Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kraftutrustning
Solutions
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Solutions
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources

Tandkompressorer

Displacement Compressors Compressor Types Compressors Compressed Air Wiki

Det finns två sätt att komprimera luft, dynamisk kompression och deplacementkompression. Här pratar vi om det senare. Det finns många kompressortyper som klassificeras som deplacementkompressorer. En av dessa typer är tandkompressorn.

Vad är tandkompressorer?

tandkompressorer

Kompressionselementet i en tandkompressor består av två rotorer som roterar mot varandra i ett kompressionsutrymme. Kompressionsförloppet består av insug, kompression och utlopp. Under insugningen sugs luft in i kompressionsutrymmet tills rotorerna blockerar inloppet. Under kompressionen komprimeras den insugna luften i kompressionsutrymmet, som blir mindre när rotorerna rör sig. Under kompressionen är utloppet blockerat av den ena rotorn, medan insuget är öppet för insugning av ny luft i motstående del av kompressionsutrymmet.


Utblåsning sker när den ena rotorn öppnar kanalen och tryckluften pressas ut ur kompressionsutrymmet. De båda rotorerna är synkroniserade via en kuggväxel. Det maximala tryckförhållande som kan uppnås med en oljefri tandkompressor begränsas av gränsen för temperaturskillnaden mellan inlopp och utlopp. För högre tryck krävs därför flera steg med kylning mellan stegen.

Relaterad information

an illustration about the types of compressors for the atlas copco wiki.

Skruvkompressorer

Läs mer om komprimering av luft och de olika typer av deplacementkompressorer vi använder idag. Här går vi igenom oljeinsprutade och oljefria skruvkompressorer.