Stäng

De effektivaste tillämpningarna för energilagringssystem

Två tillämpningsexempel illustrerar den fulla potentialen hos energilagringssystem som ZenergiZe. 

Stadskonstruktion

På en livlig byggarbetsplats i en storstad kan man förvänta sig att topparna i efterfrågan inträffar på dagtid, när de flesta arbetarna befinner sig på platsen och använder olika verktyg som förbrukar ström. Eftersom anläggningens effektbehov är höga använder programmet en ZenergiZe-enhet i hybridläge, ett av energilagringssystemets driftlägen tillsammans med en generator för att optimera tillgängligheten. Batterilagringssystemet hanterar belastningen under natten. När arbetarna kommer på morgonen och effektbehovet ökar börjar generatorn arbeta och batterierna laddas. Mitt på dagen toppar effektbehovet, och de fulladdade batterierna används för att komplettera generatorns strömförsörjning. Därefter laddas batterierna igen. På kvällen, när platsen blir tyst och efterfrågan sjunker, stängs generatorn av och batterilagringssystemet fortsätter att strömförsörja viktiga belastningar på platsen, till exempel nödbelysning. När batterisystemet arbetar tyst, vilket är en av de mest hyllade fördelarna hos energilagringssystemet, minimeras bullerföroreningarna på platsen.

energilagringssystem på byggplats

Telekom

I kombination med en förnyelsebar energikälla kan ZenergiZe-enheterna bli 100 procent hållbara, vilket eliminerar alla utsläpp.

Tillgång till ström är ofta en utmaning för telekomoperatörer med master på landsbygden där det är omöjligt att ansluta till elnätet. Eftersom master ofta använder generatorer som är större än deras verkliga kraftbehov kan låga belastningar ha mycket negativa effekter på motorn, vilket leder till oljeläckage eller svarta avgaser. För att undvika detta används en kombination av solpaneler och batterienergilagring. 

Hur fungerar ett batterienergilagringssystem? Under dagen kan effektbehovet täckas med solpanelerna, som också laddar batterierna i energilagringssystemet. Under natten, eller när solen inte kan ge tillräckligt med energi, tar energilagringssystemet över kontrollen. Detta optimerar användningen av generatorn, sparar den för användning när den verkligen behövs och eliminerar alla CO2-utsläpp under hela användningstiden. 

energilagringssystem, telekomtillämpningar

De effektivaste tillämpningarna för energilagringssystem

explainer icon