Effektivt

Vårt multigripkoncept erbjuder låga arbetsvikter kombinerat med höga gripvolymer.

Snabb

Den höga lastprestandan och gripkraften ökar din rivningskapacitet.

Låg ägandekostnad

Utformad för snabbhet och prestanda. Utbytbara och vändbara blad gör underhållet enkelt.

MG 200

Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

1,2 t - 3 t

Servicevikt

175 kg

Oljeflöde

25 l/min - 40 l/min

Arbetstryck

300 bar

Kapacitet

70 l

Käftöppning, max.

750 mm

Gripvidd

450 mm