Effektivt

Vårt multigripkoncept erbjuder låga arbetsvikter kombinerat med höga gripvolymer.

Snabb

Den höga lastprestandan och gripkraften ökar din rivningskapacitet.

Låg ägandekostnad

Utformad för snabbhet och prestanda. Utbytbara och vändbara blad gör underhållet enkelt.

MG 100

Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

0,7 t - 1,2 t

Servicevikt

90 kg

Oljeflöde

15 l/min - 40 l/min

Arbetstryck

300 bar

Kapacitet

30 l

Käftöppning, max.

600 mm

Gripvidd

300 mm