Atlas Copco Sweden - Kompressorteknik
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Atlas Copco Rental
Solutions
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Torka tryckluft: Efterkylaren

Compressed Air Wiki Air Treatment Drying

All luft i atmosfären innehåller en viss mängd vattenånga. När luft komprimeras så ökar vattenkoncentrationen. För att undvika framtida problem i en kompressorinstallation måste tryckluften därför behandlas. I den här artikeln presenterar vi ett av de första stegen vid torkning av luft: efterkylaren.

Vad är en efterkylare?

efterkylaren ser till att luften kyls ned efter komprimeringen

En efterkylare är en värmeväxlare som kyler den heta tryckluften så att vattnet fälls ut, vilket annars skulle kondenseras i rörsystemet. Den är vattenkyld eller luftkyld och oftast utrustad med en vattenavskiljare med automatisk avtappning och den bör vara placerad intill kompressorn. Cirka 80-90 % av det utfällda kondensvattnet samlas i efterkylarens vattenavskiljare. Tryckluftens temperatur efter att den passerat genom efterkylaren är vanligen ca 10 °C över kylmedlets temperatur, men kan variera beroende på typ av kylare. Efterkylare används i praktiskt taget alla fasta installationer och i de flesta fall är efterkylaren inbyggd i moderna kompressorer.

Relaterade artiklar

quality of compressed air

Tryckluftens kvalitet

När ett tryckluftssystem installeras måste ett antal beslut fattas för att det ska passa olika behov och tillhandahålla den rätta luftkvaliteten.