Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Solutions
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Solutions
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Season's greetings 2015 - innovation nitrogen for in laser cutting

Kvävgasproduktion för laserskärning

Det kan vara billigare och säkrare att producera kvävgas på plats för lasertillämpningar.

Kontakta våra experter nu

Kontakta oss

Varför använda kvävgas för laserskärning?

  • Förhindrar oxidation: Kvävgasens inerta egenskaper gör att lasern kan användas i en syrefri miljö utan risk för oxidation. När tillämpningen värms upp och kommer i kontakt med syre inträffar ett fenomen som kallas oxidation. Detta kan leda till att ett kolskikt bildas på den skurna kanten, vilket kan leda till problem med dålig produktfinish och vidhäftningsproblem för alla typer av beläggningar eller färgskikt på den oxiderade ytan. 
  • Hjälper till att rensa laserstrålen: För att förhindra att strålen förvrängs och för att bibehålla effekt och intensitet måste strålbanan hållas fri från smutspartiklar och andra föroreningar som kan leda till att den avleds eller förlorar kraft. Kvävgas är det idealiska mediet att använda för rensning av strålens styrväg eftersom det är torrt, rent och oljefritt och har mycket låg kontamineringshalt.

Vilka är fördelarna med att använda kvävgasgeneratorer för din laserskärningstillämpning?

  • Lägre kostnad: Kvävgas som hjälp- och rensningsgas innebär några av de högsta kostnaderna som finns i samband med laserskärning, särskilt för fiberlaser. Alla besparingar som görs till följd av att du producerar din egen kvävgas påverkar alltså resultaten positivt. 
  • Högre produktivitet: Genom att spara den tid som normalt går åt till att byta tankar ser du till att din tillämpning körs kontinuerligt och utan att operatören behöver ägna den så mycket uppmärksamhet. 
  • Bättre kontroll: Att producera din egen kvävgas innebär att du inte längre behöver beställa, byta ut eller få slut på flaskor. Det finns inte längre några vätskeleveranser som stör produktionen, och du behöver inte längre hantera leverantörernas oförutsägbara prisökningar.
  • Högsta effektivitet: Ingen oxidkant, gas med hög renhet på 99,999 % tillgänglig.
  • Kvävgas vid behov: Den här plug-and-play-lösningen är dimensionerad för att passa din laserskärare, så du behöver aldrig tömma flaskorna och fylla på dem igen under värdefull produktionstid
  • Plug and play-lösning: Separata kompressorer och utrustning behövs inte. Lösningen är enkel att justera och uppgradera om produktionen ökar, och den ger även andra fördelar

Vilken typ av kvävgasproduktionspaket finns tillgängliga för dig?

  • Ett cylinderfyllningssystem som är konstruerat för att producera en liten mängd gas kontinuerligt och sedan komprimera den till högt tryck (300-350 bar g) för förvaring i en eller flera banker för högtrycksförvaring. Den här typen av system är perfekt för oregelbunden användning eller där behovet svänger ofta mellan höga och låga flödeskrav. En leverantör av laserskärning kan i normalfallet dra nytta av den här typen av installation.
  •  Ett system för gas på begäran som är utformat för att uppfylla kraven på maximalt flöde för tillämpningen med en liten buffert lagrad vid 40 bar.