Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer
Stäng
centrifugalkompressor

Hur tekniken i centrifugalkompressorer fungerar

Upptäck vårt kompletta sortiment med centrifugalkompressorer som är konstruerade för industrier och tillämpningar med krav på höga volymer av tryckluft eller gas.

Allt du behöver veta om centrifugalkompressorer

På den här sidan har vi samlat allt du behöver veta om centrifugalkompressorer, och vi går igenom följande ämnen:

Till vad används centrifugalkompressorer?

Företag som kräver en stor mängd tryckluft använder vår beprövade centrifugalteknik. I hjärtat av varje maskin finns en individuellt utformat impeller. 

Det stämmer: Varje maskin är optimerad för sitt specifika effektområde. Varje variant har en egen optimerad impeller. De här impellrarna är byggda för att hålla, vilket gör centrifugalkompressorn till en mycket tillförlitlig enhet.


Centrifugalkompressorer används inom olika branscher: fordon, livsmedel, läkemedel, textil, kraft, förnybar energi, rening av avloppsvatten, kemisk industri, olja och gas.

Hur väljer man mellan oljefri skruvteknik och centrifugalteknik?

Ett mycket populärt svar på den här frågan är att välja skruvteknik för bästa energieffektivitet vid lägre flöden och centrifugalteknik vid högre flöden. För att ge råd om den bästa tekniken måste vi titta närmare på kundens tillämpning.

Allt börjar med kundens behov. Energieffektiviteten kommer naturligtvis att ha betydelse vid det slutliga valet, men andra parametrar som behovsprofilen för tryckluft måste först tas med i beräkningen. Tillämpningar som har ett varierande luftbehov drar större nytta av den breda reglerkapaciteten hos en oljefri skruv med varvtalsstyrning, medan centrifugalenheter vanligtvis är ett bättre val när flödesbehovet är jämnare.

Oftast är det optimala valet en kombination av de två: En oljefri centrifugalkompressor som tar hand om grundbehovet tillsammans med en oljefri skruvkompressor med varvtalsstyrning som möter behovstopparna. Den här kombinationen, tillsammans med våra tryckluftstorkar, utgör ett vinnande koncept, unikt inom tryckluftsindustrin och som garanterat ger våra kunder framgång.

Fördelar med våra flerstegs centrifugalkompressorer

Tillförlitlighet dygnet runt

Energieffektiv lösning tack vare varvtalsstyrning som ger optimalt varvtal i varje steg

Ekonomisk kompressorteknik

Bullerdämpande huv

Högeffektiv kylare

Minsta möjliga utrymmesbehov

Vilka typer av centrifugalkompressorer finns det?

Vi tillhandahåller standardiserade eller skräddarsydda centrifugalkompressorlösningar.

  1.  centifugalblåsmaskiner med tryck upp till 1,5 bar.
  2.  centrifugalkompressorkärnor för oljefri luft upp till 13 bar
  3.  flerstegskärnor för processgas upp till 205 bar

Inom kategorin centrifugalkompressorer finns tre olika huvudkonfigurationer:

  • En axiell flerstegskompressor som arbetar med relativt lågt varvtal och oftast är direktdriven av en induktionsmotor. Flera kompressorhjul i linje axiellt efter varandra för att gradvis bygga upp trycket.
  • Turbokompressorer med växellåda drivs av en induktionsmotor som roterar med relativt lågt varvtal. De radiella kompressorhjulen roterar med högt varvtal med hjälp av en växellåda. Speciella lager krävs för sådana höga varvtal, och här används oftast hydrodynamiska lager. Ett eller flera kompressorhjul kan installeras beroende på det tryck och flöde som krävs.
  • Turbokompressorer med högt varvtal är radiella turboaggregat utan växellåda. Kompressorhjulet är direktdrivet av motorn. Det innebär att motorn måste köras med högt varvtal, vilket kräver en tekniklösning med permanentmagnetmotor. För att de ska vara tillförlitliga vid så höga varvtal används magnetlager som eliminerar kontakt eller slitage.

1. Oljefria centrifugalblåsmaskiner – upp till 1,5 bar

I känsliga industritillämpningar krävs tillförlitlig tillförsel av oljefri luft vid lägre tryck från 300 mbar (g) till 1,5 bar (g).
Oljefria centrifugalblåsmaskiner måste uppfylla de stränga krav man förväntar sig vid:

En mängd olika centrifugalblåsarlösningar

Vi kan tillhandahålla flera konfigurationer för att uppfylla behoven i din tillämpning. Ett projekt är inte det andra likt. Vi inser att den initiala investeringskostnaden eller den totala ägandekostnaden också kan vara en avgörande faktor.
Våra centrifugalblåsmaskiner i flera steg är en enkel och tillförlitlig lösning som kräver lägre initial investering. Våra högeffektiva centrifugalblåsmaskiner med höga varvtal ger lägsta möjliga totala ägandekostnad.

