Tandkompressorer - Atlas Copco Sweden
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Tandkompressorer

Displacement Compressors Compressor Types Compressors Compressed Air Wiki

Det finns två sätt att komprimera luft, dynamisk kompression och deplacementkompression. Här pratar vi om det senare. Det finns många kompressortyper som klassificeras som deplacementkompressorer. En av dessa typer är tandkompressorn.

Vad är tandkompressorer?

tandkompressorer

Kompressionselementet i en tandkompressor består av två rotorer som roterar mot varandra i ett kompressionsutrymme. Kompressionsförloppet består av insug, kompression och utlopp. Under insugningen sugs luft in i kompressionsutrymmet tills rotorerna blockerar inloppet. Under kompressionen komprimeras den insugna luften i kompressionsutrymmet, som blir mindre när rotorerna rör sig. Under kompressionen är utloppet blockerat av den ena rotorn, medan insuget är öppet för insugning av ny luft i motstående del av kompressionsutrymmet.

Utblåsning sker när den ena rotorn öppnar kanalen och tryckluften pressas ut ur kompressionsutrymmet. De båda rotorerna är synkroniserade via en kuggväxel. Det maximala tryckförhållande som kan uppnås med en oljefri tandkompressor begränsas av gränsen för temperaturskillnaden mellan inlopp och utlopp. För högre tryck krävs därför flera steg med kylning mellan stegen.

Relaterad information

Ta en titt på vårt breda sortiment med tillförlitliga, energieffektiva och kostnadseffektiva kompressorer för alla tillämpningar med lågt, medelhögt och högt tryck.