Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Atlas Copco Rental
Solutions
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Vilken tork behöver jag till min kompressor?

Air Treatment Compressed Air Wiki Drying How-To

I tidigare artiklar behandlade vi de potentiellt skadliga effekterna av kondensbildning i ett tryckluftssystem. Låt oss snabbt gå igenom varför det är viktigt att eliminera kondensbildning i tryckluftssystemet och vilka torkalternativ som finns tillgängliga för att utföra denna viktiga uppgift.

Varför en tork är nödvändig i ditt tryckluftssystem

välja tork för ditt tryckluftssystem
Att det skapas fukt i en kompressor är oundvikligt. Men om fukten behandlas korrekt kan den inte orsaka skador på pneumatiska maskiner, motorer, ventiler och andra komponenter och inte heller orsaka kontaminering av slutprodukterna. För att undvika onödiga reparationer och potentiella produktionsstopp bör man arbeta proaktivt och implementera nödvändiga åtgärder för att hålla den komprimerade luften torr, ren och lämplig för verksamheten. Läs mer om betydelsen av torkar för att komprimera luft här.

Valet av rätt tork för behandling av våt tryckluft avgörs i hög grad av de specifika kraven och toleransnivåerna hos maskinerna som ska använda tryckluften. För de flesta produktionsprocesser inom industrin är en kyltork tillräcklig för att uppfylla kraven, men i vissa typer av applikationer (inom exempelvis målerier, laboratorier och tryckerier) kan en adsorptionstork som håller luften nästan helt torr behövas.

Vi ska ta en närmare titt på de olika typerna av kyltorkar så du får en bättre förståelse för vilket alternativ som passar bäst för din verksamhet

Vad är skillnaden mellan en icke-cyklisk och en cyklisk kyltork?

För tillämpningar som kräver torr luft men som inte har krav på en specifik daggpunkt är en kyltork ett bra alternativ eftersom den är kostnadseffektiv och kan levereras i icke-cyklisk och cyklisk version beroende på din budget och dina behov. Icke-cykliska torkar: En kyld, icke-cyklisk tork är ett bra förstaval för alla som vill förbättra tryckluftens kvalitet utan att anstränga budgeten för mycket. Termen icke-cyklisk innebär att kylkompressorn i denna typ av tork är igång konstant och reglerar kylmedlet med en shuntventil för het gas även när den inte går med full belastning. I en kyltork sänks tryckluftens temperatur till 3 °C varvid vattenångan omvandlas till vatten. Den torkade luften kan sedan användas i de flesta tillämpningar. Icke-cykliska torkar levereras utan tilläggsutrustning varför de är mycket enkla i sin konstruktion och tillförlitliga i drift. Denna typ av kyltork är mycket prisvärd eftersom den har den lägsta anskaffningskostnaden men ändå levererar torr och ren tryckluft. Icke-cykliska torkar är enkla att installera och lätta att använda, vilket gör dem till standardalternativet när det gäller prestanda, kvalitet och förmåga att leverera önskat resultat. Den här typen av tork passar perfekt till en skruvkompressor medan en version för hög temperatur är att föredra och rekommenderas för användning med alla kolvkompressorer. Som benämningen icke-cyklisk antyder, är torken igång kontinuerligt oberoende av om tryckluft flödar in i torken. Det innebär att energiförbrukningen vid full belastning och ingen belastning är nästan densamma, vilket betyder att enheten inte är så energieffektiv som andra alternativ på marknaden. Om energibesparingar inte är en prioritet och din anläggning kräver en enkel tryckluftstork som ger minimalt fluktuerande daggpunkt, är en icke-cyklisk tork ett attraktivt alternativ. Cykliska torkar: Till skillnad från icke-cykliska torkar använder en cyklisk tork tilläggsutrustning såsom mätare för termisk massa eller frekvensstyrenheter som gör att torken kan slås på och av beroende på den tryckluftsförbrukning som belastar torken. Den här typen av tork är därför mycket mer energieffektiv. En cyklisk tork levereras i helt kundspecifika utföranden och erbjuder såväl prestanda som tillförlitlighet. Anskaffningskostnaden för en cyklisk tork är marginellt högre än för en icke-cyklisk, men den utgör den långsiktiga lösning och den livscykelkostnad som är mest fördelaktig. Cykliska torkar är mycket tillförlitliga och erbjuder smidig installation, litet format och låg ljudnivå. Som tidigare nämnts ger cykliska kyltorkar maximal energibesparing och lågt tryckfall. Tack vare dessa fördelar kan den något dyrare cykliska torken vara av stort värde för tryckluftssystemet, framför allt med tanke på utrustningens totala livscykelkostnad. Om du har tillämpningar där luftbehovet varierar är en cyklisk tork ditt bästa val. 

