Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Particklar, olja och mikroorganismer i tryckluften

Kapitel 4

Som framgår av kapitel 2 betraktas det vatten följer med insugsluften som en förorening i de allra flesta tryckluftssystem. Med insugsluften kommer även andra föroreningar. Även om kompressorn har ett inloppsfilter som till viss del förhindrar att smuts och damm tar sig in i systemet så är det enkelt för mindre partiklar, oljeaerosoler och mikroorganismer att ta sig in i tryckluftssystemet. Det finns även föroreningar som uppkommer på grund av den trycklyftsutrustning som används – exempelvis spår av olja från oljesmorda maskiner och rostflagor från uttjänta rörsystem i traditionella material.  

Partiklar som förorening i tryckluft

Sweden-Engineering-Contaimnant-Particles

Pollen är en partikel som finns kan ta sig in i tryckluftssystemet och orsaka skada

Luften som omger oss innehåller miljoner och åter miljoner partiklar per kubikmeter. Det kan röra sig om damm, sand, pollen, havssalt, slitagepartiklar, sot och stoft. 80 % av de partiklar som finns i luften är mindre än 2 mikron och de tar sig enkelt igenom kompressorns insugningsfilter och vidare in i tryckluftssystemet. Värt att notera är att det också finns partiklar som uppstår inuti tryckluftssystemet. Dessa partiklar utgörs oftast av rost och rostflagor som uppkommer när luftbehållare och rörsystem rostar på grund av fukt och kondensat. För att undvika att partiklar skadar utrustning eller produkter används olika typer av filter som placeras direkt efter kompressorn och också vid användningspunkten. Det är också viktigt att tänka på att olika typer av rörsystem är mer eller mindre benägna att rosta. Rörsystem i aluminium och rostfritt stål är att föredra i nästan alla tryckluftsapplikationer. Läs också om olika föroreningar i tryckluft i Tryckluftsguiden.

Olja som förorening i tryckluft

Sweden-Engineering-Contaminant-Oil

Olja kan ibland leda till problem i tryckluftssystemet och på fabriksgolvet

Den atmosfäriska luften innehåller i regel olja i gasform (så kallad oljeånga). Oljeångan kommer framförallt från avgaser, men även från industrier med ineffektiv oljeavskiljning. I hårt trafikerade områden eller i områden med en hög andel tillverkande fabriker kan mängden oljeånga i luften vara högre än på andra mindre befolkningstäta platser. Oljeångan kommer in i tryckluftssystemet via insugningsluften och när temperaturen sjunker i samband med att luften kyls ned kondenseras oljan till vätskeform. I oljeinsprutade kompressorer används olja för att smörja, täta och även kyla tryckluften. I sådana tryckluftssystem förekommer spår av olja som en naturlig del av processen, även om insugningsluften är helt ren. Olja kan störa produktionsprocesserna och göra slutprodukten oanvändbara, till exempel inom livsmedels- och läkemedelsindustrin, men också inom olika färg- och målningsapplikationer. Olja kan dessutom leda till sämre arbetsmiljö på fabriksgolvet. För att hantera olja i tryckluften används olika typer av luftbehandlingsprodukter och filter. I kritiska applikationer är det också viktigt att valet av kompressor blir rätt. En oljefri kompressor är oftast lämpligast i den typen av applikationer. Läs också om olika föroreningar i tryckluft i Tryckluftsguiden.

Mikroorganismer som förorening i tryckluft

Image from the Medtronic application movie. When producing pacemakers and implantable defibrillators at their production site in Geneva, Swiss; Medtronic sets the highest standards for compressed air.  Air quality is significant, certainly because of the nature of the end product.  But this global leader of medical technology also focuses on reliability, energy efficiency and environmental friendliness.  Atlas Copco answers to these high standards to deliver 100% oil-free, dry and particle free compressed air.  Now 2 ZT 22 s and 2 CD 65 dryers provide compressed air for pneumatic applications, cleaning devices, handling the conveyor belt…  At the moment, Medtronic is building a new production facility that needs to be even more energy efficient.  That s why they chose a ZT VSD with BD dryer

Migroorganismer är i regel så små att de endast kan ses i ett mikroskåp

Mikroorganismer (även kallade mikrober) är mycket små levande varelser som finns överallt i vår omvärld. Oftast består en mikroorganism av en enda cell och dess storlek kan mätas i tusendels millimeter. Som enskilda individer kan mikroorganismer endast ses i mikroskop, men i de fall då de ökar i antal och blir miljontals eller fler bildar de härdar som kan ses med blotta ögat. Till de vanligaste mikroorganismerna hör bakterier, virus, alger, mögel, jästsvampar och parasiter. Då mikroorganismer i regel är mycket små kommer de att passera genom kompressorns insugningsfilter och bli en del av den luft som komprimeras. I kritiska applikationer, där tryckluften kommer i indirekt eller direkt kontakt med produkten, kan denna typ av kontamination leda till stora problem. Som exempel kan nämnas kvalitetsproblem, produktionsbortfall och personskador kopplade till livsmedel och mediciner, problem som i sin tur kan leda till ekonomiska förluster och varumärkesförluster. För att hantera mikroorganismer i tryckluft används olika typer av filter men det viktigaste är att torka tryckluften. Det är också viktigt att tänka på att olika typer av rörsystem påverkar tillväxten av mikroorganismer. I särskilt känsliga miljöer är koppar det bästa alternativet eftersom koppar utgör en dålig grogrund för mikroorganismer. Läs också om olika föroreningar i tryckluft i Tryckluftsguiden.

Lär dig mer om planering och dimensionering av trycklyftsystem

Att planera och dimenisonera en tryckluftsanläggning kräver kunskap inte bara om kompressporer och blåsmaskiner utan också om annan tryckluftsutrustning. Klicka på länkarna nedan och lär dig mer om hur du designar ett driftsäkert och energieffektivt trycklyftssystem som uppfyller kundens specifika krav vad gäller produktivitet, kostnadseffektivitet och miljö.