Stäng

Fördelar med energilagringssystem

23 apr 2021

Sättet vi förbrukar, producerar och lagrar energi på förändras. Det är en förändring som går mot att hitta mer hållbara lösningar. Företag i alla branscher letar efter kostnadseffektiva sätt att ta hantera utmaningen. På senare år har litiumjonbatterier blivit avgörande teknik. Atlas Copcos nya energilagringssystem, ZenergiZe-sortimentet, har många fördelar när det gäller drift och servicemöjligheter.

Vad är ZenergiZe?

ZenergiZe-litiumjonbatterier ger en ny nivå av flexibilitet och hållbarhet utan att kompromissa med strömförsörjningen. Denna innovativa lösning presenterar en ny lösning för att lagra, hantera och använda ren energi. Varför är noll den nya nummer ett? Vad betyder ZenergiZe?

Fördelar med energilagringssystem

Inget bränsle och inga koldioxidutsläpp

ZenergiZe-sortimentet gör det möjligt för operatörer att minska utsläpp och bränsleförbrukning i alla tillämpningar. Om det, till exempel, bland olika driftlägen för energilagringssystem används i hybridläge minskar ZenergiZe utsläppen från en fristående generator med upp till 50 procent. Detta innebär ungefär 100 ton koldioxid (vilket motsvarar att plantera 450 träd). Om det däremot används som en fristående kraftlösning kan det, tillsammans med förnybara energikällor, eliminera upp till 100 procent av koldioxidutsläppen.

Noll buller

En av de största fördelarna med de här energilagringssystemen är avsaknaden av buller. Till skillnad från generatorer, där ljudet från motorn inte kan elimineras, drivs ZenergiZe-batterier tyst i öläge. Detta hjälper operatörer att uppfylla kraven för byggarbetsplatser i stadsmiljöer och andra bullerfria miljöer, till exempel vid evenemang. Detta är en av den vanligaste typen av tillämpningar för energilagringssystem.

Praktiskt taget inget underhåll

Under normala driftsförhållanden har litiumjonbatterier en livslängd på 40 000 timmar och en överbelastningskapacitet på 200 procent. Dessutom fungerar ZenergiZe-enheterna vid höga och låga omgivningstemperaturer, från -15 °C till +50 °C. Detta bidrar till att minimera underhållsbehoven under batterienergilagringssystemens livscykel, vilket hjälper operatörerna att uppnå optimal drifttid. Det är ändå viktigt att ha ett regelbundet underhållsschema för att optimera batteriernas tillstånd i ZenergiZe-lösningen.

Barbara Gregorio

Barbara Gregorio

Product Marketing Manager