Scrollkompressorn - Atlas Copco Sweden
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Scrollkompressorn

Displacement Compressors Compressor Types Compressors Compressed Air Wiki

För att förstå olika typer och tekniker hos kompressorer måste vi först förstå de två grundläggande principerna inom komprimering av luft: dynamisk kompression och deplacementkompression. I den här artikeln går vi igenom scrollkompressorn, som är en typ av deplacementkompressor med många användningsområden inom luftkonditionering, kylsystem, värmepumpar och bilar.

Vad är scrollkompressorer?

en bild av scrollkompressorns insida

En scrollkompressor, även kallad spiralkompressor och scrollpump, är en typ av kompressor med positivt deplacement där luft eller gas komprimeras internt. Scrollkompressorer kan vara oljesmorda eller oljefria, och de senare lämpar sig bäst för tillämpningar där det behövs ren och torr luftkvalitet utan oljeföroreningar i kompressionskammaren.

 

Hur fungerar en scrollkompressor? En scrollkompressor består av två spiralformade scrollelement som är bultade vid varandra: en stationär scroll och en roterande scroll som drivs av en motor. Scrollarna oscillerar i kontinuerlig rörelse utan någon metallkontakt medan luften komprimeras till allt mindre volymer i halvmåneformade luftfickor. Låt oss titta lite närmare på hur mekanismen för deplacementkompression i scrollkompressorer fungerar.

 

Den roterande scrollningen drivs av en kort vevaxel och löper excentriskt runt den fasta scrollens mittpunkt. Den roterande scrollens rörelse skapar ett sug som drar in luften från inloppsöppningen högst upp på elementhuset. Den luft eller gas som samlas i luftfickorna mellan de två scrollarna komprimeras gradvis och rör sig mot mitten av huset där det finns en utloppsport och en backventil. Komprimerad och trycksatt gas släpps ut från utloppsporten i mitten av enheten. Backventilen förhindrar återflöde av gas eller kylmedel.

 

Den 180-graders rotationen eller fasförskjutningen ger scrollelementet radiell stabilitet. Eftersom kompressionskammaren blir allt mindre medan luften eller gasen komprimeras i kompressorn kallas den här typen av kompression vanligtvis för intern kompression. Under den här processen minimeras läckaget eftersom tryckskillnaden i luftfickorna är lägre än tryckskillnaden mellan inlopp och utlopp. Ungefär som vid intern kompression i en skruvkompressor bestäms den interna kompressionen av utloppsportens konstruktion. Tack vare den unika utformningen av utloppsporten kan scrollkompressorn komprimera mer luft eller gas med en relativt sett lägre energiförbrukning. Jämfört med andra kompressorer är scrollkompressorn mer effektiv sett till volymen eftersom det inte finns några kolvar som komprimerar gasen.

 

Scrollkompressorns bullernivå är också betydligt lägre än annan befintlig kompressorteknik. Hela kompressionscykeln tar 2,5 varv, inklusive faserna för insug, kompression och utlopp, och den sker kontinuerligt så att du får ett konstant flöde av pulsationsfri luft. Scrollkompressorn har en smidig och vibrationsfri drift tack vare scrollelementet, som knappt har någon momentvariation jämfört med en kolvkompressor. Scrollkompressorns enkla konstruktion med endast en rörlig del (därmed ingen friktion) gör den mycket tillförlitlig och tystare jämfört med motsvarande kolvkompressorer eller den mer traditionella skruvkompressorn.

Modulära scrollkompressorer jämfört med digitala

Scrollkompressorer med variabel flödesteknik har fördelarna och flexibiliteten hos ett modulärt system med två till fyra kompressormoduler integrerade i en huv. Elektronikon® övervakar löpande statusen för alla element samt startar och stoppar kompressionselementen, vilket säkerställer att den utgående tryckluften motsvarar behovet. Dessutom gör enhetens perfekta luftkvalitet och användarvänlighet att du får en överlägsen produktionsprocess.

Den digitala scrollkompressorn har å andra sidan en mekanisk konstruktion som matchar kompressorns uteffekt mot hela processen kylningsbehov. Digitala scrollkompressorer används huvudsakligen i kylsystem och luftkonditionering för att säkerställa en exakt temperaturreglering. När temperaturen hålls stabil under exempelvis transport av livsmedel ger det en bättre matkvalitet.

Varför ska du välja en scrollkompressor?

Valet av en scrollkompressor beror i slutänden på tillämpningens storlek, flöde och kvalitetskrav. Innan du väljer en typ av kompressor är det viktigt att du tar reda på rätt storlek och teknik sett till dina tryckluftsbehov. Börja med om du behöver en oljefri eller smord kompressor. Om du behöver högre kapacitet och flöde kan du välja enheter med två eller fyra scrollkompressorelement i samma hus. Ibland kan det dock vara mer ekonomiskt att välja en enda stor kompressor snarare än att kombinera flera scrollkompressorer för att producera ett tillräckligt flöde. 

 

Scrollkompressorn har många fördelar tack vare den enkla men effektiva konstruktionen. Med färre komponenter än kolvkompressorer får du en mycket driftsäker enhet som knappt kräver något underhåll. Många ledande industriella tillämpningar använder scrollkompressorer eftersom de uppfyller alla grundkrav för en universalkompressor. Medan oljeinsprutade skruvkompressorer kan vara mer effektiva i stora industriella tillämpningar med större volymkrav används scrollkompressorer fortfarande i stor utsträckning inom tillämpningar för livsmedel, kylning, luftkonditionering och transporter.

Läs mer om scrollkompressorer

Relaterade artiklar

an illustration about compressed air in the atlas copco air wiki.

What is Compressed Air?

Compressed air is all around us, but what is it exactly? Let us introduce you to the world of compressed air and the basic workings of a compressor.

Check out our wide range of reliable, energy-efficient and cost-effective air compressors. For all your low, medium and high pressure applications.