SB 302

Tekniska specifikationer

Servicevikt

300 kg

Arbetstryck

100 bar - 150 bar

Slagfrekvens

600 blows/min - 1 400 blows/min

Arbetsverktygets diameter

80 mm

Verktygets arbetslängd

440 mm

Bärare, viktklass

4,5 t - 9 t

Hydraulisk ineffekt, max.

20 kW

Garanterad ljudeffektnivå

119 LwAdB(A)

*** EN ISO 3744 i enlighet med direktiv 2000/14/EG. Fullständig information om mått finns i säkerhets- och driftsinstruktionerna.


Allt du behöver veta om SB 302

Exempel på tillämpningar