Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Tryckluftsguiden

Vanliga frågor om PET-luftkompressorer

Tryckluft med högt tryck spelar en avgörande roll i den industriella produktionen av PET-flaskor. Rätt tryckluftsystem kan minska cykeltider och driftskostnader samtidigt som det säkerställer hög produktkvalitet och smidiga produktionsprocesser. Fel tryckluftsystem kan dock leda till höga driftskostnader och potentiellt till och med produktionsavbrott.

Med tanke på de här höga insatserna, och eftersom kraven i den här branschen är så specifika, är det mycket viktigt att välja den optimala utrustningen och den bästa tryckluftspartnern.

vanliga frågor om luftkompressorer

För att hjälpa dig att fatta det bästa beslutet för dina specifika behov har vi sammanställt en lista med de vanligaste frågorna om val av PET-kompressor, boosterluftkompressor och rätt storlek på luftkompressorns behållare.

 

Med de här svaren får ditt företag goda möjligheter att lyckas. 

Vanliga frågor om PET-kompressorer och boosters för formblåsning av flaskor

Vilka är kostnaderna för att köpa och använda ett tryckluftssystem för PET-flaskor?

De flesta kostnader som kopplas till komprimering av luft syns inte på prislappen på PET-kompressorn eller boosterluftkompressorn. Faktum är att den första investeringen endast utgör en bråkdel av dessa kostnader, vilket är anledningen till att ett viktigt misstag att undvika helt enkelt är att jämföra den initiala kostnaden för nya PET-kompressorer när ett inköpsbeslut fattas.

 

I stället bör operatörerna på produktionsanläggningar för PET-flaskor alltid tänka på något som kallas de totala ägandekostnaderna. Den här termen avser alla kostnader relaterade till den tryckluft med högt tryck som de behöver för att hålla produktionen i gång.

 

Utöver inköpspriset för PET-kompressorn innebär detta kapitalkostnader för annan utrustning (tankar, rörledningar och kylsystem) samt kostnader för konstruktion och installation. Sedan tillkommer det driftskostnader, till exempel den energi som kompressionsprocessen förbrukar, samt underhållskostnader och kostnaden för serviceplaner. Slutligen, och detta är särskilt viktigt för PET-flaskindustrin, måste du också ta hänsyn till riskreducering. Detta avser i princip systemets tillförlitlighet och om det är troligt att det medför oväntade extra kostnader om det inte fungerar som det ska.

 

Som nämnts ovan är prislappen för kompressorn och boosterluftkompressorn en av de mindre delarna av de totala ägandekostnaderna. Du behöver spendera mycket mer pengar på energi. När du tittar på energi bör du tänka på att dessa energikostnader återspeglar hela installationens elförbrukning och inte bara motoreffekten eller axeleffekten. Den senare kan vara 20 % lägre.

 

Genom att investera mer i kvalitetsutrustning kan du dessutom göra stora besparingar någon annanstans. Atlas Copco är till exempel den enda leverantören som erbjuder en booster som kan installeras nära användningsstället. Detta eliminerar behovet av dyra högtrycksrör som går från kompressorrummet till produktionsutrustningen för PET-flaskor. Dessutom kanske du inte behöver lägga till ljudisolering till kompressorrummet om du investerar i en tyst enhet.

 

På tal om kompressorrummet behöver du kanske inte ens ha ett beroende på vilken utrustning du köper och hur du utformar din produktionsanläggning, vilket i så fall naturligtvis också ger stora besparingar.

 

När det gäller produktionen av PET-flaskor är riskreducering av avgörande betydelse. Om du vill tillverka tusentals flaskor per timme i kontinuerlig drift dygnet runt har du inte råd med några produktionsstopp. Det innebär att du alltid måste kunna lita på att din utrustning kan leverera högsta prestanda och en utmärkt produkt. 

Hur dimensionerar du din(a) högtryckskompressor(er)?

Eftersom komprimering av luft förbrukar så mycket energi är det mycket viktigt att tryckluftsutrustningen dimensioneras. Om kompressorerna eller boosters för luftkompressorer är för stora slösar de mycket energi och pengar. Om de är för små uppfyller de inte de hårda kraven för produktion av PET-flaskor och ditt produktionsresultat, och därmed även kundnöjdheten, blir lidande.

