Allmän utbildning

Vi vet vad utbildning kan göra för dig

Kontakta oss

Vi vet vad utbildning kan göra för dig

Utbildade och kunniga förare och tekniker presterar bättre, trivs bättre med sitt jobb och bidrar till ökad produktivitet.

Loading...

Prestanda

Utbildade förare presterar bättre, trivs bättre med sitt jobb och bidrar till ökad produktivitet

Effektivitet

Kunniga tekniker garanterar färre driftstopp och mindre oplanerat underhåll

Produktivitet

Vårt utbildningsprogram hjälper dig att optimera verksamheten

Produktbeskrivning

Atlas Copcos utbildningsprodukter ger företaget mervärde genom att förbereda de anställda inför de hårda utmaningar de dagligen ställs inför i sina jobb. Fokus på att maximera och optimera produktiviteten är en av de viktigaste strategiska delarna inom gruv- och byggnadsindustrin. Genom att genomföra Atlas Copcos utbildningsprogram kommer du snabbt att se förbättrad utrustningsanvändning och produktivitet. Välutbildade operatörer använder effektivare produktionsmetoder, och utbildade tekniker ger kortare driftstopp och minskat oplanerat underhåll.


Fokus på säkerhet
Olyckor innebär inte bara stort personligt lidande. Vid olyckor till följd av osäkra aktiviteter skadas dessutom ofta maskiner och utrustning, vilket leder till dyra produktionsstopp. Utbildade operatörer och tekniker vet hur maskinerna och systemen fungerar. De är medvetna om maskinens säkerhetsfunktioner och om riskerna de risker som finns med utrustningen och arbetsplatsen. Det leder till färre olyckor, färre skador på maskiner och utrustning och lägre påverkan på miljön.


Vi förbättrar ständigt vårt tjänsteutbud för att möta efterfrågan på marknaden. Kontakta din lokala kundtjänst för Atlas Copco för information om vad som finns tillgängligt för din maskinmodell på din marknad.


Hämta