Fördelar med en efterkylare för luftkompressorer - Atlas Copco Sweden
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Fördelar med en efterkylare för luftkompressorer

Compressed Air Wiki Air Treatment Drying

All atmosfärisk luft innehåller en viss mängd vattenånga. I vissa miljöer kan fuktighetsnivåerna bli relativt höga. För att tryckluftsutrustningen ska fungera optimalt är det dock viktigt att miljön hålls torr. Det beror på att fukten i luften blir mer koncentrerad när den komprimeras. Ett sätt att bekämpa den här fukthalten är med en efterkylare för luftkompressorer. I den här artikeln förklarar vi hur denna utrustning fungerar.

Vad är en efterkylare för luftkompressorer?

efterkylaren ser till att luften kyls ned efter komprimeringen

En efterkylare kyler het tryckluft samtidigt som kondens avlägsnas. Detta förhindrar att fukt ansamlas i kompressorns rörsystem. En efterkylare för luftkompressor är antingen vatten- eller luftkyld och levereras vanligen med en vattenavskiljare och automatisk avtappning. För att arbeta effektivt är det viktigt att efterkylaren ansluts nära luftkompressorn. Många kompressorer levereras med en inbyggd efterkylare.När den installeras korrekt samlar en efterkylare upp det mesta av den kondens som genereras från en luftkompressor. Vanligtvis är temperaturen på tryckluften cirka 10 ˚C högre än temperaturen på kylmedlet när den har passerat genom en efterkylare.

När ska en efterkylare installeras

Många luftkompressorer levereras med en integrerad efterkylare. Med den här inbyggda utrustningen omvandlas upp till 70 % av fukten till vatten innan den töms. Beroende på din tillämpning kan du behöva lägga till ytterligare efterkylare.

Efterkylare är i allmänhet effektiva och säkerställer att lufttrycket inte försämras när de ansluts till kompressorn. Dessutom ökar de vanligtvis inte kraven eller ökar energikostnaderna.

Om du arbetar i en mycket varm miljö behöver du troligen extra kylning. I sådana situationer rekommenderar vi att du installerar torkar nedströms. Men i form av en efterkylare får du en mindre tork.

Vattenkyld eller luftkyld

När efterkylare är vattenkylda pumpas kylvatten och luftflöde i motsatta riktningar för att bibehålla en torr miljö.

I luftkylda efterkylare trycker en elektrisk fläkt kall luft mellan flänsar för att trycka ut vattenångan. Den här processen använder låg energi.

Båda dessa typer levereras med en avtappning för att säkerställa att fukt avlägsnas korrekt. Nyare modeller byggda med de senaste effektivitetsstandarderna i åtanke, har som mål att hålla dina driftskostnader nere.

De flesta tillverkare bygger också efterkylare i hållbara material som rostfritt stål. De här elementen garanterar lång livslängd och gör dem enkla att rengöra och underhålla. 

Avgör vilken modell som är rätt för dig

Precis som med all luftkompressorutrustning avgörs vilken efterkylare du behöver av hur mycket lufttryck som genereras/krävs. I allmänhet passar luftkylda modeller bra för tillämpningar med lågt luftflöde medan vattenkylda modeller klarar högre kapacitetskrav.

Om du är osäker på vad som passar bäst för din nuvarande installation så är du välkommen att kontakta vårt team. Vi hjälper dig gärna att hitta rätt lösning just för dig.

Den här e-boken om tryckluftstorkar berättar allt om fukt och den viktiga roll som torkar har för luftbehandling. 

Har du specifika frågor eller vill du kontakta en expert? Klicka på knappen nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Relaterade artiklar

quality of compressed air

Tryckluftens kvalitet

18 October, 2022

När ett tryckluftssystem installeras måste ett antal beslut fattas för att det ska passa olika behov och tillhandahålla den rätta luftkvaliteten.