Talangfulla medarbetare och team - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Talangfulla medarbetare och team

En inkluderande arbetsplats där medarbetarna har lika möjligheter är grunden till innovation och långsiktiga resultat. Därför prioriterar vi inkludering, vi strävar efter att öka mångfalden, vi uppmuntrar till förflyttningar inom organisationen och ger våra medarbetare bästa möjliga förutsättningar att växa och utvecklas.                 

Team som diskuterar på Atlas Copcos kontor

Vi strävar efter jämlikhet i rekryteringsprocessen och vid befordringar. Vi ser mycket allvarligt på trakasserier och andra typer av diskriminering, och vi har utbildningar och processer på plats för att hantera alla överträdelser av vår etiska kod. Läs mer om vår affärskod.

Det är mycket viktigt att våra medarbetare hela tiden får lära sig och utveckla nya färdigheter. Vi har en global plattform för kompetensutveckling med lättillgänglig utbildning. En annan viktig del är transparent och konstruktiv feedback, och vi följer systematiskt upp alla prestations- och utvecklingssamtal.

Våra medarbetare uppmuntras att utmana sig själva och korsa geografiska, organisatoriska och kulturella gränser. Vår interna jobbmarknad bygger på principen att alla har talang och kan utvecklas mer. Alla lediga tjänster, förutom posten som VD, annonseras ut på vår interna jobbmarknad.

Läs mer om våra mål och vårt arbete gällande vår personal och kultur.