Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Close

Välj rätt luftkompressortork

Air Treatment Compressed Air Wiki Drying How To

I tidigare artiklar beskrev vi de potentiellt skadliga effekterna av kondensation inom ett tryckluftssystem. Följande information förklarar varför det är viktigt att ta bort fukt och vilken luftkompressortork som är rätt för dig.

 

Integrerade luftkompressortorkar

Vissa luftkompressorer levereras med en integrerad efterkylare. Den här inbyggda komponenten är nödvändig för att avlägsna upp till 70 % fukt. Samtidigt som du skyddar din investering är det här torkelementet lämpligt för de flesta tillämpningar.

Men om du arbetar i en miljö som är extremt fuktig eller i en tillämpning som kräver torrast möjliga luft, bör du komplettera med en tork. Valet av rätt utrustning beror på ditt utrymme och dina behov.

Varför en tork är nödvändig i ditt tryckluftssystem

välja tork för ditt tryckluftssystem

Överflödig vattenånga i tryckluft kan inte undvikas. Men med rätt luftkompressortork förhindrar du skador på pneumatiska maskiner, rörledningar, ventiler och andra komponenter. Du undviker också potentiell kontaminering av slutprodukter.
För att förhindra onödiga underhållsreparationer och produktionsstopp rekommenderar vi att du implementerar en lufttork på rätt sätt. Med den här utrustningen håller du tryckluften torr, ren och lämplig för dina tillämpningar.

Läs mer om vikten av torkar i tryckluft. Valet av rätt tork för behandling av fuktig luft beror till stor del på de specifika kraven och fuktighetstoleransnivåerna i din installation.

En kyltork är lämplig för de flesta industri- och tillverkningsanläggningar. Om du arbetar i ett laboratorium, med sprutfärg eller med tryck- och tryckluftsverktyg är en adsorptionstork det rätta valet.

I följande avsnitt beskriver vi mer ingående de olika typerna av kyltorkar. Den här informationen är avsedd att hjälpa dig att få en bättre förståelse för vilket alternativ som passar bäst för din verksamhet.

Allt du behöver veta om tryckluftstorkar. Det här faktabladet ger dig en omfattande översikt över de olika tekniker och alternativ som finns på marknaden. 

Behöver du mer hjälp eller har du specifika frågor? Kontakta en av våra experter genom att klicka på knappen nedan.

Skillnaden mellan en icke-cyklisk och en cyklisk kyltork

För tillämpningar som kräver torr luft men som inte kräver en kritisk daggpunkt är en kyltork ett utmärkt alternativ. Den här utrustningen är kostnadseffektiv och levereras i ett icke-cyklisk och cyklisk alternativ och ett VSD-alternativ som matchar din budget och konfiguration.

Icke-cykliska torkar

En kyld icke-cyklisk tork är ett utmärkt och kostnadseffektivt val för alla som vill förbättra tryckluftens kvalitet. Termen "icke-cyklisk" betyder att den här typen av tork kontinuerligt driver kylningen. Den använder även en varm shuntventil för att rikta om kylvätskan, även vid ett tillstånd med mindre än full belastning.

I en kyltork sänks lufttemperaturen till 3 °C. Detta temperaturfall gör att vatten övergår från ett ångtillstånd till torr luft. Icke-cykliska torkar är enkla och tillförlitliga maskiner, vilket innebär att de är lätta att underhålla.

Den här typen av kyltork är prisvärd och ger en relativt låg investeringskostnad. Dessutom går det snabbt och enkelt att installera och använda icke-cykliska torkar. Den här tillgängligheten gör dem till en marknadsstandard för prestanda och kvalitet, samtidigt som de överträffar förväntningarna.

En icke-cyklisk lufttork fungerar bra med alla skruvkompressorer. Om du använder en kolvkompressor rekommenderas en version med hög temperatur.

Eftersom dessa maskiner körs oavbrutet är energiförbrukningen vid full eller låg belastning nästan densamma. Därför är dessa enheter mindre energieffektiva än andra alternativ på marknaden. Om elkostnader är en prioritet kanske du vill titta närmare på en cyklisk tork.

Cykliska torkar

Till skillnad från icke-cykliska torkar använder den här utrustningen ytterligare komponenter, inklusive termisk massa och frekvensstyrenheter. Dessa integrationer gör att en cyklisk tork kan slås på och av baserat på tryckluftsbehovet.

Eftersom dessa maskiner anpassas efter användning och tillämpning är de mer energieffektiva än en icke-cyklisk tork. De levereras också i en kundorienterad design som erbjuder höga prestanda och tillförlitlighet.

Den initiala kostnaden för en cyklisk tork är något högre än en icke-cyklisk tork, men det är en värdefull investering. De är mycket tillförlitliga, enkla att installera, ger minimalt buller och fungerar effektivt. Cykliska torkar är perfekta om energikostnaden är viktig för dig.

