Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Förstå PSI, PSIA och PSIG

Grundläggande teori Atlas Copco Tryckluftsguiden Kompressorteknik

Om du regelbundet arbetar med tryckluft för industriellt bruk är du sannolikt bekant med termen PSI. Men om du är relativt ny i tryckluftsvärlden hjälper den här guiden dig att förstå de grundläggande skillnaderna mellan PSI, PSIA och PSIG, och hur dessa mätvärden tillämpas i olika branscher.

Luftkompressorer producerar tryckluft för olika industriella tillämpningar och behov. Trycket mäts i PSI och indikerar det maximala tryck som en luftkompressor genererar. PSI förekommer ofta i kombination med det metriska CFM-värdet (kubikfot per minut).

Flera faktorer påverkar dock lufttryckmätningarna för en luftkompressor som till exempel höjd över havet och geografisk plats. För att säkerställa optimala prestanda rekommenderar vi att du söker expertråd innan du gör justeringar på egen hand.

Vad är skillnaden mellan PSI, PSIA and PSIG?

PSI – Pund per kvadrattum

PSI är en allmänt använd enhet för tryckmätning som anger den kraft som utövas per kvadrattum av en yta. Vid pumpning av till exempel ett bildäck mäter PSI lufttrycket i däcket. PSI är specifikt för icke-SI-industriella och tekniska ändamål såsom däcktryck, bränsleförvaring och distribution samt hantering av avloppsvatten. En luftkompressorutgång klassad för 500 PSI innebär till exempel att den ger ett tryck på 500 pund per kvadrattum.

Vad är skillnaden mellan psi, psig och psia?

PSIA – Pund per kvadrattum, absoluttryck

PSIA kallas även för totaltryck och avser trycket i förhållande till noll eller ett perfekt vakuum. I vakuum, om ett däck var tomt, skulle mätningen visa 0 PSIA. 

PSIA-mätningen inkluderar atmosfäriskt tryck vid avläsningen. Vid havsnivå är det atmosfäriska trycket ungefär 14,7 PSI, så en avläsning på 30 PSIA inkluderar detta atmosfäriska tryck.

PSIG – Givartryck, övertryck

PSIG mäter trycket i förhållande till det omgivande atmosfäriska trycket. Till skillnad från PSIA tar inte PSIG hänsyn till atmosfäriskt tryck. Därför är PSIG alltid lägre än PSIA beroende på det omgivande atmosfäriska trycket.

 

Till exempel skulle trycket i ett kärl som är helt tomt på luftmolekyler vid havsnivån vara ungefär -14,7 PSIG, och det omgivande lufttrycket mäts alltid som 0 PSIG.

Beräkningar för PSI, PSIG, PSIA

Med hjälp av dessa formler kan du enkelt konvertera mellan PSIA och PSIG om du känner till atmosfärstrycket på din plats. 

PSIG är alltid lägre än PSIA.

De formler som används för att beskriva relationen är: 

  • PSIA = PSIG + 1 ATM
  • PSIG = PSIA - 1 ATM

(där ATM är atmosfärstrycket)

Grundläggande teori Atlas Copco Tryckluftsguiden Kompressorteknik

Relaterade artiklar

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

How is Heat Transferred?

26 april, 2022

To understand the workings of compressed air, a basic introduction to physics can come a long way. Learn more about thermodynamics and how they are vital in understanding how air compressors work.