Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Schwarzwald-Sprudel valde oljefritt och sparar energi

Schwarzwald-Sprudel i Wildberg, Tyskland, producerar och använder sin tryckluft på ett mycket effektivt sätt tack vare en kompakt kompressor- och boosterkombination från Atlas Copco med ett energibesparande VSD-alternativ. Fabriken har för närvarande 60 personer på de två buteljeringslinjerna och fyller cirka 160 miljoner PET-flaskor varje år – med volymer på 0,5, 0,75 och 1,5 l.Förformar tillverkade av polyetentereftalat, också kallat PET, blåses till dricksflaskor med en sträckblåsningsmetod som kräver mycket tryckluft med högt tryck.

PET-industrin Oljefria kompressorer Klass 0 Kompressorteknik Kompressorteknik

Oljefri tryckluft garanteras

Pet bottling line at Schwarzwaldsprudel, Wildberg, Germany?

PET-linje hos Schwarzwald Sprudel

Tryckluftstillförseln hos Schwarzwald-Sprudel i Wildberg baseras på 3 ZR-skruvkompressorer, varav två är utrustade med varvtalsreglering (VSD – Variable Speed Drive), samt två varvtalsreglerade oljefria högtrycksboosters. Komponenterna levererar tryckluft till de två flasktillverkningslinjerna. Systemets omfattning kan beskrivas med det faktum att den installerade effekten nästan uppgår till 1 000 kW – även om samtliga maskiner inte körs samtidigt.
Tryckluften för sträckblåsningsprocessen komprimeras först till cirka 8,5 bar av en skruvkompressor innan den komprimeras ytterligare till 29 bar av en av systemets boosters.
Alla komponenter som används för att producera tryckluft fungerar helt oljefritt – till exempel levererar både DN 160-kompressorn med boosterkolv och ZR-skruvkompressorerna oljefri luft enligt ISO 8573-1, klass 0 (2010).

Hållbar energihantering med värmeåtervinning

Bernhard Griesau, fabrikschef vid Schwarzwaldsprudel, Tyskland

Vi sätter upp systemet på ett sådant sätt att under vinterhalvåret är det framför allt den nya ZR 250 VSD-FF med värmeåtervinning som används – på så sätt kan vi återvinna så mycket värme som möjligt för uppvärmning.

Bernhard Griesau , Fabrikschef

Ett ES 130 energibesparingssystem styr hela tryckluftssystemet så att kompressorerna kör så nära den optimala driftpunkten som möjligt, vilket särskilt gäller för de varvtalsreglerade kompressorerna. Utöver förkortningen VSD för varvtalsreglering står FF (Full Feature) i kompressorns namn för ett sortiment av utrustning från fabriken som innehåller alla nyckelkomponenter för tryckluftsbehandling ända fram till värmeåtervinning, vilket ger möjligheter för mycket enkla anslutningar.

Värmeåtervinning för hållbar energihantering

Kompressorinstallation Schwarzwald Sprudel

Kompressorinstallation Schwarzwald Sprudel

Värmeåtervinning är en del av en hållbar energihanteringsstrategi. Den grundläggande idén är att kraften som absorberas av kompressorn omvandlas till värme under kompressionen. Värmen kan återvinnas nästan fullständigt och användas för att värma upp vatten.
"Vi använder den här metoden för att framför allt bidra till lokalernas uppvärmning och till viss del även för att värma upp processvatten", fortsätter Griesau.
När det gäller underhåll av systemet för produktion av tryckluft förlitar sig Schwarzwald-Sprudel på ett fördelaktigt underhållsavtal. Utöver nödvändiga inspektioner och underhåll innefattar avtalet även gratis reparation av alla skador som uppstår, inklusive en komplett renovering.