Lobblåsmaskinen - Atlas Copco Sweden
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Lobblåsmaskinen

Displacement Compressors Compressor Types Compressors Compressed Air Wiki

Du kanske redan vet att det finns två grundläggande principer för komprimering av luft. En av dessa är deplacementprincipen. Det finns många olika typer av kompressorer som klassificeras som deplacementkompressorer. Lobblåsmaskinen är en som matar ut ett luftflöde med lågt tryck.

Vad är lobblåsmaskiner?

lobblåsmaskinen är en typ av kompressor
En lobblåsmaskin är en deplacementkompressor utan ventiler och utan inre kompression. När kompressionsutrymmet kommer i kontakt med utloppet flödar tryckluft in från trycksidan. Därefter sker ytterligare komprimering när kompressionsutrymmets volym blir mindre vid den fortsatta rotationen. Det här innebär att kompressionen sker mot fullt mottryck, vilket ger en låg effektivitet och hög ljudnivå.Två identiska, vanligtvis symmetriska, motroterande rotorer arbetar i ett hus och är synkroniserade via en uppsättning av kugghjul. Blåsmaskiner är normalt luftkylda och oljefria. Den låga verkningsgraden begränsar blåsmaskinens användning till låga tryck och komprimering i ett enda steg, även om både två och tre steg förekommer. Lobblåsmaskiner används ofta som vakuumpumpar och till pneumatiska transporter.

Relaterad information

an illustration about compressed air in the atlas copco air wiki.

What is Compressed Air?

Compressed air is all around us, but what is it exactly? Let us introduce you to the world of compressed air and the basic workings of a compressor.

Ta en titt på vårt breda sortiment med tillförlitliga, energieffektiva och kostnadseffektiva kompressorer för alla tillämpningar med lågt, medelhögt och högt tryck.