Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Close

Gällande standarder och regelverk inom kompressorbranschen

Basic Theory Compressed Air Wiki Compressor Regulation and Control How To

I tryckluftssektorn gäller regler, precis som i många andra industrisektorer. Det kan vara krav som definieras i lagstiftning eller valfria bestämmelser eller rekommendationer, som för nationella och internationella standarder.

Industristandarder

standarder och regler
Ibland kan regler i standarder vara bindande när de träder i kraft genom lagstiftning. Om en standard citeras i ett kommersiellt avtal kan den också då bli bindande. Bindande regler kan till exempel gälla människors säkerhet och egendom, medan valfria standarder används till att underlätta arbete med saker som specifikationer, kvalitetsurval, mått för prestanda och rapporter samt ritningar.Fördelarna med internationella standarder är uppenbara för både tillverkare, mellanhänder som ingenjörsföretag och slutkunder. Det ökar utbytbarheten för produkter och system och gör det möjligt att jämföra prestandavärden i likvärdiga termer. Prestationsangivelserna kan gälla saker som drift, miljö och säkerhet.Lagstiftare pratar ofta om standarder som ett sätt att skapa enhetliga marknadseffekter. Standarder kan tas fram, utfärdas och underhållas av standardiseringsorgan på nationell, överstatlig (europeisk) och internationell nivå, men även av branschorganisationer som fokuserar på specifika industrisektorer (som oljeindustrin, tryckluftsindustrin eller elektronikindustrin).ISO-medlemsländerna kan välja att införa standarder som framställs av ISO (International Organization for Standardization) som nationella standarder. Standarder som tas fram av CEN (European Committee for Standardization) är utformade för att användas i de 30 nationella medlemsländerna, och för dem kan det vara obligatoriskt med omvandling till en nationell standard om standarden anses vara harmoniserade.Alla standarder kan formuleras via de olika nationella standardiseringsorganen.Inom tryckluftsindustrin kan standarder även tas fram av branschorganisationer som PNEUROP (European committee of manufacturers of compressed air equipment, vacuum pumps, pneumatic tools and allied equipment) eller dess motsvarighet CAGI (United States Compressed Air and Gas Institute). Exempel på sådana dokument är standarderna för prestandamätning av kompressorkapacitet, oljeinnehåll i tryckluften och liknande, som utfärdats i väntan på att internationella standarder ska utvecklas.

Sammanställning

Här är en lista med aktuella (2010) standarder inom tryckluftsindustrin som inte behöver vara komplett. De angivna referenserna är både europeiska och amerikanska. Standarder från Pneurop utfärdas vanligen parallellt med ett CAGI-ärende för den amerikanska marknaden. Vi rekommenderar att du kontrollerar med det utfärdande organet för att säkerställa att du använder den senaste utgåvan, såvida inte det specifika marknadskravet/behovet avser ett äldre ärende.

Maskinsäkerhet
EU:s maskindirektiv 2006/42/EG, refererar till följande standarder:

 • EN 1012-1 Kompressorer och vakuumpumpar – Säkerhetskrav

 • EN ISO 12100-1:2003 AMD 1 2009, Maskinsäkerhet – Grundläggande begrepp, allmänna konstruktionsprinciper – Del 1: Grundläggande terminologi, metodik

 • EN ISO 12100-2:2003 AMD 1 2009, Maskinsäkerhet – Grundläggande begrepp, allmänna konstruktionsprinciper – Del 2: Tekniska principer

Säkerhet för trycksatt utrustning
Rådets direktiv 87/404/EG, Enkla tryckkärl
Rådets direktiv 97/23/EG, Tryckutrustning, refererar till följande standarder:

 • EN 764-1 till 7, Tryckutrustning

 • EN 286-1 till 4, Enkla, ej eldberörda tryckkärl avsedda att innehålla luft eller kväve

Miljö
Rådets direktiv 2000/14/EG, Buller utomhus, refererar till följande standarder:

 • EN ISO 3744:2009, Bestämning av bullerkällors ljudnivå med hjälp av ljudtryck – teknisk metod

 • EN ISO 2151:2004, Bullertestkod för kompressorer och vakuumpumpar – teknisk metod

 • Rådets direktiv 2004/26/EG, Utsläppsstandard för motorer som inte förs fram på väg – Steg III-nivåerna implementerades från 2006 till 2013, Steg IV från 2014

 • Amerikansk federal utsläppsstandard för motorer som inte förs fram på väg – Tier III-nivåerna implementerades från 2006 till 2008, Tier IV från 2008 till 2015

Elsäkerhet
Rådets direktiv 2004/108/EG, Elektromagnetisk kompatibilitet, refererar till följande standarder:

 • EN 61000-6-2:2005, Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – DEL 6-2: Allmänna standarder – Immunitet för industriella miljöer

 • EN 61000-6-4:2006, Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – DEL 6-4: Allmänna standarder – Utsläppsstandarder för industrimiljöer

Rådets direktiv 2006/95/EG, Lågspänningsutrustning, refererar till följande standarder:

 • EN 60034-1 till 30, Roterande elektriska maskiner – Klassificering och prestanda

 • EN 60204-1:2009, Maskinsäkerhet – Maskiners elektriska utrustning – Del 1: Allmänna krav

 • EN 60439-1:2004, Lågspännings- och styrutrustningsenheter – Del 1: Typtestade och delvis typtestade enheter

Medicinsk utrustning – Allmänt
Rådets direktiv 93/42/EG, refererar till följande standarder:

 • EN ISO 13485:2000, Rörsystem av plast – Testmetod för läckagetäthet under internt tryck

 • EN ISO 14971:2007, Medicintekniska enheter – Tillämpning av riskhantering för medicintekniska enheter

Standardisering
ISO 3857-1:1977, Kompressorer, pneumatiska verktyg och maskiner – Termlista – Del 1: Allmänt

ISO 3857-2:1977, Kompressorer, pneumatiska verktyg och maskiner – Termlista – Del 2: Kompressorer

ISO 5390:1977, Kompressorer – Klassificering


Specifikationer och tester
ISO 1217:2009, Deplacementkompressorer – Acceptanstester

ISO 5389:2005, Turbokompressorer – Prestandatestkod

ISO 7183:2007, Tryckluftstorkar – Specifikationer och tester

ISO 12500:2007-1 till 3, Filter för tryckluft – Testmetoder

ISO 8573-1 till 9, Tryckluft – Kontaminanter och renhetsklasser – Testmetoder

 

Relaterade artiklar

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

SI-systemet

20 May, 2022

SI-systemet används ofta när kompressorer kommer på tal. Läs mer om SI-systemet här.

an illustration about compressed air in the atlas copco air wiki.

Vad är tryckluft?

4 August, 2022

Tryckluft finns överallt runt omkring oss, men vad är det egentligen? Låt oss presentera tryckluftens värld och den grundläggande funktionen hos en kompressor.