Behöver du en bedömning eller analys av ditt tryckluftssystem? - Atlas Copco Sweden
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Behöver du en bedömning eller analys av ditt tryckluftssystem?

Compressors Installing an Air Compressor Compressed Air Wiki Compressor Installations How-To

Under de senaste åren har intresset för energiförbrukning och klimatpåverkan ökat. Det gör att många företag analyserar tryckluftssystemens kostnadseffektivitet och söker efter sätt att minska energiförbrukningen och öka energieffektiviteten på sina anläggningar. För att ta reda på hur man kan öka effektiviteten måste systemet bedömas eller analyseras i detalj. Låt oss undersöka båda alternativen och utreda vilket som passar bäst för ert tryckluftssystem.

Vad är skillnaden mellan en bedömning och en analys av tryckluftssystemet?

Bedömning eller analys av ett tryckluftssystem
En detaljerad analys av tryckluftssystemet tar generellt sett ett par veckor till någon månad att genomföra, beroende på anläggningens storlek och det önskade resultatet, medan en enklare bedömning tar ett par timmar till någon dag att genomföra. Företag kan vara ovilliga att genomföra en detaljerad analys på grund av kostnaden, men det slutliga besparingsresultatet kan med råge motivera den ursprungliga investeringen. Det är viktigt att förstå att fördelarna med bedömningar och analyser inte bara handlar om att sänka energikostnaderna utan även om att förbättra produktionens totala effektivitet och därmed optimera hela anläggningen. Det är inte alla anläggningar som behöver en fullständig analys. Ibland kan en enkel ”walk-the-line”-bedömning vara tillräcklig och leda till betydande energibesparingar. Låt oss undersöka alla alternativ för att skapa oss en bättre förståelse för vilken tjänst som passar era behov bäst.

Walk-the-line eller tryckluftsbedömning

En tryckluftsbedömning, även kallad walk-the-line, är det enklaste sättet att få en bättre uppfattning om skicket på ditt tryckluftssystem. Den här typen av genomgång inbegriper inte någon loggning och den kan utföras av en kvalificerad säljare av tryckluftsutrustning. En sådan genomgång består av visuella kontroller och utförs på kompressorrummets matnings- och förbrukningssida eller fabriksgolvet. De visuella kontrollerna omfattar bland annat kontroll av kompressor, tork, filtrering, kondensatavtappningar liksom rörsystemet och dess konfiguration. Vid genomgången kan den ansvarige utföra en tidstest för pålast/avlast på en kompressor för att snabbt identifiera enhetens effektivitet och utnyttjande. Baserat på resultaten kan detta avslöja om det finns behov av en mer omfattande analys för att identifiera den bästa lösningen för att öka effektiviteten och minska energikostnaderna. Ofta kan en enkel utvärdering avslöja eventuella luftläckage, felaktig rördragning och ge rekommendationer för tryckjustering i syfte att minska energikostnaderna. Det huvudsakliga syftet med en tryckluftsbedömning är att skapa full förståelse för systemets funktioner och göra de små justeringar som behövs för att maximera dess effektivitet.

Analys av tryckluftssystem

dataloggning
De flesta bedömningar är tillräckliga för att ge en bra överblick över ett tryckluftssystem. Men sådana genomgångar kan också avslöja att det finns behov av noggrannare analys vilken ofta innebär dataloggning. Vid AIRScan mäts ström (enkel) eller energi (avancerad) på kompressorer och torkar samt flöden och tryck för att ge en fullständig bild av tryckluftsanvändningen. Anläggningen loggas i 1–2 veckor för att observera och notera eventuella trender och fluktuerande behov under normal veckodrift samt på helger. Resultaten av dessa analyser kan ge en god förståelse för den faktiska förbrukningen av tryckluft över en viss tidsperiod, identifiera toppar och dalar i luftbehovet och bidra till att identifiera olika sätt att förbättra systemets övergripande effektivitet.Dessutom kan data från en granskning identifiera och vara till vägledning om hur du korrekt ska dimensionera en luftkompressor för de aktuella behoven. Om behoven fluktuerar mycket inom ett givet system kan en kompressor med variabelt varvtal (VSD) vara en lösning för att uppnå maximal energibesparing samtidigt med optimal drift av hela tryckluftssystemet. Förutom vid dimensioneringen av kompressorn kan en granskning även identifiera läckage, framför allt när produktionen ligger nere under nätter eller helger. Beroende på läckagets storlek och kompressorn kan kostnaderna för förlorad tryckluft uppgå till tiotusentals kronor per år. Beroende på plats och/eller region kan vissa lokala elbolag ge sina kunder rabatt om de väljer att installera en VSD-kompressor i sitt befintliga system. Rabatten beräknas utifrån kompressorns storlek och erbjuds per kW eller hp. Kontakta din lokala tryckluftsrepresentant för att få reda på om ditt företag kan komma i fråga för ett sådant incitament.Luftgranskningstjänsten är en service som kostar, kräver tid och engagemang, men fördelarna med att förstå sitt tryckluftssystem och att kunna implementera nödvändiga ändringar kommer vida att uppväga det initiala besväret.

Relaterade artiklar

an illustration about an how to article in the atlas copco compressed air wiki.

Hur byter jag ut en kompressor?

Det kan verka krångligt att byta ut din gamla kompressor mot en ny, men det är enklare än det ser ut. Här går vi igenom vad du måste tänka på om du funderar på att byta ut din befintliga kompressor.

an illustration about economy and compressors for the atlas copco wiki.

The Cost of Compressed Air

In many compressed air installations there are often significant and unutilized cost-saving possibilities. Learn more about these possibilities here.