 

Eftersom många olika variabler är inblandade krävs det en viss kompetens för att fastställa luftförbrukningen och storleken på utrustningen, och i bästa fall vill du få hjälp av experterna från din tryckluftspartner. Detta gäller inte bara själva kompressorn utan även till exempel storleken på luftkompressorns behållare. 

 

Om du vill försöka själv måste du ta hänsyn till följande faktorer: Först och främst måste du känna till flödes- och tryckkraven.

 

Medan trycket är den kraft som krävs för att utföra en viss mängd arbete, avser flödet kompressorns eller boosterns förmåga att fortsätta utföra en uppgift under en given tid.

 

Men det är inte allt. I sektorn för produktion av PET-flaskor påverkar själva produkterna även det tryck som krävs, så det måste också tas med i beräkningen. I allmänhet behövs mer tryck ju tjockare flaskornas väggar är, ju mer ovanlig deras form är och ju större de är.

 

En expert tittar även på anläggningens omgivningsförhållanden, som höjden över havet, omgivningstemperaturen och luftfuktigheten. Dessutom påverkar kylsystemet, typen av PET-kompressor och den elektriska infrastrukturen även vilket tryck som krävs och därmed storleken på den tryckluftsutrustning du behöver.

Hur kan du fastställa luftförbrukningen för ett produktionssystem för PET-flaskor?

Nu vet du vilken information du behöver för att dimensionera utrustningen, men hur skaffar du den? För att ge dig en uppfattning om hur mycket luft du behöver kan du multiplicera antalet PET-flaskor du producerar med volymen på varje flaska och sedan med blåstrycken på dina formblåsningsmaskiner.

 

Men om du vill optimera energiförbrukningen finns det sätt att minska tryckluftsbehovet. Du kan till exempel sänka trycket eller återvinna en del av luften så att den kan användas för andra uppgifter.

 

Genom att dra full nytta av alla tillgängliga strategier och rätt utrustning är det möjligt att minska luftförbrukningen från beräkningen ovan med ungefär hälften. Detta resulterar i betydande energibesparingar.

Måste jag placera en behållare bredvid boostern?

När du använder en kolvkompressor behöver du också en luftbehållare. Det beror på att dessa kompressorer använder en kompressionstyp med låg pulsering (en kolvkompressor komprimerar luft med en hastighet på 500 gånger per minut medan en skruvkompressor kan nå 10 000 eller fler pulseringar per minut).

 

De långsammare pulseringarna från en kolvkompressor ger mer luft per pulsering, vilket också innebär att de släpper ut en större kraft (det är därför du kan se att rörledningarna på en kolvkompressor vibrerar men inte rörledningarna till en skruvkompressor). För att motverka denna pulskraft installeras en luftbehållare nedströms från kompressorn. Ju mer kraftfulla dessa pulseringar är, desto större måste luftbehållaren vara.

 

Helst bör du installera den nära kompressorns plats för att eliminera dessa pulseringar så snabbt som möjligt.

 

Och naturligtvis bör du också se till att du får rätt storlek på tryckluftskompressorns behållare.

Hur avgör jag dimensioneringen av högtrycksrören för min produktion av PET-flaskor?

Den avgörande faktorn när det gäller rörstorlekar är var du placerar boostern för luftkompressorn. Om den är installerad i ett kompressorrum måste den nå över hela avståndet till användningsstället. Om du har en booster med låg ljudnivå och låg vibration som kan installeras nära formblåsningsmaskinen behöver du mycket färre rörledningar.

 

Tänk på att effektivitet är avgörande när det gäller dimensioneringen av högtrycksrör. Rörledningarna måste kunna stå emot högt tryck, vilket innebär att de måste vara tillverkade av material av hög kvalitet. I de flesta fall är det materialet rostfritt stål, vilket gör dessa rör mycket dyra. Det innebär att ett av dina mål för att utforma ett effektivt tryckluftssystem bör vara att minska mängden högtrycksrör som du måste installera

Vilka byggnads-/anläggningsbehov måste du tänka på när du väljer ett specifikt tryckluftssystem för produktion av PET-flaskor? 

