Schemalagd service

Våra kunniga tekniker utför förebyggande underhåll enligt fabriksrekommenderade serviceintervall, med enbart Atlas Copcos satser för förebyggande underhåll och rekommenderade smörjmedel

Sinnesro

Alla slutförda underhållsåtgärder och eventuella rekommenderade reparationer dokumenteras noga i besiktningsprotokollet, som ger en detaljerad översikt över borrutrustningens aktuella underhållsskick

Maximerad potential

Gruvmiljön är hård och krävande, men service med schemalagda intervall, utförd av kvalificerade Atlas Copco-tekniker, ger dig möjlighet att maximera din potential

Produktbeskrivning

CARE-avtalen är en av våra servicelösningar – förebyggande service som följer fabrikens serviceintervaller för att maximera prestandan och minimera oförutsedd stilleståndstid.


Regelbundna besök
Regelbundna besök minskar risken för oväntade driftstörningar. Våra servicetekniker garanterar att jobbet görs på ett professionellt och skyndsamt sätt.


Besiktningsprotokoll
Säkerställ att utrustningen underhålls enligt OEM-specifikationerna.


Utökad garanti
Vi erbjuder även en väl tilltagen utökad garanti som täcker maskinkomponenter, exklusive slitdelar och smörjmedel.

Täckning: Utrustning för djuphålsborrning och spränghålsborrning
Serviceintervall: 250 motortimmar
Certiq – telematiklösning: Ej tillgängligt
Garantiperiod: 2 år eller 8 000 timmar (det som inträffar först)


Vi förbättrar ständigt vårt tjänsteutbud för att möta efterfrågan på marknaden. Kontakta din lokala kundtjänst för Atlas Copco för information om vad som finns tillgängligt för din maskinmodell på din marknad.


Hämta