Torka tryckluft med membrantork - Atlas Copco Sweden
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Torka tryckluft med membrantork

Compressed Air Wiki Air Treatment Drying

All atmosfärisk luft innehåller en viss mängd vattenånga. När luften komprimeras så ökar vattenkoncentrationen. För att undvika problem senare i kompressorinstallationen måste tryckluften bearbetas. I den här artikeln tar vi upp att torka luften med membrantorkar.

Vad är membrantorkar?

membrantorkar används för att torka tryckluft
I membrantorkar används en process med selektiv genomsläppning av luftens gaskomponenter. Torken är en cylinder med tusentals små ihåliga polymerfibrer som har en inre beläggning. Dessa fibrer har en selektiv genomsläppning som avlägsnar vattenånga. När filtrerad, fuktig tryckluft kommer in i cylindern gör membranbeläggningen att vattenånga släpps igenom membranväggen och samlas mellan fibrerna medan den torra luften fortsätter genom fibrerna i cylindern med nästan samma tryck som den inkommande våta luften. Det genomsläppta vattnet ventileras till atmosfären utanför cylindern. Genomsläppningen eller separationen orsakas av skillnaden i partialtrycket för en gas mellan insidan och utsidan av den ihåliga fibern.Membrantorkar är enkla att använda, tysta under drift, har inga rörliga delar, låg energiförbrukning och minimala servicebehov (huvudsakligen filter uppströms om torken). Förutom att avlägsna vatten kan membran även användas till separering av gaskomponenter beroende på fibermaterialets egenskaper. Separation av olika gaser uppnås genom skillnader i molekylstorlek och gasens löslighet i membranet. Gaser med mindre molekylstorlek har större diffusion och kan separeras med hjälp av skillnader i rörlighet. Du kan till exempel använda specifika membran för att tillverka kvävgasgeneratorer.

Den här e-boken om tryckluftstorkar berättar allt om fukt och den viktiga roll som torkar har för luftbehandling. 

Har du specifika frågor eller vill du kontakta en expert? Klicka på knappen nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Relaterade artiklar