Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng
kvävgas för laserskärning

Kvävgasproduktion för laserskärning

Det kan vara billigare och säkrare att producera kvävgas på plats för lasertillämpningar. Kontakta våra experter nu

Varför använda kvävgas för laserskärning?

Kväve är den vanligaste hjälpgasen som används när laserskärningen måste vara mycket exakt. Processen förångar metallen och innan den förångade metallen kan omvandlas flyttar kvävgasen bort den från den skurna kanten.

 

Kväve är också nödvändigt för:

 • att minska den skurna kantens missfärgning
 • att skapa en barriär mellan atmosfäriskt syre och den uppvärmda metallkanten
 • att bidra till värmeavledning, så att den skurna kanten svalnar snabbare
 • att förhindra oxidering, eftersom det kan skapa problem med den färdiga produkten
 • bättre rensning av laserstrålen.

Så förhindrar kväve oxidering under laserskärning

Kvävets inerta egenskaper gör att lasern kan användas i en syrefri miljö utan risk för oxidation. När tillämpningen värms upp och kommer i kontakt med syre inträffar ett fenomen som kallas oxidation. Detta kan leda till att ett kolskikt bildas på den skurna kanten, vilket ger problem med dålig produktfinish och vidhäftningsproblem för alla typer av beläggningar eller färgskikt på den oxiderade ytan. 

Så bidrar kväve till att rensa laserstrålen

För att förhindra att strålen förvrängs och för att bibehålla effekt och intensitet måste strålbanan hållas fri från smutspartiklar och andra föroreningar som kan leda till att den avleds eller förlorar kraft. Kvävgas är det idealiska mediet att använda för rensning av strålens styrväg eftersom det är torrt, rent och oljefritt och har mycket låg kontamineringshalt.

Vilka är fördelarna med att använda kvävgasgeneratorer för din laserskärningstillämpning?

 • Lägre kostnad: Kvävgas som hjälp- och rensningsgas innebär några av de högsta kostnaderna som finns i samband med laserskärning, särskilt för fiberlaser. Alla besparingar som görs till följd av att du producerar din egen kvävgas påverkar alltså resultaten positivt. 
 • Högre produktivitet: Genom att spara den tid som normalt går åt till att byta tankar ser du till att din tillämpning körs kontinuerligt och utan att operatören behöver ägna den så mycket uppmärksamhet. 
 • Bättre kontroll: Att producera din egen kvävgas innebär att du inte längre behöver beställa, byta ut eller få slut på flaskor. Det finns inte längre några vätskeleveranser som stör produktionen, och du behöver inte längre hantera leverantörernas oförutsägbara prisökningar.
 • Högsta effektivitet: Ingen oxidkant, gas med hög renhet upp till 99,999 % tillgänglig.
 • Kvävgas vid behov: Den här plug-and-play-lösningen är dimensionerad för att passa din laserskärare, så du behöver aldrig tömma flaskorna och fylla på dem igen under värdefull produktionstid.
 • Plug and play-lösning: Du behöver inte köpa in kompressorer och utrustning separat. Lösningen är enkel att justera och uppgradera om produktionen ökar.

Vilken typ av kvävgasproduktionspaket finns tillgängliga för dig?

 • Ett cylinderfyllningssystem som är konstruerat för att producera en liten mängd gas kontinuerligt och sedan komprimera den till högt tryck (300-350 bar g) för förvaring i en eller flera banker för högtrycksförvaring. Den här typen av system är perfekt för oregelbunden användning eller där behovet svänger ofta mellan höga och låga flödeskrav. En leverantör av laserskärning kan i normalfallet dra nytta av den här typen av installation.
 •  Ett system för gas på begäran som är utformat för att uppfylla kraven på maximalt flöde för tillämpningen med en liten buffert lagrad vid 40 bar.

Industrigaser och tryckluft för laserskärning

I den här e-boken hittar du allt du behöver veta om kvävgasanvändning och tryckluft i tillämpningar för laserskärning:

 • Laserskärningsprocessen
 • Industrigasernas och tryckluftens funktioner vid laserskärning
 • Vikten av hållbarhet
 • Hur ser tryckluftssystemet för laserskärning ut?
 • Därför är övervakning och underhåll viktigt

 

Har du specifika frågor eller behöver du mer hjälp? Våra tillämpningsexperter hjälper dig gärna. Kontakta oss genom att klicka på knappen nedan.

Kvävgasproduktion för laserskärning

contact icon