Our solutions

Lobblåsmaskinen

Compressor Types Compressed Air Wiki Displacement Compressors Compressors

Du kanske redan vet att det finns två grundläggande principer för komprimering av luft. En av dessa är deplacementprincipen. Det finns många olika typer av kompressorer som klassificeras som deplacementkompressorer. Lobblåsmaskinen är en som matar ut ett luftflöde med lågt tryck.

Vad är lobblåsmaskiner?

lobblåsmaskinen är en typ av kompressor

En lobblåsmaskin är en deplacementkompressor utan ventiler och utan inre kompression. När kompressionsutrymmet kommer i kontakt med utloppet flödar tryckluft in från trycksidan. Därefter sker ytterligare komprimering när kompressionsutrymmets volym blir mindre vid den fortsatta rotationen. Det här innebär att kompressionen sker mot fullt mottryck, vilket ger en låg effektivitet och hög ljudnivå.

Två identiska, vanligtvis symmetriska, motroterande rotorer arbetar i ett hus och är synkroniserade via en uppsättning av kugghjul. Blåsmaskiner är normalt luftkylda och oljefria. Den låga verkningsgraden begränsar blåsmaskinens användning till låga tryck och komprimering i ett enda steg, även om både två och tre steg förekommer. Lobblåsmaskiner används ofta som vakuumpumpar och till pneumatiska transporter.

Relaterad information

Skruvkompressorer

Läs mer om komprimering av luft och de olika typer av deplacementkompressorer vi använder idag. Här går vi igenom oljeinsprutade och oljefria skruvkompressorer.

Vad är tryckluft?

Tryckluft finns överallt runt omkring oss, men vad är det egentligen? Låt oss presentera tryckluftens värld och den grundläggande funktionen hos en kompressor.