Tack vare fördelarna är en cyklisk tork mycket fördelaktig för alla tryckluftssystem. Och just detta blir mycket tydligt när du granskar den totala livscykelkostnaden för din installation. Om dina tillämpningar har luftbehov som varierar, är den här utrustningen det rätta valet.

VSD-torkar

Om effektivitet och låga ägandekostnader är dina främsta prioriteringar är de nyligen lanserade VSD-torkarna det bästa valet. VSD-tekniken (Variable Speed Drive) har funnits tillgänglig för kompressorer i många år. Genom att anpassa kompressorns motorvarvtal till luftbehovet, minskar VSD energiförbrukningen tvåsiffrigt. Den här tekniken finns nu även tillgänglig för kyltorkar. Motorns varvtal i kompressorn som är integrerad i torken, justeras automatiskt efter luftbehovet med samma energi- och kostnadsbesparande resultat. En VSD-tork garanterar också en låg, stabil låg daggpunkt och enastående kvalitetsluft i alla lägen. 

Kyltorkar kontra adsorptionstorkar

Den viktigaste avgörande faktorn för tryckluftstorkar är tillämpningen och önskad daggpunkt. Som tidigare nämnts ger kyltorkar en daggpunkt på 3 °C. Denna temperatur är tillräcklig för de flesta tillämpningar.

Men om det är viktigt med extremt kall tryckluft, rekommenderas dock en adsorptionstork. De här regenerativa torkarna uppnår ända till -70 °C som standard. Den låga temperaturen ger ren, torr luft.

Till skillnad från kyltorkar använder adsorptionstorkar torkmedelspärlor eller fast torkmedel för att absorbera vattenånga. Under denna process fastnar ånga på torkmedlet utan att ändra luftsammansättningen. När torkmedlet blir mättat med fukt sker en regenereringsprocess.

Denna innefattar torr avluftningsluft, värme eller en kombination av båda för att torka det våta torkmedlet. Den här typen av tork har vanligtvis en konstruktion med två torn. Ett torn torkar den våta luften medan det andra tornet regenererar och tömmer ut fukt.

Typer av adsorptionstorkar

Regenerativa adsorptionstorkar är konstruerade för att sänka temperaturen till -20 °C, -40 °C eller -70 °C. Därtill finns det olika typer av regenerering när det gäller adsorptionstorkar. Hur luften kyls och torkas beror på vilken avluftningsluft som används. Större avluftning krävs för en större kompressor, vilket resulterar i ökad energiförbrukning och livscykelkostnad.

Icke-uppvärmda adsorptionstorkar

Adsorptionstorkar utan värme använder 16–25 % avluftningsluft. Dessa maskiner är kostnadseffektiva, men de har lägst effektivitet. När du överväger den här typen av adsorptionstork är det viktigt att ta hänsyn till den extra avluftningsluften för kompressorn. Den här beräkningen används för att ge tillräckligt med tryckluft för installationen.

Uppvärmda adsorptionstorkar

Uppvärmda adsorptionstorkar använder antingen interna eller externa värmare, vilka står för en del av torkningsprocessen. Den här typen av adsorptionstork minskar mängden avluftningsluft för regenereringsprocessen till mindre än 10 %.

Torkens konstruktion och förmåga att minska avluftningsluften i processen gör den initiala investeringskostnaden hög. Men en uppvärmd tork är i stället extremt energieffektiv under sin livscykel.

I uppvärmda adsorptionstorkar höjs den externa avluftningsluften till hög temperatur och förs in i torkmedlet. Den här processen bidrar till torkning och regenerering och använder 0–4 % av avluftningsluften.

För att helt eliminera avluftningsluft i en uppvärmd adsorptionstork behövs en blåsmaskin. Denna cirkulerar uppvärmd luft genom torkmedlet. Vinsten i effektivitet gör att en adsorptionstork med värmefläkt blir det dyraste torkalternativet. Men en sådan installation ger å andra sidan bästa möjliga avkastning på investeringen när det gäller energiförbrukning.

Rätt val för dig

Det är de specifika kraven på luftkvalitet i din tillämpning som avgör om du behöver en kyl- eller adsorptionstork. Torkar är avgörande när det gäller att få ren, torr luft samt förhindra produktionsstopp och kontaminerad luft.

Att investera i ett lämpligt torksystem ger dig stora besparingar under utrustningens hela livslängd samtidigt som du kan leverera de produkter och resultat dina kunder förväntar sig.

Relaterade artiklar

an illustration about air treatment for the atlas copco wiki pages

Torkning av tryckluft med en kyltork

15 November, 2022

Läs mer om hur vi kan behandla tryckluft och de olika verktyg som används i sådana processer. Här tar vi upp att torkning av tryckluft med hjälp av en kyltork.