Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

PET-kompressorer

En optimal installation av PET-hybridkompressorer

Välja mellan en central PET-luftkompressorinstallation eller en decentraliserad kompressorinstallation

För att kunna tillverka så många PET-flaskor som möjligt på så kort tid som möjligt måste varje del av produktionsprocessen fungera smidigt, så även PET-luftkompressorsystemet. Även de minsta problemen kan orsaka kostsamma förseningar, öka cykeltiderna eller påverka PET-flaskornas kvalitet.

Tryckluft med högt tryck spelar en viktig roll i PET-formblåsningsprocessen. Fram tills nu har den alltid levererats till användningsstället (t.ex. formblåsningsmaskinen) på samma sätt:


En central PET-luftkompressor (som antingen kan vara en högtryckskompressor eller en kompressor med lågt eller medelhögt tryck med en högtrycksbooster) är placerad i ett kompressorrum. Därifrån transporteras tryckluften till användningsstället via högtrycksrör.

 

Det kallas även för ”centraliserad” kompressorinstallation. I många fall, särskilt när endast luft med lågt eller medelhögt tryck behövs, är det här den bästa metoden. Anledningen är att en helt decentraliserad installation med en decentraliserad luftkompressor vid varje användningsställe inte är ett genomförbart alternativ för otaliga tillämpningar som behöver ett standardtryck för tryckluft.

 

Tyvärr har en rumsdesign med centraliserad installation och luftkompressor en del kostsamma nackdelar för tillverkarna av PET-flaskor, särskilt eftersom formblåsningstrycket fortsätter att minska. I ett centraliserat system kan du bara ha ett tryck, som styrs av det högsta blåstryck som behövs.

 

För att klara av olika blåstryck är en decentraliserad installation det bättre valet. Det innebär dock att varje decentraliserad enhet måste dimensioneras för maximalt flöde för varje tillämpning. Det kan leda till en mycket hög investeringskostnad.

Luftkompressorinstallation (PET), central luftkompressor

Installation av PET-kompressoranläggning

Centraliserade eller decentraliserade kompressorinstallationer – varför inte en hybridlösning?

Nu finns det också en bättre och billigare hybridlösning: att decentralisera en del av systemet.
Vi kan erbjuda en hybridsysteminstallation med en booster nära användningsstället. Våra boosters är särskilt utformade för den här tillämpningen.

Traditionella boosters vibrerar och låter för mycket för att installeras nära formblåsningsmaskinen. Det innebär att de skulle bryta mot bullerstandarder. Istället måste de placeras i dyra ljudisolerade kompressorrum.

Men inte våra boosters, som är särskilt utformade för PET-flaskproduktion. Tack vare det ljudisolerande höljet, en ram och en cylinder som är installerade för att minimera vibrationer, kan de köras på en oöverträffad låg ljudnivå och den lägsta vibrationsnivån.

Hybridsystemet placerar en PET-luftkompressor med lågt eller medelhögt tryck i det centraliserade kompressorrummet och placerar boostern, som genererar det högre trycket på upp till 40 bar, direkt intill formblåsningsmaskinen.

Det innebär att högtrycksluften endast produceras där den behövs, vid formblåsningsmaskinen. Varje högtryckstillämpning får exakt det tryck den behöver (i stället för att ha ett högtrycksflöde som är skräddarsytt efter tillämpningen med det högsta tryckkravet). Alla andra tillämpningar, t.ex. vanlig pneumatisk utrustning, skulle få sin lägre tryckluft från det centrala kompressorrummet. Den här installationen kan sänka dina kostnader avsevärt, bland annat med minskningen av högtrycksrör.

Fördelarna med en hybridinstallation

I en hybridinstallation behöver du inte många meter dyra rörledningar eftersom högtrycksluften inte längre behöver komma hela vägen från kompressorrummet. Det kan spara mycket pengar. Det beror på att högtrycksrören i de flesta fall är tillverkade av rostfritt stål – och därför mycket dyra. Beroende på var kompressorrummet finns kan dessa högtrycksrör faktiskt kosta lika mycket som eller mer än själva PET-luftkompressorn!

Dessutom minskar hybridmetoden dina byggnadskostnader eftersom du inte behöver ett stort eller ett extra kompressorrum för att rymma boostern.

Genom att kombinera en booster med en Atlas Copco VSD-kompressor (drivning med variabelt varvtal) kan du sänka dina energikostnader med upp till 20 %. Dessutom kan ett lägre tryckfall i tryckluftssystemet också innebära att du klarar dig med en mindre, billigare kompressor som förbrukar mindre energi. Och det hjälper dig naturligtvis att uppfylla dina miljö- och hållbarhetsmål.

På det hela taget kan du minska den totala ägandekostnaden avsevärt med den här hybridanläggningen för PET-flaskor. 

Den totala ägandekostnaden för PET-luftkompressorer

För konventionella kompressorer består den totala ägandekostnaden (TCO) av kostnaderna för själva kompressorn, energikostnader och underhåll, där energikostnaderna utgör den största delen av totalsumman.

För PET-flasktillverkningsanläggningar är det lite mer komplicerat. Här består den verkliga totala ägandekostnaden även av kostnaderna för byggnader och installationer, t.ex. kostnaden för högtrycksrören, och den så kallade ”riskfaktorn”, som i princip innebär systemets tillförlitlighet och driftstoppskostnaden. Ju lägre riskfaktor, desto mindre troligt är det att produktionen störs och att inkomstförlust uppstår.

När det gäller Atlas Copcos hybridkoncept ZD Flex, med en ZD-kompressor och booster, är den verkliga totala ägandekostnaden särskilt låg eftersom det inte bara minskar installations- och energikostnaderna utan även den här riskfaktorn. 

Läs mer om PET-flaskor genom att klicka på artiklarna nedan

Vikten av rätt dimensionering av PET-luftkompressorer
Vikten av rätt dimensionering av PET-luftkompressorer
Vikten av rätt dimensionering av PET-luftkompressorer