Kolvkompressorer vibrerar mer, så när de används behöver du ofta ett särskilt fundament. Men om du väljer en kolvbooster från Atlas Copco med betongbas behövs inte det.

 

Ett annat problem är buller. Om utrustningen avger mycket buller kan du inte installera den nära användningsstället och du kanske till och med måste lägga till ljudisolering för att säkerställa att standarderna för bullernivåer uppfylls.

 

Det innebär också att beroende på vilken utrustning du använder behöver du ett separat kompressorrum för dina högtrycksmaskiner, något som tar upp mer utrymme och kostar mer pengar. Du kan försöka undvika detta genom att använda utrustning med låga buller- och vibrationsnivåer, t.ex. boosters från Atlas Copco med en huv som dämpar ljud. 

Hur maximerar jag mitt tryckluftssystem och min maskineffektivitet?

Med traditionell utrustning måste du välja en centraliserad metod, vilket innebär att kompressorn och/eller boostern är placerade i ett kompressorrum eller i ett arbetsrum och att högtrycksluften transporteras till användningsstället eller -ställena därifrån.

 

När det gäller produktionsanläggningar för PET-flaskor är detta inte idealiskt eftersom det innebär att du måste installera dyra högtrycksrör. Dessutom är det inte heller effektivt att använda tryckluft med högre tryck för tillämpningar som inte kräver det.

 

En helt decentraliserad metod, dvs. där en högtryckskompressor installeras vid varje användningsställe, fungerar normalt inte. Investeringskostnaderna skulle vara för höga och energieffektiviteten för låg. Dessutom kan det hända att utrustningen inte ens får installeras vid användningsstället på grund av höga buller- och vibrationsnivåer.

 

Den optimala lösningen är en hybridlösning där en kompressor med lågt (eller medelhögt) tryck placeras i kompressorrummet och skickar luft till en booster nära användningsstället. Den här boostern omvandlar sedan luften till den högtrycksluft som behövs för produktionen av PET-flaskor.

 

Detta fungerar dock bara om boostern är tillräckligt tyst.

 

Ett annat sätt att öka systemets effektivitet är att använda en energibesparande kompressor eller booster med teknik för drivning med variabelt varvtal (VSD). VSD-enheter justerar motorns varvtal efter luftbehovet och genererar energibesparingar på upp till 20 % jämfört med traditionella enheter med fast varvtal. Med dagens energipriser ökar dina besparingar snabbt.

 

Slutligen är fyrstegskomprimering med högt tryck mer energieffektiv än en trestegsenhet. Fyrstegskomprimering ger en mer gradvis komprimering med ett lägre kompressionsförhållande, vilket resulterar i en mer energieffektiv komprimering. Det handlar bara om fysik (och du kan inte övervinna fysik!). I kombination med vår marknadsledande VSD-teknik innebär det att vår fyrstegslösning kan hantera lägre luftbehov på det mest tillförlitliga och effektiva sättet. 

Vilka är kraven på kylning av tryckluftssystemet för produktion av PET-flaskor?

Du kan välja att använda ett luftkylt eller vattenkylt system. Det senare är vanligare. Där avgörs mängden kylvatten av den totala BTU/h eller HP, förhållandena på platsen och procentandelen glykol som kylvattnet innehåller.

 

Men lösningar för luftkylda högtryckskompressorer finns också tillgängliga. Så om du inte har tillgång till kylvatten eller föredrar luftkylning erbjuder Atlas Copco också luftkylda PET-kompressorer med högt tryck och plug-and-play .

Förhoppningsvis kan svaren på de här vanliga frågorna hjälpa dig att hitta det optimala högtryckssystemet för din produktionsanläggning för PET-flaskor.

Läs mer om PET-flaskor genom att klicka på artiklarna nedan

De vanligaste problemen med formblåsning av PET-flaskor
De vanligaste problemen med formblåsning av PET-flaskor
De vanligaste problemen med formblåsning av PET-flaskor

En optimal installation av PET-hybridkompressorer 

Luftkompressorinstallation (PET), central luftkompressor

En optimal installation av PET-hybridkompressorer 

Vikten av rätt dimensionering av PET-luftkompressorer
PET-beräkningsverktyg
Vikten av rätt dimensionering av PET-luftkompressorer