Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Atlas Copco Rental
Solutions
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Skruvkompressorer

Displacement Compressors Compressor Types Compressors Compressed Air Wiki

Du kanske redan vet att det finns två grundläggande principer för komprimering av luft. En av dessa är deplacementprincipen. Det finns många olika typer av kompressorer som klassificeras som deplacementkompressorer. En av de mest kända och populära typerna är skruvkompressorn.

Hur fungerar kompressorer med roterande skruvar?

bild på en roterande skruvkompressor
Principen för en roterande deplacementkompressor med dubbla skruvar utvecklades under 1930-talet, då man hade behov av en roterande kompressor med hög kapacitet och stabil strömning vid varierande tryckförhållanden. Skruvelementets två huvuddelar är skruven och sliden som roterar mot varandra medan volymen mellan dem och huset minskar.

Varje skruvelement har ett fast inbyggt tryckförhållande som beror på skruvens längd, skruvens stigning och formen på utloppsporten. För att uppnå maximal effektivitet måste det inbyggda tryckförhållandet anpassas till det arbetstryck som behövs. Skruvkompressorn har i allmänhet inte några ventiler och har inga mekaniska krafter som orsakar obalans. Därför kan den arbeta vid höga varvtal och höga flödeshastigheter trots små yttre dimensioner. En axiellt verkande kraft som beror på tryckskillnaden mellan inlopp och utlopp måste övervinnas av lagringen.

Oljefria skruvkompressorer

oljefri roterande skruvkompressor

De första skruvkompressorerna hade en symmetrisk rotorprofil och använde inga vätskor inuti kompressionsutrymmet. Dessa kallades för oljefria eller torra skruvkompressorer. Moderna oljefria skruvkompressorer med högt varvtal har asymmetriska skruvprofiler, vilket ger en betydligt bättre verkningsgrad eftersom det interna läckaget är mindre. Externa drev används oftast till att synkronisera rotorernas position. Eftersom rotorerna varken kommer i kontakt med varandra eller med kompressorhuset behövs ingen smörjning inuti kompressionskammaren.


Tryckluften är därför helt oljefri. Rotorerna och huset är tillverkade med optimal precision för att minimera läckaget från trycksidan till insuget. Det inbyggda tryckförhållandet begränsas av temperaturskillnaden mellan insug och utlopp. Det är därför oljefria skruvkompressorer ofta byggs i flera steg, med kylning mellan stegen, för att uppnå högre tryck.

Hur fungerar oljeinsprutade skruvkompressorer?

I skruvkompressorer med vätskeinsprutning sprutas en vätska in i kompressionskammaren och ofta i kompressorlagren. Dess funktion är att kyla och smörja kompressorelementets rörliga delar, kyla luften som komprimeras internt och minska returläckaget mot insuget. Idag är olja den mest insprutade vätskan på grund av dess goda smörjnings- och tätningsegenskaper, men andra vätskor används också, exempelvis vatten och polymerer. Vätskeinsprutade skruvkompressorer kan tillverkas för höga tryckförhållanden, där ett kompressionssteg vanligtvis är tillräckligt för tryck upp till 14 eller till och med 17 bar, men energieffektiviteten blir då lägre.

Kompressorer med fast varvtal jämfört med kompressorer med variabelt varvtal (VSD)

Den grundläggande skillnaden mellan de två teknikerna syns direkt i namnet. Kompressorer med fast varvtal körs med ett kontinuerligt fast varvtal och tenderar att vara mycket effektiva när de körs med 100 % av sin kapacitet, vilket innebär att motorn är igång och tryckluft tillverkas. Ineffektiviteten hos en kompressor med fast varvtal är mycket märkbar och kan enkelt mätas när enheten lastar av och slutar producera luft. Innan motorn stannar helt fortsätter den att gå utan att någon luft produceras, vilket slösar både energi och pengar. Ineffektivitet och spill kan vara särskilt märkbara på anläggningar med flera skift och där flödesbehovet varierar kraftigt under dagen.

VSD-tekniken (drivning med variabelt varvtal) fungerar enligt en annan princip, eftersom motorn roteras med ett varvtal som passar mängden luft som behövs i anläggningen just då. Enkelt uttryckt så ökar motorns varvtal när behovet av luft ökar, vilket ger ett större flöde. När behovet sedan minskar så saktar motorn ned automatiskt och använder bara den energi som krävs för att ge ett lämpligt flöde. VSD-kompressorer anpassar uteffekten efter behovet och kan känna av hur mycket flöde som används, samtidigt som varvtalet justeras i enlighet med detta. Under dagar med lägre produktionsbehov, avbrott under dagen eller under de mer lågintensiva nattskiften, så är VSD-tekniken särskilt praktisk eftersom den inte slösar med någon elektricitet och därmed sparar pengar.

Eftersom tryckluftsanvändningen är kostsam, elförbrukningen kan stå för mer än 70 % av den totala ägandekostnaden, så kan VSD-tekniken hjälpa dig att spara upp till 35–50 %. Beroende på kompressorns storlek kan besparingarna variera från tusentals till hundratusentals kronor per år eller mer, så de är en utmärkt investering för alla typer av anläggningar. VSD-ompressorerna håller på att bli norm snarare än undantag och många kunder är glada över att kunna återinvestera energibesparingarna i andra tillgångar.

Relaterad information

an illustration about the types of compressors for the atlas copco wiki.

Kolvkompressorer

Läs mer om komprimering av luft och de olika typer av deplacementkompressorer vi använder idag. Här går vi igenom oljesmorda och oljefria kolvkompressorer.