MB 1500

Tekniska specifikationer

Servicevikt

1 500 kg

Arbetstryck

160 bar - 180 bar

Slagfrekvens

330 blows/min - 680 blows/min

Arbetsverktygets diameter

135 mm

Verktygets arbetslängd

630 mm

Bärare, viktklass

17 t - 29 t

Hydraulisk ineffekt, max.

46 kW

Garanterad ljudeffektnivå

120 LwAdB(A)

*** EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG. Fullständig information om mått finns i säkerhets- och driftsinstruktionerna.


Allt du behöver veta om MB 1500

Exempel på tillämpningar