Hur byter jag ut en kompressor? - Atlas Copco Sweden
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Hur byter jag ut en kompressor?

Compressor Types Compressors Replacing an Air Compressor Compressed Air Wiki How-To

Om din kompressor har sett bättre dagar och går på sista varvet, eller om den helt enkelt inte uppfyller dina behov längre, kan det vara dags att ta reda på vad som finns tillgängligt och hur du gör för att byta ut din gamla kompressor mot en ny. Att investera i en ny kompressor är inte lika enkelt som att köpa nya hushållsmaskiner och i den här artikeln går vi igenom vad du ska leta efter och om det ens är lämpligt att byta ut den befintliga kompressorn.

Behöver jag byta ut min kompressor

Vi börjar med att tänka oss en bil. När du kör iväg från handlaren med en helt ny bil har du inga bekymmer och tanken på att köpa en annan bil är avlägsen. När sedan åren går och antalet haverier och underhållstillfällen ökar så kanske du börjar fråga dig om det är värt besväret att fortsätta plåstra om såren. Det kanske är bättre att helt enkelt byta bil. Precis som med bilar är det viktigt att du har uppsikt över olika faktorer som tyder på att du behöver byta ut din kompressor. En kompressors livscykel liknar den som används för en bil. När enheten är ny och presterar optimalt behöver du inte oroa dig eller tänka på att investera i en ny enhet. När kompressorn börjar gå sönder så minskar prestandan samtidigt som underhållskostnaderna ökar. När det händer är det dags att ställa en viktig fråga, är det dags att byta kompressor?

Behovet av att byta kompressor beror på många variabler som vi kommer att ta upp i den här artikeln. Vi börjar med några faktorer som kan tyda på att det är dags att byta kompressor.

Säkerhetsstopp

En av de tydligaste indikatorerna på att kompressorn har problem är säkerhetsstopp under drift. Beroende på säsong och/eller väderförhållanden kan kompressorn stängas av på grund av hög omgivningstemperatur och överhettning. Orsaken till den höga temperaturen kan vara något så enkelt som igensatta kylare som måste blåsas ut, eller smutsiga luftfilter som behöver bytas ut, eller så kan den bero på ett mycket mer komplicerat internt problem som måste åtgärdas av en certifierad servicetekniker. Om du kan komma till rätta med driftstoppen genom att blåsa ut kylarna och byta filter måste du kanske inte byta ut kompressorn, då behöver du bara sköta det regelbundna underhållet. Men om problemet är internt och orsakas av ett större komponentfel måste du väga kostnaderna för reparation mot en ny enhet och fatta ett beslut som är rätt för just ditt företag.

Tryckfall

Om anläggningen drabbas av tryckfall kan det indikera en mängd olika problem som bör åtgärdas så snart som möjligt. Kompressorer är ofta inställda på ett högre tryck än vad som krävs för den vanliga driften. Det är viktigt att förstå tryckinställningen hos slutanvändarna (de maskiner som använder tryckluften till sin drift) och att ställa in kompressorns tryck enligt dessa behov. Maskinoperatörer är normalt de första som märker av ett tryckfall eftersom ett lågt tryck kan stänga av maskinen de arbetar med eller leda till kvalitetsproblem hos de produkter som tillverkas.

Innan du överväger att byta ut luftkompressorn på grund av tryckfall bör du förstå hela tryckluftssystemet och se till att inga andra variabler/hinder bidrar till tryckfallen. Det är viktigt att du inspekterar alla tryckluftsfilter så att inte filterelementet (patronen) är helt mättat. Dessutom är det viktigt att inspektera rörsystemet så att rörets diameter passar för systemets längd och kompressorns kapacitet (hk eller kW). Det är inte ovanligt att rörsystem med liten diameter och som förlängts över tiden orsakar tryckfall, vilket i slutänden påverkar slutanvändarna (maskinerna).

(lägg till storlekstabell för rördiametrar och flöden)

Om filtren och rörsystemet verkar vara okej och tryckfallen fortfarande förekommer kan det tyda på att kompressorn har för liten kapacitet för anläggningens aktuella behov. Det här är ett bra tillfälle att undersöka om det har lagts till ytterligare utrustning eller om produktionsbehoven har ökat. Om behoven och flödet har ökat så kan inte den nuvarande kompressorn fortsätta att förse anläggningen med ett tillräckligt flöde vid det tryck som behövs och då är resultatet tryckfall i systemet. I det här fallet är det bäst att kontakta en tryckluftsspecialist som kan göra en mätning för att få bättre förståelse för det aktuella luftbehovet. Baserat på den mätningen kan nu skaffa en kompressor som bättre passar för nuvarande och framtida krav.

Kompressorns ålder/haverier

Kompressorer är precis som alla andra maskiner och de når så småningom slutet av sin livscykel på grund av ålder eller skick. Beroende på haveriets omfattning och hur mycket reparationer som behövs är det viktigt att utföra en due diligence och avgöra om det kanske bara är dumt att fortsätta ösa pengar i ett svart hål och istället investera i en ny och mer effektiv kompressor. Ett problem kan ofta leda till ytterligare haverier, vilket i slutänden kan kosta mer pengar än att köpa en ny och tillförlitlig maskin. Eftersom kompressorn är navet i de flesta tillverkningsanläggningar/industrier är det viktigt att utföra schemalagt underhåll för att förlänga kompressorns livscykel. Det bästa är ändå att begära in offerter både på reparation och en ny kompressor så att du kan jämföra fördelar och nackdelar och fatta ett välgrundat beslut

Hur byter jag ut min kompressor?

byta ut en gammal kompressor mot en ny

Det kan vara stressande att byta en kompressor och ofta kan du fatta förhastade beslut eftersom behoven pockar på, eller så kanske du fattar fel beslut baserat på bristande förståelse för dina aktuella och framtida tryckluftsbehov. Det är viktigt att du förstår vilken typ av kompressor du har för närvarande och om den ska ersättas med liknande teknik eller något annat (klicka här för att läsa mer om olika typer av luftkompressorer). Om du ska kunna fatta rätt beslut måste du ha god förståelse för tryckluftens flöde/tryck och den dagliga driften. Det är viktigt att du diskuterar utbytesprocessen med din underhållsverkstad för att säkerställa att den nya enheten får rätt eltillförsel, särskilt om du byter till en större kompressor. Om du inte är helt säker på vad som behövs för att byta ut kompressorn rekommenderar vi att du kontaktar en tryckluftsspecialist så att du kan få hjälp.

Hur byter jag en kolvkompressor mot en skruvkompressor?

Kolvkompressorer är ett utmärkt alternativ som första kompressor, men ofta växer anläggningen ur enheten eller så kan man inte hantera de negativa effekterna av kolvkompressorer. Om du behöver ett konstant eller större flöde (CFM) och vill ha en kompressor som är kompakt, effektiv, tillförlitlig och tyst så är en skruvkompressor ett utmärkt alternativ. Det är ganska vanligt att ett företag i början har ett begränsat behov av tryckluft, men när produktionen/kundernas behov ökar så behövs plötsligt en större kompressor som kan hantera de ökade tryckluftsbehoven. Det är viktigt att du förstår skillnaden mellan en kolvkompressor och en skruvkompressor samt kapaciteten hos respektive teknik (klicka här för att läsa mer om skillnaden mellan kolv- och skruvkompressorer). Det är lätt hänt att byta till en för stor eller för liten kompressor, och därför rekommenderar vi att du tar hjälp av en tryckluftsexpert.

Relaterade artiklar

Check out our wide range of reliable, energy-efficient and cost-effective air compressors. For all your low, medium and high pressure applications.