Stäng

Stora kompressorer – stor luftvolym vid lågt tryck

20–30 m³/min/7–14 bar

Kontakta oss

Stora mobila dieseldrivna luftkompressorer

Våra stora mobila luftkompressorer uppfyller dina behov av hög luftvolym vid lågt tryck. Boostertillverkare anser att de är ovärderliga som matarkompressorer och de har blivit oumbärliga för uthyrningsföretag.

De här stora mobila luftkompressorerna drivs av tillförlitliga steg V-kompatibla dieselmotorer från Scania och lämpar sig för krävande borrningstillämpningar som tung borrning, stenbrytning, grund brunnsborrning, djupborrning och rengöring av rörledningar med stor diameter. Alla modeller finns i versioner som uppfyller kraven i det senaste direktivet om avgasutsläpp och bullernivåer.

 

Viktiga produktfunktioner

  • Effektiva steg V Scania-motorer
  • ECO-läge (tillval): bränslebesparing på 50 % när ingen luft behövs
  • 3-stegsfiltrering
  • Styrenheten XC4004 – vår mest avancerade styrenhet
  • Förutsägbara underhållskostnader: standardgarantin täcker delar inom 2 år eller 4 000 timmar.

Produktvarianter

XAVS 448, XATS 528

Undrar du över något?

contact icon