Övertryck eller absoluttryck i bar - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Grundläggande teori

Skillnaden mellan övertryck och absoluttryck

Det är viktigt att avgöra om du behöver mäta övertryck eller absoluttryck. Om du väljer fel referens kan mätvärdena vara felaktiga med 1 bar, vilket kan vara ett betydande fel beroende på situationen

Övertryck

Övertryck är den tryckreferens som används mest eftersom det atmosfärstrycket används som basvärde och alla typer av kammare utjämnas med atmosfärstrycket när de ventileras. Det betyder att det inte är nödvändigt att dra ifrån atmosfärstrycket för att mäta tryckförändringen, vilket gör det till den naturliga referenspunkten för de flesta processer och testprocedurer. Övertrycket, som även kallas effektivt tryck, betecknas i allmänhet med bar (g) och psig (eller bar (e) och psie).

Absoluttryck

Absoluttryck används mer sällan som tryckreferens eftersom det alltid avser ett perfekt vakuum eller nolltryck. Det är därför tillämpningar där absoluttryck används som mätvärde ofta är mer specialiserade. Absoluttryck betecknas vanligen med bar (a) eller psia.

När ska du mäta vad?

Allmänt sett: om du vill mäta någon typ av tryck som påverkas av trycket i atmosfären använder du övertryck som referens för att se det totala trycket minus atmosfärstrycket. Det används till exempel för att mäta trycket i luftkompressorer.Om du vill mäta tryck som inte påverkas av atmosfärstrycket använder du absoluttryck som referens. Ett exempel kan vara läckagetestning av en robust och helt förseglad behållare.Skillnaden mellan övertryck i bar och absoluttryck i bar är alltid lika med atmosfärstrycket.