Elektriska underjordslastare

I dag tycks kanske inte fördelarna särskilt stora med att välja eldrift i stället för diesel. Men säkrare arbetsförhållanden, bättre anseende i samhället i förening med sänkta driftskostnader leder till något riktigt stort.

Kontakta oss

Bättre för världen

Mindre luftföroreningar, både på och utanför anläggningen gör det lättare att uppnå miljökraven samtidigt som du förbättrar ditt anseende i samhället.

Renare och svalare gruvor

Genom att eliminera dieselutsläppen uppnås renare, svalare luft i gruvan. Därmed ökar de anställdas trivsel och produktivitet, samtidigt som ventilationskostnaderna sjunker.

Lägre driftskostnader

Behovet av ventilation under jord minimeras när utsläppen försvunnit. I det långa loppet kommer de minskade ventilationskostnaderna att ge massiv avkastning på din investering.