2. Oljefria centrifugalkompressorer – från 2 till 13 bar

ZH, oljefri centrifugalkompressor

ZH, oljefri centrifugalkompressor

De oljefria centrifugalkompressorkärnorna är konstruerade för att garantera den mest energieffektiva kraften och flödet. Våra standardiserade enheter är de mest energieffektiva på marknaden baserat på tester på fältet och Pasel-beräkningar.

Den oljefria centrifugalkompressorn används vanligen i känsliga industritillämpningar:

Undvik olja i produktionsprocessen 
Atlas Copcos Z-kompressorer är en klass 0-serie vilket innebär att de levererar helt oljefri luft. Frånvaron av olja gör processen enklare, säkrare och mer hållbar. Du behöver ingen filtrering av torkmedelsbäddarna och serviceintervallen är mycket längre.

Trygghet är viktigt
Kvaliteten på våra produkter är vår högsta prioritet. Den här oljefria lösningen är det bästa valet för att kunna garantera den kvaliteten. Dessutom har den en positiv inverkan på miljön. Den här kompressorn har en gynnsam inverkan på miljön och minskar energikostnaderna avsevärt.
Vi söker ständigt efter sätt att optimera våra processer och ge våra kunder fördelar. ZH-kompressorn är ett imponerande paket och intelligensen är inbyggd i paketet. Elektronikon-styrenheten maximerar kompressorernas prestanda och ger detaljerad övervakning.

Varför Air Liquide väljer centrifugalteknik?

Loading...

Kompressorhjul

Loading...

3. Centrifugalkompressorer med högre tryck för processluft- och gastillämpningar – upp till 205 bar

För flerstegskärnor för processgas upp till 205 bar. Vi lyssnar på kundens specifika krav och tillhandahåller en anpassad kärna som garanterar den mest energieffektiva lösningen.

De krävande processkraven hos LNG, Chemical/PetroChemical and Gas Processing innebär krav på robusta, tillförlitliga centrifugalkompressorer, även kallade turbokompressorer, som ger våra kunder en tillförlitlig och effektiv drift.

Vi hjälper dig hantera trycket i dina kolväteprocesser. Med enaxliga kompressorer med integrerad växellåda, från ett till åtta steg. Våra GT-, T-, RT- och Companders-enheter är skräddarsydda för att passa dina processbehov perfekt. Våra AeroBlock, PolyBlock och TurboBlock är standardkompressorer som ger snabbare leverans. 

Hur effektiv är en centrifugalkompressor?

I allmänhet gäller att ju större maskinen är, desto mer effektiv är centrifugalkompressorn. Det här kallas ofta för skalningseffekten.
Orsaken är det bättre flödet i en större maskin samtidigt som den relativa tröghetsfaktorn (lägre friktionskoefficient) och
de relativa avståndsmåtten är mindre (volymetrisk effekt).
 

En centrifugalkompressor har i allmänhet en effektivitet på cirka 70–85 % beroende på mekaniska förluster och gasfriktion i kompressorn, och värdet varierar beroende på kompressorns storlek.

Hur fungerar en centrifugalkompressor?

arbetsprincip för centrifugalkompressorer

Arbetsprincip för centrifugalkompressorer

Arbetsprincipen för en centrifugalkompressor
Genom att tillföra rörelseenergi till luftpartiklar och plötsligt sakta ned dem byggs trycket upp.
Genom att det här görs i flera steg kan du nå upp till 13 bar. 
Och så högt som 205 bar i turbomaskiner med 4–8 steg och hög kompression, som även kallas för centrifugalkompressorer med flera steg.

  • 1 steg: upp till 2,5 bar
  • 2 steg: 2,5 bar till 5,5 bar 
  • 3 steg: 6 bar till 13 bar 
  • 4-8 steg: upp till 205 bar 

Den stegindelade centrifugalkompressorns kärna består av tre element: 

Impeller: Luftflödet når impellern där de roterande bladen ökar luftens rörelseenergi

Diffusor:
 Diffusorn reglerar luftflödet genom att gradvis sänka lufthastigheten och omvandla rörelseenergin till tryck. 

Spiralhus:
 Diffusorn töms i uppsamlaren – formad som ett snigelhus– även kallat spiralhus. I spiralhuset samlas luftflödet från diffusorn upp och fördelas till ett utloppsrör.

Hur tekniken i centrifugalkompressorer fungerar

explainer icon