MB 1000

Tekniska specifikationer

Servicevikt

1 000 kg

Arbetstryck

160 bar - 180 bar

Slagfrekvens

350 blows/min - 750 blows/min

Arbetsverktygets diameter

110 mm

Verktygets arbetslängd

570 mm

Bärare, viktklass

12 t - 21 t

Hydraulisk ineffekt, max.

39 kW

Garanterad ljudeffektnivå

119 LwAdB(A)

*** EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG. Fullständig information om mått finns i säkerhets- och driftsinstruktionerna.


Allt du behöver veta om MB 1000