Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources

Virtuell axel för PET-flaskblåsningskompressorer

I allmänhet är kompressorer anslutna kraftnätet. När maskinen startas måste den generera ungefär sju till tio gånger så mycket energi som PET-flaskor behöver. Det här innebär en enorm kostnad eftersom företagen måste betala för den här strömtoppen. Vi har utvecklat ett sätt att undvika denna enorma strömtopp som genereras när kompressorerna startas.
I stället för att använda en maskin använder vi två och ansluter dem till en ”virtuell axel”. Den här axeln kopplar ihop de två maskinerna virtuellt med hjälp av våra egna patenterade algoritmer. Tack vare detta startar inte de två maskinerna samtidigt, utan med ett tidsintervall. Den ena levererar cirka 60 % av den energi som krävs och den andra resten. Resultatet är att startströmmarna för båda maskinerna blir mycket lägre, vilket gör dem mycket mer energieffektiva när de kombineras, vilket i sin tur resulterar i en lägre total ägandekostnad.

PET-industrin