Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Omvandla luft till tryckluft

Kapitel 1

Luft kan komprimeras med hjälp av olika teknologier. Vilken teknologi som är lämplig för en viss applikation beror i huvudsak på önskat arbetstryck, volymflöde och renhetskrav med avseende på oljekontamination. I det här kapitlet tittar vi närmare på några av de vanligaste kompressortyperna på marknaden och hur olika teknologier passar ihop med olika behov. 

Kolvkompressorer

Automan series piston compressors coverimage

Kolvkompressorer är mycket vanlig i mindre verkstäder där flödet är litet och intermittent

Kolvkompressorn är den vanligaste av alla industriella kompressorer och har funnits på marknaden under mycket lång tid. Många skulle med rätta säga att kolvkompressorn är den typiska verkstadskompressorn för små behov upp till 15 kW. Den finns tillgänglig i olika varianter och konfigurationer för låga, medelhöga och höga tryck. Det finns stora kolvkompressorer också, men de är ofta högljudda och inte sällan väldigt dyra i drift/ underhåll och ställer krav på fundament. En kolvkompressor är lämplig då behovet av luft är litet och intermittent, det vill säga när tryckluft endast behövs korta stunder i taget och där antalet starter och stopp under en viss tidsperiod är många. Vid kontinuerlig drift finns det andra kompressorer som är mer energieffektiva, till exempel skruvkompressorer. Kolvkompressorer kan med fördel användas för att komplettera ett delflöde där det finns ett behov av högre arbetstryck. Atlas Copco erbjuder oljesmorda kolvkompressorer för arbetstryck upp till 30 bar. Oljefria kolvkompressorer finns tillgängliga för arbetstryck upp till 10 bar. Atlas Copco erbjuder också kolvkompressorer för höga tryck upp till 42 bar, enheter som bland annat används vid blåsning av pet-flaskor. Läs också om kolvkompressorer i Tryckluftsguiden.

Scrollkompressorer

Sint Antonius Hospital

Oljefria scrollkompressorer används ofta i sjukhusmiljöermed krav på helt oljefri luft

Scrollkompressorn är en tillförlitlig kompressor som är konstruerad för mindre flöden med krav på oljefri luft och låg ljudnivå. Kompressortypen är inte tänkt för kontinuerlig drift, men med rätt kylning kan den köras med 100% belastning under lång tid. En mer energieffektiv lösning för en sådan situation skulle dock vara en liten skruvkompressor. Atlas Copcos scrollkompressorer är konstruerade för små och medelhöga flöden med ett arbetstryck på 8-10 bar. Tack vare den oljefria driften är de lämpliga för applikationer med höga krav på driftsäkerhet och renhet, exempelvis mjölkrobotar och livsmedelsproduktion. Eftersom den har en tyst och vibrationsfri drift är scrollkompressorn också vanlig på exempelvis tandläkarmottagningar och i laboratorier. Modeller som levereras med elektronisk display (så kallad Elektronikon®) används ofta i sjukhusmiljöer där det finns krav på övervakning och styrning. Läs också om scrollkompressorer i Tryckluftsguiden.

Skruvkompressorer

Stacked Offshore Total Solution - Rental

Skruvkompressorer är en energieffektiv lösning i de flesta industrier

Skruvkompressorn är en mycket vanlig kompressortyp som förekommer inom de flesta industriella applikationer. Den var ursprungligen konstruerad för stora kontinuerliga flöden, men idag finns det även mycket energieffektiva varvtalsstyrda modeller för varierande flöden (VSD). Vilken modell (fast varvtal eller varvtalsstyrning VSD) som är att föredra beror på flödesbehovet i den specifika applikationen. Det kan också vara så att den mest energieffektiva lösningen är en kombination mellan de två, se appendix 1. för mer information. I Atlas Copcos produktsortiment ingår energieffektiva skruvkompressorer för små, medelstora och stora flöden med ett tryck upp till 13 bar. De största oljesmorda varianterna som säljs på den svenska marknaden ligger på 500 kW och kan hantera flöden om cirka 1 500 l/s. Sådana maskiner förekommer inom gruvindustrin, pappersindustrin och tung verkstadsindustri. Den energieffektiva skruvtekniken är även lämplig för industrier med höga krav på renhet, exempelvis livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin, men då i oljefritt format. Oljefria skruvkompressorer finns i storlekar upp till 900 kW och kan hantera flöden upp till drygt 2 500 l/s. De är i regel något dyrare i investering än oljeinsprutade varianter eftersom tätningen i kompressionskammaren upprätthålls genom mycket små och exakta toleranser mellan de två skruvarna i kompressorelementet. För medelstora flöden kan en oljefri tandkompressor vara mer kostnadseffektiv än en skruvkompressor. Ett alternativ kan också vara en lite billigare vatteninsprutad skruvkompressor. Atlas Copco erbjuder bägge teknikerna för applikationer upp till 55 kW och ett arbetstryck om maximalt 13 bar. Läs också om skruvkompressorer i Tryckluftsguiden.

