ledningarna till motorn. Vanligast förekommande är att de tre faserna med växelström omvandlas till likström med en brygglikriktare. Denna likström omvandlas till kvasisinusformad växelström med hjälp av en växelriktare (numera halvledare av IGBT-typ) och tekniker för pulsbreddsmodulering (PWM).

Relaterade artiklar

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

Elmotorn

Lär dig mer om grunderna för elmotorer och den roll de spelar för moderna kompressorer.

an illustration about the types of compressors for the atlas copco wiki.

Skruvkompressorer

Läs mer om komprimering av luft och de olika typer av deplacementkompressorer vi använder idag. Här går vi igenom oljeinsprutade och oljefria skruvkompressorer.