Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Produkter
Kompressorteknik
Process Gas and Air Equipment
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Produkter
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Service och reservdelar
Kompressorteknik
Luftkompressordelar
Maximera effektiviteten
Service och reservdelar
Maximera effektiviteten
Maximera effektiviteten
Kompressorteknik

Gällande standarder och regelverk inom kompressorbranschen

Compressed Air Wiki Basic Theory

I tryckluftssektorn gäller regler, precis som i många andra industrisektorer. Det kan vara krav som definieras i lagstiftning eller valfria bestämmelser eller rekommendationer, som för nationella och internationella standarder.


Industristandarder

standarder och regler

Ibland kan regler i standarder vara bindande när de träder i kraft genom lagstiftning. Om en standard citeras i ett kommersiellt avtal kan den också då bli bindande. Bindande regler kan till exempel gälla människors säkerhet och egendom, medan valfria standarder används till att underlätta arbete med saker som specifikationer, kvalitetsurval, mått för prestanda och rapporter samt ritningar.

Fördelarna med internationella standarder är uppenbara för både tillverkare, mellanhänder som ingenjörsföretag och slutkunder. Det ökar utbytbarheten för produkter och system och gör det möjligt att jämföra prestandavärden i likvärdiga termer. Prestationsangivelserna kan gälla saker som drift, miljö och säkerhet.

Lagstiftare pratar ofta om standarder som ett sätt att skapa enhetliga marknadseffekter. Standarder kan tas fram, utfärdas och underhållas av standardiseringsorgan på nationell, överstatlig (europeisk) och internationell nivå, men även av branschorganisationer som fokuserar på specifika industrisektorer (som oljeindustrin, tryckluftsindustrin eller elektronikindustrin).

ISO-medlemsländerna kan välja att införa standarder som framställs av ISO (International Organization for Standardization) som nationella standarder. Standarder som tas fram av CEN (European Committee for Standardization) är utformade för att användas i de 30 nationella medlemsländerna, och för dem kan det vara obligatoriskt med omvandling till en nationell standard om standarden anses vara harmoniserade.

Alla standarder kan formuleras via de olika nationella standardiseringsorganen.
Inom tryckluftsindustrin kan standarder även tas fram av branschorganisationer som PNEUROP (European committee of manufacturers of compressed air equipment, vacuum pumps, pneumatic tools and allied equipment) eller dess motsvarighet CAGI (United States Compressed Air and Gas Institute). Exempel på sådana dokument är standarderna för prestandamätning av kompressorkapacitet, oljeinnehåll i tryckluften och liknande, som utfärdats i väntan på att internationella standarder ska utvecklas.

Sammanställning

Här är en lista med aktuella (2010) standarder inom tryckluftsindustrin som inte behöver vara komplett. De angivna referenserna är både europeiska och amerikanska. Standarder från Pneurop utfärdas vanligen parallellt med ett CAGI-ärende för den amerikanska marknaden. Vi rekommenderar att du kontrollerar med det utfärdande organet för att säkerställa att du använder den senaste utgåvan, såvida inte det specifika marknadskravet/behovet avser ett äldre ärende.


Maskinsäkerhet

EU:s maskindirektiv 2006/42/EG, refererar till följande standarder:Säkerhet för trycksatt utrustning

Rådets direktiv 87/404/EG, Enkla tryckkärl

Rådets direktiv 97/23/EG, Tryckutrustning, refererar till följande standarder:Miljö

Rådets direktiv 2000/14/EG, Buller utomhus, refererar till följande standarder:Elsäkerhet

Rådets direktiv 2004/108/EG, Elektromagnetisk kompatibilitet, refererar till följande standarder:Rådets direktiv 2006/95/EG, Lågspänningsutrustning, refererar till följande standarder:Medicinsk utrustning – Allmänt

Rådets direktiv 93/42/EG, refererar till följande standarder:Standardisering

ISO 3857-1:1977, Kompressorer, pneumatiska verktyg och maskiner – Termlista – Del 1: Allmänt


ISO 3857-2:1977, Kompressorer, pneumatiska verktyg och maskiner – Termlista – Del 2: Kompressorer


ISO 5390:1977, Kompressorer – Klassificering

Specifikationer och tester

ISO 1217:2009, Deplacementkompressorer – Acceptanstester


ISO 5389:2005, Turbokompressorer – Prestandatestkod


ISO 7183:2007, Tryckluftstorkar – Specifikationer och tester


ISO 12500:2007-1 till 3, Filter för tryckluft – Testmetoder


ISO 8573-1 till 9, Tryckluft – Kontaminanter och renhetsklasser – Testmetoder


 


Relaterad information

an illustration about a basic theory article in the atlas copco air wiki

SI-systemet

SI-systemet används ofta när kompressorer kommer på tal. Läs mer om SI-systemet här.

an illustration about compressed air in the atlas copco air wiki.

Vad är tryckluft?

Tryckluft finns överallt runt omkring oss, men vad är det egentligen? Låt oss presentera tryckluftens värld och den grundläggande funktionen hos en kompressor.