Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Välj rätt luftbehållare

Kapitel 5

I de flesta system ingår en eller flera luftbehållare (även kallat tankar). I en tank svalnar luften och kondensat fälls ut och dräneras bort, något som är en fördel i alla system med en efterföljande tork. I enklare system där kompressorn saknar inbyggd efterkylare blir tanken än viktigare eftersom torken annars får ta emot mycket blöt luft. Den verkliga fördelen med en tank är dock inte den avkylande effekten utan möjligheten att magasinera tryckluft. 

Luftbehållare (eller tryckluftstank)

mVAC Medical Vacuum Receiver

En luftbehållare fungerar som en buffert för tryckluften

En väldimensionerad tank fungerar som en buffert där luften kan användas för att reglera och täcka upp för eventuella tryckfall som orsakas av snabba förändringar i flödesbehovet. Detta är särskilt fördelaktigt i system som inkluderar VSD-maskiner som styr efter ett inställt börvärde. Om trycket ändras i ett system utan luftbehållare kommer maskinen omedelbart att ändra varvtalet och ”jaga” efter börvärdet. I ett system där buffertvolymen som finns i tanken kan användas för att täcka stora luftuttag behöver maskinen inte rampa upp (eller ned) lika snabbt. Börvärdet som maskiner jobbar mot kan då sättas lägre, vilket ger ett lägre genomsnittligt tryck och sänker de totala energikostnaderna. Även maskiner med fast varvtal kan dra fördel av den reservluft som finns i tanken genom att antalet starter och stopp eller på/avlast cykler minskar, vilket är positivt för maskinens livslängd. I flerkompressorinstallationer, där olika kompressorer lastar på eller av i olika sekvenser beroende på tryck och luftbehov, kan reservluften i tanken användas för att undvika att kompressorer lastar på och lastar av i onödan. Vid ett hastigt och stort luftuttag kan tryckluft tas från tanken och på så vis går det att undvika att ytterligare en kompressor lastar på (för att klara toppen) för att strax därefter lasta av. En sådan start för med sig både tomgångstid och ett extra stopp. Dessutom kan det vara så att maskinen ens inte hinner gå varm, vilket ökar risken för att vatten blandas med oljan. Luftbehållaren kan med fördel dimensioneras generöst – om tanken är för liten så får man inte de fördelar som annars följer med den reglervolym som finns i tanken. En större variant är lite dyrare att köpa in, men sparar pengar tack vare en jämnare drift med mindre tomgångskörning. Livslängden är lång, det krävs inget underhåll och kostnaderna för besiktning är lika stora oavsett tankens storlek. Se appendix 3 för ett praktiskt exempel. Läs också om luftbehållare i Tryckluftsguiden och ta del av Atlas Copcos utbud av luftbehållare i produktsortimentet.

Blöt eller torr tank

EWD parts

Dränering med magnetiska ventiler (EWD) är det mest effektiva

En blöt tank är placerad efter kompressorn, men före torken. Den tryckluft som magasineras i en blöt tank är därför mättad, dvs håller 100% relativ fuktighet. När luften svalnar i tanken fälls vatten ut och luftbehållaren måste därför utrustas med dränering, inklusive rening om kompressorn är oljesmord. Automatisk tidsstyrd dränering är mycket vanligt och innebär att ventilen öppnas och stängs vid bestämda tidpunkter. Om det vid tillfället inte finns något kondensat i tanken kommer tanken att blåsa ut tryckluft, vilket innebär en förlust för tryckluftssystemet. Vissa tankar är försedda med flottörer, men dessa behöver mycket tillsyn och krånglar ofta. Det bästa valet är istället nivåstyrda magnetventiler (ofta kallade Electronic Water Drains eller EWD). Dessa är nivåstyrda och öppnar bara för dränering då det finns ett behov, vilket minimerar tryckluftsförlusterna. För att undvika att vattendroppar följer med tryckluften ut i rörsystemet ansluts inloppet nedtill, medan utgående tryckluft ansluts upptill på behållaren. I anläggningar där uttagen är stora och hastiga fungerar inte en blöt tank. Där måste man ha tillgång till torkad luft som kan skickas direkt till produktionen. Luftbehållaren måste därför stå efter torken (en så kallad torr tank). Värt att nämna är också att stora momentana uttag från blöta tankar kan skapa en luftrusning som lyfter torkmedlet i torkbädden på adsorptionstorkar. Detta är mycket negativt för livslängden på torken och kan även påverka produktionen negativt. Om det finns ekonomi och utrymme är det optimala att investera både i en blöt och en torr tank. Då blir belastningen på torkarna så liten som möjligt.

Lär dig mer om planering och dimensionering av trycklyftsystem

Att planera och dimenisonera en tryckluftsanläggning kräver kunskap inte bara om kompressporer och blåsmaskiner utan också om annan tryckluftsutrustning. Klicka på länkarna nedan och lär dig mer om hur du designar ett driftsäkert och energieffektivt trycklyftssystem som uppfyller kundens specifika krav vad gäller produktivitet, kostnadseffektivitet och miljö.  

Tryckluftsbehållare