Kapitel 12 - Mätningar och energianalyser - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Mätningar och energianalyser

Kapitel 12

För att ta reda på statusen i en tryckluftsanläggning så kan olika typer av mätningar göras. Exempelvis går det att mäta hur mycket luft som används, hur trycket varierar och hur driften på kompressorerna ser ut.

AIRScan, Service Stationary Compressors, Service technician

Med en AIRscan är en heltäckande energianalys av din tryckluftsanläggning

Atlas Copcos AIRScan är en heltäckande analys av ett tryckluftssystem. I en AIRScan mäts energiförbrukning på kompressorer och torkar samt flöde(n) och tryck för att få en så bra bild av anläggningen som möjligt. Därefter analyseras datan och olika konfigurationer av systemet simuleras. Analysen används sedan som stöd för val och dimensionering av ny kompressor. I en lite enklare AIRchitect-mätning analyseras endast en enskild maskin.

Lär dig mer om planering och dimensionering av trycklyftsystem

Att planera och dimenisonera en tryckluftsanläggning kräver kunskap inte bara om kompressporer och blåsmaskiner utan också om annan tryckluftsutrustning. Klicka på länkarna nedan och lär dig mer om hur du designar ett driftsäkert och energieffektivt trycklyftssystem som uppfyller kundens specifika krav vad gäller produktivitet, kostnadseffektivitet och miljö.  

Analys och optimering