Tandkompressorer

Queso

Oljefria tandkompressorer är vanliga i känsliga applikationer med större luftflöden

Tandkompressorn är en oljefri kompressor som i likhet med scrollkompressorn är konstruerad för känsliga applikationer där driftsäkerhet och renhet är avgörande. De varianter som finns i Atlas Copcos produktsortiment passar för små och medelstora flöden upp till 55 kW. För att nå ett arbetstryck om 8-10 bar på ett energieffektivt sätt sker kompressionen i två steg med mellankylare som kyler luften mellan kompressionsstegen. De tandkompressorer som Atlas Copco erbjuder är lämpliga för lite större sjukhus och applikationer inom livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin som kräver relativt stora mängder oljefri luft. Kompressortypen finns med fast varvtal och även med varvtalsstyrning (VSD). I applikationer där behovet av luft varierar över tiden är en varvtalsstyrd modell oftast det mest energieffektiva valet. Läs också om tandkompressorer i Tryckluftsguiden .

Turbokompressorer

Atlas Copco Rental - Pulp & Paper

Turbomaskiner används i industrier som kräver stora kontinuerliga luftflöden

Turbokompressorer är konstruerade för applikationer med kontinuerligt höga flöden, där de största modellerna används inom kemisk och petrokemisk industri. De turbokompressorer som Atlas Copco Compressor erbjuder är lämpliga för applikationer upp till 3 000 kW och ett maximalt flöde om 8 000 l/s. Specialkonstruerade gaskompressorer med flöden upp till 13 000 l/s erbjuds inom ramen för vår Gas and Process Business, med fabrik i Köln, Tyskland. Läs också om turbokompressorer i Tryckluftsguiden .

Blåsmaskiner

WWW Aguafin

Blåsmaskiner används bland annat vid kommunal och industriell vattenrening

Blåsmaskiner är kompressorer konstruerade för applikationer med låga tryck mellan 0 och 2 bar. De används exempelvis i pneumatiska applikationer där material (exempelvis pulver, mjöl eller granulat) ska förflyttas från ett ställe till ett annat. De är också mycket vanligt förekommande i reningsverk där de används för att syresätta och lufta olika typer av bassänger i renings- och luftningsprocessen. Atlas Copco Compressor har ett brett sortiment av oljefria blåsmaskiner för tryck mellan 0 och 2 bar. Vilken kompressionsteknik som passar bäst beror på kraven i den specifika applikationen. Den robusta och väl beprövade lobblåsmaskinen är vanligt förekommande i många krävande miljöer inom industrin, men den energieffektiva skruvblåsmaskinen blir mer och mer det självklara valet för kostnadsmedvetna kunder, särskilt vid tryck över 0,5 bar. För kunder med höga flöden (upp till 19.000 l/s) är våra centrifugalblåsmaskiner ett bra alternativ. Läs också om blåsmaskiner i avsnittet Blåsmaskiner i fokus.

Rätt kompressor till rätt applikation

De teknologier som används för att komprimera luft överlappar varandra till en viss del och medan det är självklart vilken kompressor som ska väljas för vissa applikationer kommer det för andra applikationer att finnas flera olika alternativ där energieffektivitet och totalkostnad oftast är avgörande för det slutliga valet. Inom exempelvis gruvindustrin hanteras stora mängder luft och utifrån den aspekten skulle en turbokompressor kunna vara ett alternativ. I de flesta gruvapplikationer är dock fluktuationerna mellan max- och minflöde mycket stora och att använda en turbo som inte kan reglera ned tillräckligt mycket (och istället blåser av luften) kan bli mycket kostsamt. I dessa miljöer användas därför i regel riktigt stora varvtalsstyrda skruvkompressorer. 

Lär dig mer om planering och dimensionering av trycklyftsystem

Att planera och dimenisonera en tryckluftsanläggning kräver kunskap inte bara om kompressporer och blåsmaskiner utan också om annan tryckluftsutrustning. Klicka på länkarna nedan och lär dig mer om hur du designar ett driftsäkert och energieffektivt trycklyftssystem som uppfyller kundens specifika krav vad gäller produktivitet, kostnadseffektivitet och miljö.  

Kompressorteknik Technologies