Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Industri PET-industrin PET

De vanligaste problemen med formblåsning av PET-flaskor

Det finns inte många områden där kompressorer spelar en viktigare roll än i produktionen av PET-flaskor. I en bransch där varje minskning av cykeltiderna räknas och varje gram material som sparas kan innebära en konkurrensfördel är dessa kompressorers prestanda, tillförlitlighet och effektivitet avgörande. Därför kan du eliminera många senare problem med formblåsning av PET-flaskor genom att välja rätt kompressor. 

Detta är särskilt sant eftersom kraven på PET-luftkompressorer är så höga och så mycket beror på att de levererar kvalitetsluft.

Vi ska titta på några problem med formblåsning av PET-flaskor i samband med tryckluftsutrustning och hur de kan åtgärdas. 

PET-luftkompressorn går sönder

Formblåsning av PET-flaskor

När kompressorn går sönder står produktionen stilla. Och ingen uteffekt innebär inga pengar. Det bästa sättet att förhindra detta är med en tillförlitlig PET-kompressor av hög kvalitet som är byggd för att hålla samtidigt som den uppfyller dina behov för tillverkning av PET-flaskor.

Det är också viktigt att alltid ta hand om utrustningen. Oavsett om det innebär att hålla ett öga på luftkompressorns luftflöde, att hindra luftkompressorn från att bli varm eller att eliminera vibrationer i luftkompressorn.
Det är en bra början att respektera ditt planerade underhållsschema.

Dessutom kan avancerad kontroll- och övervakningsteknik identifiera problem innan de påverkar produktionen. Och naturligtvis behöver du rätt tryckluftspartner.

Precis som du är expert på tillverkning av PET-flaskor vill du arbeta med någon som kan hjälpa dig att välja rätt tryckluftsutrustning, installera den på rätt sätt och alltid finns där när du behöver hen. Oavsett om det gäller snabb service och reservdelar eller, i värsta fall, leverans av en hyreskompressor som håller produktionen igång.

Oljerest i min PET-kompressorinstallation

Att hålla olja borta från tryckluftssystemet och PET-flaskorna är av högsta prioritet och ett viktigt sätt att säkerställa att det inte finns några fel på formblåsningen av PET-flaskor.

Om den här typen av förorening inträffar kan du behöva stänga av produktionen tills problemet har åtgärdats. Och sedan måste du fortfarande rengöra föroreningen. Allt detta gör oljeföroreningar till ett mycket riskabelt och kostsamt problem. Genom att minimera risken för oljeförorening kan du säkerställa att utrustningen håller längre och skyddar produktionsprocesserna och slutprodukterna.

Hur gör du det? Allt börjar med att använda en oljefri kompressor i stället för en oljeinsprutad eller oljesmord modell. Det eliminerar den viktigaste källan till oljeförorening från allra första början. Välj en oljefri kompressor, certifierad för att producera klass 0-luft som inte innehåller några spår av olja.

PET-luftkompressorn blir varm

Eventuella störningar i produktionsprocessen, t.ex. de som orsakas av en överhettad kompressor, är dyra. Det är därför försök att sänka kostnaderna genom att investera i suboptimal utrustning alltid misslyckas. I slutändan får du alltid betala mer.

Detta illustreras av ett av de vanligaste problemen med PET-luftkompressorn: överhettning.

Det du behöver är en kompressor som är konstruerad för att uppfylla de stränga kraven i en tillverkningsmiljö för PET-flaskor. Välj boosters för PET-flaskor med fyrstegskompression. Detta ger en mer gradvis kompression med en lägre ökning av kompressionsförhållandet vid låg belastning.

I kombination med drivning med variabelt varvtal kan lågtryckskompressorer, dvs. system, hantera ett lägre luftbehov på ett tillförlitligt sätt. Boosters för luftkompressorer med tre steg tenderar å andra sidan att överhettas, särskilt vid ett lägre flöde, eftersom kompressionsförhållandet ökar för mycket för att de sammankopplade kolvarna ska kunna hantera det. Endast kompressionsteknik med fyra steg kan garantera drift dygnet runt utan problem med prestanda och tillförlitlighet. 

Garantera ett tillräckligt luftflöde för PET-luftkompressorn

Ett jämnt flöde av kvalitetsluft krävs för att kunna producera PET-flaskor på några sekunder. Eftersom kraven på tryckluftssystemet är så höga är det viktigt att endast arbeta med kvalitetskomponenter. Det börjar med själva kompressorn, men omfattar även rörledningarna. Först måste kompressorn ha rätt storlek. En för liten kompressor ger inte det flöde som krävs.

