Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Solutions
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

Torka tryckluft med membrantork

Compressed Air Wiki Air Treatment Drying

All atmosfärisk luft innehåller en viss mängd vattenånga. När luften komprimeras så ökar vattenkoncentrationen. För att undvika problem senare i kompressorinstallationen måste tryckluften bearbetas. I den här artikeln tar vi upp att torka luften med membrantorkar.

Vad är membrantorkar?

membrantorkar används för att torka tryckluft
I membrantorkar används en process med selektiv genomsläppning av luftens gaskomponenter. Torken är en cylinder med tusentals små ihåliga polymerfibrer som har en inre beläggning. Dessa fibrer har en selektiv genomsläppning som avlägsnar vattenånga. När filtrerad, fuktig tryckluft kommer in i cylindern gör membranbeläggningen att vattenånga släpps igenom membranväggen och samlas mellan fibrerna medan den torra luften fortsätter genom fibrerna i cylindern med nästan samma tryck som den inkommande våta luften. Det genomsläppta vattnet ventileras till atmosfären utanför cylindern. Genomsläppningen eller separationen orsakas av skillnaden i partialtrycket för en gas mellan insidan och utsidan av den ihåliga fibern.

Membrantorkar är enkla att använda, tysta under drift, har inga rörliga delar, låg energiförbrukning och minimala servicebehov (huvudsakligen filter uppströms om torken). Förutom att avlägsna vatten kan membran även användas till separering av gaskomponenter beroende på fibermaterialets egenskaper. Separation av olika gaser uppnås genom skillnader i molekylstorlek och gasens löslighet i membranet. Gaser med mindre molekylstorlek har större diffusion och kan separeras med hjälp av skillnader i rörlighet. Du kan till exempel använda specifika membran för att tillverka kvävgasgeneratorer.

Relaterade artiklar

quality of compressed air

Tryckluftens kvalitet

När ett tryckluftssystem installeras måste ett antal beslut fattas för att det ska passa olika behov och tillhandahålla den rätta luftkvaliteten.