Virtuell axel för PET-flaskblåsningskompressorer - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Virtuell axel för PET-flaskblåsningskompressorer

I allmänhet är kompressorer anslutna kraftnätet. När maskinen startas måste den generera ungefär sju till tio gånger så mycket energi som PET-flaskor behöver. Det här innebär en enorm kostnad eftersom företagen måste betala för den här strömtoppen. Vi har utvecklat ett sätt att undvika denna enorma strömtopp som genereras när kompressorerna startas.
I stället för att använda en maskin använder vi två och ansluter dem till en ”virtuell axel”. Den här axeln kopplar ihop de två maskinerna virtuellt med hjälp av våra egna patenterade algoritmer. Tack vare detta startar inte de två maskinerna samtidigt, utan med ett tidsintervall. Den ena levererar cirka 60 % av den energi som krävs och den andra resten. Resultatet är att startströmmarna för båda maskinerna blir mycket lägre, vilket gör dem mycket mer energieffektiva när de kombineras, vilket i sin tur resulterar i en lägre total ägandekostnad.

PET-industrin