Våra lösningar

Innovation

Innovativa produkter och service är Atlas Copcos främsta bidrag i arbetet för ökad energieffektivitet och minskade utsläpp.

Offertförfrågan Kontakta oss

Passion för innovation skapar möjligheter för framtiden

Innovation innebär ett åtagande att investera i forskning och utveckling och kontinuerligt förbättra befintliga produkter och lansera nya produkter som ger kunden påtagliga fördelar inom produktivitet, energieffektivitet och/eller lägre livscykelkostnad. Innovation förbättrar kundnöjdheten och bidrar till att stärka kundrelationer, varumärke och finansiella resultat både idag och i framtiden.

Innovation är ett prioriterat område

Teknologisk utveckling och trender som digitalisering kan nyttjas för att öka effektiviteten inom industriella processer och utvecklingen av innovativa produkter och service med ett livscykelperspektiv har identifierats som ett av de mest prioriterade områdena inom Atlas Copco. Utmaningen är att fortsätta möta kundernas behov av utrustning och service som ökar produktiviteten och som samtidigt är hållbara, det vill säga energieffektiva, säkra och ergonomiska. Ett konurrenskraftigt tjänsteutbud och smart produktutveckling kan bidra till att minimera avfall och maximera värdet av kundens investeringar.

Innovation genomsyrar hela företaget

Innovation omfattar även processer för att förbättra flödet, användningen och återanvändningen av resurser och information. Produkter som stationära vakuumpumpar och kompressorer, hydraulhammare och industriverktyg utformas så att de kan returneras, renoveras och säljas som begagnad utrustning med samma höga standard som när den var ny vad gäller kvalitet, prestanda och energieffektivitet.

8%

Andelen medarbetare inom forskning och utveckling uppgick till 8% under 2018.

3miljarder

Investeringarna i forskning och utveckling, inklusive aktiverade utvecklingsutgifter, ökade med 16.1% till MSEK 3 000 under 2018.

4%

Under 2018 stod 4,0% av Atlas Copcos rörelsekostnader för investeringar i innovation.

Innovativa produkter från affärsområdet Kompressorteknik

Innovativa produkter från Atlas Copco Kompressor används inom nästan alla industrier och i snart 50 år har vår teknologi påverkat och förbättrat vardagen för många människor i Sverige. Vi strävar efter att våra lösningar inom tryckluft och gas ska vara det första valet för kunder som vill minimera sitt klimatavtryck, optimera sin produktion och/eller förbättra sin arbetsmiljö. Läs mer om innovation inom Atlas Copco