Optimala besparingar

Atlas Copcos OGP-system ger minimala drift- och underhållskostnader. Genom att generera ditt eget syre undviker du bearbetnings-, påfyllnings- och leveranskostnader

På plats kontra leverans

Ditt OGP-system är alltid tillgängligt på plats. Riskera aldrig igen ett produktionsavbrott på grund av syrebrist

Hög renhet

OGP erbjuder från 90 % till 95 % syrerenhet så att du kan uppfylla dina kvalitetskrav

Plug-and-play

OGP är klara att användas vid leverans. En tillförsel av torr tryckluft måste anslutas

OGP-syregenerator med PSA-teknik i detalj

  • IndustrialGases_antwerp_leaflet_EN_2935097743.pdf 1.3 MB, PDF