Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Produkter
Kompressorteknik
Process Gas and Air Equipment
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Produkter
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Service och reservdelar
Kompressorteknik
Luftkompressordelar
Maximera effektiviteten
Service och reservdelar
Maximera effektiviteten
Maximera effektiviteten
Kompressorteknik

Torka tryckluft: Efterkylaren

Compressed Air Wiki Air Treatment Drying

All luft i atmosfären innehåller en viss mängd vattenånga. När luft komprimeras så ökar vattenkoncentrationen. För att undvika framtida problem i en kompressorinstallation måste tryckluften därför behandlas. I den här artikeln presenterar vi ett av de första stegen vid torkning av luft: efterkylaren.

Vad är en efterkylare?

efterkylaren ser till att luften kyls ned efter komprimeringen

En efterkylare är en värmeväxlare som kyler den heta tryckluften så att vattnet fälls ut, vilket annars skulle kondenseras i rörsystemet. Den är vattenkyld eller luftkyld och oftast utrustad med en vattenavskiljare med automatisk avtappning och den bör vara placerad intill kompressorn. Cirka 80-90 % av det utfällda kondensvattnet samlas i efterkylarens vattenavskiljare. Tryckluftens temperatur efter att den passerat genom efterkylaren är vanligen ca 10 °C över kylmedlets temperatur, men kan variera beroende på typ av kylare. Efterkylare används i praktiskt taget alla fasta installationer och i de flesta fall är efterkylaren inbyggd i moderna kompressorer.

Relaterade artiklar

quality of compressed air

Tryckluftens kvalitet

När ett tryckluftssystem installeras måste ett antal beslut fattas för att det ska passa olika behov och tillhandahålla den rätta luftkvaliteten.