Fördelarna med integrerade torkar

I de flesta anläggningar är kostnaden för golvyta hög, vilket gör att många företag har begränsade möjligheter att optimera sitt tryckluftssystem. När det finns krav på torr tryckluft, men utrymmet är begränsat så kan vissa tillverkare erbjuda luftkompressorer med integrerad kyltork. En integrerad tork kan effektivt avlägsna fukt från tryckluften i syfte att skydda din investering. Det här alternativet minskar inte bara behovet av golvyta utan minskar även de initiala installationskostnaderna genom att erbjuda en liten, tyst och bekväm lösning för dina tryckluftsbehov. En kvalificerad säljare av kompressorlösningar kan redogöra för alla alternativ för torkning av tryckluft och hjälpa dig välja den bästa lösningen för dina behov.

Vad är skillnaden mellan en kyltork och adsorptionstork?

Den avgörande faktorn när det gäller tryckluftstorkar är den krävda eller önskade daggpunkten. Som vi såg tidigare kan kyltorkar leverera en daggpunkt på 3–5 °C, vilket är tillräckligt för de flesta tillämpningar. Men för en process som kräver tryckluft av högre kvalitet behöver en adsorptionstork installeras i systemet. Regenererande adsorptionstorkar kan nå upp till -70 °C som standard, vilket förser ditt tryckluftssystem med ren och torr luft. Till skillnad från kyltorkar använder regenererande adsorptionstorkar torkmedel som adsorberar vattenångorna ur tryckluften. Under adsorptionsprocessen fäster vattenångan vid torkmedelspärlorna utan att ändra pärlornas sammansättning. När torkmedelspärlorna bli mättade med fukt startar en regenereringsprocess med torr avblåsningsluft/värme, eller en kombination av dessa, för att torka det våta torkmedlet. I den här typen av adsorptionstork används vanligtvis en konstruktion med två torn där ett torn torkar den fuktiga luften medan det andra tornet regenererar och avblåser fukten från torkmedelspärlorna.

Alternativ för adsorptionstorkar

Regenererande adsorptionstorkar är konstruerade för att ge en daggpunkt på -20 °C, -40 °C eller -70 °C, men det uppkommer en kostnad för utnyttjad avblåsningsluft som måste tas med i beräkningen för ett tryckluftssystem. Det finns olika typer av regenerering i adsorptionstorkar och allt avgörs av mängden avblåsningsluft som används under processen. Större mängd avblåsning kräver större kompressorer, vilket resulterar i ökad strömförbrukning och högre livscykelkostnader. Kallregenererande adsorptionstorkar kräver 16–25 % avblåsningsluft och de anses vara de mest kostnadseffektiva, men samtidigt minst effektiva torkarna. När du överväger en kallregenererande adsorptionstork, se till att dimensionera kompressorn utifrån behovet av extra avblåsningsluft. Denna uträkning krävs för att säkerställa att såväl anläggningens tryckluftsbehov som behovet av avblåsningsluft för torkprocessen kan tillgodoses. Varmregenererande adsorptionstorkar använder antingen ett internt eller externt värmeaggregat för en del av torkprocessen. I den här typen av adsorptionstork sänks den mängd avblåsningsluft som krävs i tornets regenereringsprocess ner till mindre än 10 %. Dess konstruktion och lägre behov av avblåsningsluft i torkprocessen gör att dess investeringskostnad är högre jämfört med en kallregenererande adsorptionstork, men den har istället en betydligt högre energieffektivitet under sin livscykel. I adsorptionstorkar med externt värmeaggregat värms den externa avblåsningsluften upp till en högre temperatur och flödar över torkmedelspärlorna för att bidra till torkningen och regenereringen. I denna typ av process används i genomsnitt 0–4 % avblåsningsluft, vilket gör denna typ av tork till en av de mest effektiva. För att eliminera behovet av avblåsningsluft i en externt uppvärmd adsorptionstork kan en fläkt användas för att cirkulera uppvärmd luft genom hela torkmedelsbädden. Varmregenererande adsorptionstorkar kostar ofta mer i inköp, men de ger stora effektivitetsvinster och ur ett energiförbrukningsperspektiv ger de under sin livscykel bästa möjliga avkastning på din investering.

Sammanfattningsvis avgörs valet mellan en kyltork eller adsorptionstork huvudsakligen av det specifika kravet på luftkvalitet för en viss process. Torkar är mycket viktiga när man vill producera ren och torr luft som inte äventyrar verksamheten och leder till kostsamma driftstopp eller kontaminering av produkter. En investering i ett korrekt anpassat torksystem kan ge betydande besparingar under utrustningens livstid och bidra till att du kan leverera de produkter och resultat dina kunder förväntar sig.

Relaterade artiklar