Men kompressortekniken spelar också en viktig roll för att undvika problem med formblåsning av PET-flaskor. Många kolvkompressorer med tre steg drabbas av flödesförluster över tid. PET-system med fyra steg är utformade för att säkerställa att tryckluftsflödet är konsekvent och tillförlitligt.

När det gäller rörledningar vill du förhindra läckage så mycket som möjligt och ha ett system på plats för att upptäcka dem direkt. Ännu bättre än att förebygga läckage är att eliminera risken för att de uppstår. Genom att hålla rörsystemet med högt tryck så litet som möjligt kan du automatiskt minska relaterade flödesproblem. Detta kan uppnås med en tyst luftkompressor/booster med låg vibrationsnivå och en booster som installeras vid användningsstället.

Vibrationer i PET-luftkompressorn

Vibrationer i kompressorn utgör ett allvarligt hot mot produktionen av PET-flaskor. Till exempel kan för mycket vibrationer kan leda till att rören går sönder och att produktionen stängs av. För att förhindra att detta händer är det viktigt att erbjuda korrekt stabilisering. Välj boosters som har en specialutvecklad ram med en betongbas, vilket innebär att de inte vibrerar. De behöver inte bultas ned, och de kräver inga tunga fundament. 

Kontinuerlig produktion av PET-flaskor dygnet runt

Produktionsanläggningen kan bara producera en stor volym PET-flaskor om den körs så mycket som möjligt. Högtryckskompressorer med tre steg kräver dock vanligen nedkylningsperioder, särskilt vid drift med 50 % belastning. Om du vill fortsätta att köra anläggningen dygnet runt måste du investera i en fyrstegsenhet med drivning med variabelt varvtal som kan köras kontinuerligt utan avbrott för att kylas ned.

PET-kompressorn ger höga decibelnivåer 

Kompressorljud kan vara ett allvarligt problem i produktionsmiljöer. Om kompressorn är för högljudd måste den installeras i ett kompressor- eller arbetsrum, på avstånd från användningsstället för att uppfylla standarderna för hörselskydd. Det innebär dock ännu högre installationskostnader och leder till ett tryckfall vilket kräver att kompressorer förbrukar mycket mer energi. Dessutom måste du ta reda på hur du kyler ned luftkompressorrummet.

Men genom att investera i tysta kompressorer och boosters, till exempel de med en ljudisolerad huv, en ram och en cylinder för att minimera vibrationer, kan du hantera alla dessa utmaningar samtidigt. 

 Ett högljutt och hett PET-kompressorrum 

Rätt utrustning, ljudisolering och ordentlig ventilation är några av nycklarna för att skydda kompressorrummet från överdrivet buller och värme, men de behövs inte alltid.

Här är ett viktigt tips: Komprimering av luft genererar mycket värme. I stället för att bara ventilera det (för att säkerställa att kompressorrummet inte blir för varmt) bör du försöka att återvinna det för att minska din energiförbrukning och ditt miljöavtryck. Om det görs på rätt sätt kan du återvinna upp till 90 % av den här spillvärmen och använda den någon annanstans.

Dyra högtrycksrör för produktion av PET-flaskor

Ett bra alternativ är att välja en hybridanläggning där låg- eller mellantryckskompressorn placeras i kompressorrummet och en högtrycksbooster installeras vid användningsstället. 

Slutsats: En plan, rätt produkter och en fantastisk partner

Som du kan se kan du med en plan, rätt utrustning och en pålitlig tryckluftspartner hantera alla problem med formblåsning av PET-flaskor som uppstår. Detta gör att PET-blåsningsanläggningen alltid har tillförlitlig tillgång till tryckluft av högsta kvalitet. 

Läs mer om PET-flaskor genom att klicka på artiklarna nedan

Luftkompressor – vanliga frågor
vanliga frågor om luftkompressorer
Luftkompressor – vanliga frågor
En optimal installation av PET-hybridkompressorer
Luftkompressorinstallation (PET), central luftkompressor
En optimal installation av PET-hybridkompressorer
Vikten av rätt dimensionering av PET-luftkompressorer
Dimensionering av PET-luftkompressorer
Vikten av rätt dimensionering av PET-luftkompressorer