Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Close

SI-systemet

Compressed Air Wiki Basic Theory

En fysikalisk kvantitet är produkten av ett numeriskt värde och en enhet. Sedan 1964 har SI-systemet (International System of Units) gradvis införts över hela världen, med undantag för Liberia, Myanmar och USA.

Grundläggande information finns i standarden ISO 31, som är under revision och ska ersättas av ISO/IEC 80000: Kvantiteter och enheter. Enheterna är indelade i fyra olika klasser:

  • Grundenheter
  • Tilläggsenheter
  • Härledda enheter
  • Ytterligare enheter

Grundenheter, tilläggsenheter och härledda enheter kallas för SI-enheter. De ytterligare enheterna är inte SI-enheter, även om de accepteras för användning med SI-enheter. Grundenheterna är de etablerade, oberoende enheter som alla andra enheter kan uttryckas i.

Längd

meter

m

Massa

kilogram

kg

Tid

sekund

s

Elektrisk ström

ampere

A

Temperatur

kelvin

K

Ljusstyrka

candela

cd

Substansmängd

mol

mol

De härledda enheterna bildas som en potens av eller en produkt av potenser av en eller flera grundenheter och/eller tilläggsenheter enligt de fysikaliska lagar som gäller för förhållandet mellan dessa olika enheter.Ytterligare enheter: ett begränsat antal enheter utanför SI-systemet som av olika skäl inte kan elimineras och fortsätter att användas tillsammans med SI-systemet som ytterligare enheter.

Mängd

Enhet

Symbol

Uttryckt i andra SI-enheter

frekvens

hertz

Hz

s^-1

kraft

newton

N

kg x m x s^-2

tryck/mekanisk spänning

pascal

Pa

N/m²

energi/arbete

joule

J

N x m

effekt

watt

W

J/s

laddning/elmängd

coulomb

C

A x s

spänning

volt

V

W/A

kapacitans

farad

F

C/V

resistans

ohm

Ω

V/A

konduktivitet

siemens

S

A/V

magnetiskt flöde

weber

Wb

V x s

magnetisk flödestäthet

tesla

T

Wb/m²

induktans

henry

H

Wb/A

ljusflöde

lumen

lm

Cd x sr

belysningsstyrka

lux

lx

Lm/m²

vinkel

radian

rad

m/m

rymdvinkel

steradian

sr

m²/m²

Mängd

Enhet

Symbol

Anmärkning

volym

liter

l

1 l = 1 dm³

tid

minut

min

1 min = 60 s

tid

timme

h

1 h = 60 min

vikt

metriskt ton

t

1 t = 1 000 kg

tryck

bar

bar

1 bar = 105 Pa

planvinkel

grad

1° = π/180 rad

planvinkel

minut

.'

1' = 1°/60

planvinkel

sekund

."

1" = 1'/60

Prefix kan läggas till före enheter för att få en multipel av den ursprungliga enheten. Alla sådana multiplar är tiopotenser, till exempel: kilo – avser gånger tusen (10³) milli – avser gånger en tusendel (10-3)

Effekt

Prefix

Benämning

Prefix

Symbol

Exempel

Symbol

1012

tera

T

1 terajoule

1 TJ

109

giga

G

1 gigahertz

1 GHz

106

mega

M

1 megawatt

1 MW

103

kilo

k

1 kilometer

1 km

102

hekto

h

1 hektoliter

1 hl

101

deka

da

1 dekalumen

1 dalm

10-1

deci

d

1 decibel

1 dB

10-2

centi

c

1 centimeter

1 cm

10-3

milli

m

1 milligram

1 mg

10-6

mikro

µ

1 mikrometer

1 µm

10-9

Nano

N

1 nanohenry

1 nH

10-12

piko

p

1 pikofarad

1 pF

10-15

femto

f

1 femtometer

1 fm

10-18

atto

a

1 attosekund

1 as


Relaterade artiklar