Mejselfett för hydraulhammare

Mineraloljebaserad pasta

Kontakta oss

Utmärkta prestanda vid hög temperatur

Anpassad för hammare

Mindre slitage

Lång verktygslivslängd

Minskade driftskostnader

Atlas Copcos mejselfett är ett särskilt framtaget fett som används för att smörja bussningar i hydraulhammare. Det förhindrar kallsvetsning i bussningsområdet.

Vanliga smörjmedel (dvs. sådana som används i grävmaskinens bussningar) är inte anpassade för de höga temperaturer som genereras från friktionen mellan arbetsverktyg, bussningar och mejselhållare när hydraulhammaren är i drift. De omvandlas till vätska och rinner bort. Utan smörjmedel slits de delar som utsätts för friktionen snabbare.

Mejselfettet är ett mineraloljebaserat fett som innehåller en aluminiumhaltig tvål och smörjmedel i fast form (som grafit och koppar) med utmärkt släppeffekt, driftstemperaturer på -20 ºC till +1 100 ºC (-4 ºF till +2 012 ºF) och som är lämplig för tillämpningar både vid kall väderlek och vid höga temperaturer. Dess höga metallhalt fungerar som ett kullager mellan kontaktytorna, vilket minimerar friktionen i hög temperatur och på så vis minskar slitaget mellan mejsel, mejselhållare och bussningar. Det gör att Atlas Copcos mejselfett minskar driftskostnaden genom att öka livslängden för delarna och minimera risken för frakturer i arbetsverktyget.