Undvik tryckförlust med PET-flaskblåsningsmaskiner - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Undvik tryckförlust med PET-flaskblåsningsmaskiner

Öka effektiviteten genom att undvika de tryckförluster som uppstår när du blåser PET-flaskor

I allmänhet utgörs kompressorer för PET-flaskblåsning av en mellantryckskompressor och en booster som kombineras i en maskin. I våra ögon är detta en effektivitetsförlust eftersom allt tryck inte används i PET-flaskblåsningsprocessen. Det innebär att mer luft komprimeras än vad som behövs av boostern för att blåsa flaskorna. Överskottet av tryckluft släpps normalt ut i atmosfären.
Med vår produkt, ZD Xtend RI-kompressorn, går det att ”tappa av” en del av den oljefria mellantrycksluft som genereras i ZR-kompressorn innan den går till D-boostern. På så sätt kan mellantryckstrycksluften användas i andra delar av företaget för funktioner som kylning och pneumatisk transport. Detta resulterar i en mer energieffektiv kompressor, vilket ger lägre total ägandekostnad. Förutom att behovet av att skaffa en separat mellantrycksluftkompressor elimineras.

Boosters Högtryckskompressorer PET-industrin

PET-flaskblåsningskompressorn ZD