MB 1650

Tekniska specifikationer

Servicevikt

1 650 kg

Arbetstryck

160 bar - 180 bar

Slagfrekvens

320 blows/min - 640 blows/min

Arbetsverktygets diameter

140 mm

Verktygets arbetslängd

650 mm

Bärare, viktklass

19 t - 32 t

Hydraulisk ineffekt, max.

51 kW

Garanterad ljudeffektnivå

121 LwAdB(A)

*** EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG. Fullständig information om mått finns i säkerhets- och driftsinstruktionerna.


Allt du behöver veta om MB 1650

Exempel på tillämpningar