Äkthet

Simulatorn har alla originalkomponenter och reglage som i en originalhytt

Flexibilitet

Flera olika program kan köras på klassrumssimulatorn, vart och ett med en rad övningsscenarier där du kan öka dina maskinkunskaper

Optimala utbildningsförhållanden

Tack vare klassrumsutformningen kan utbildaren övervaka deltagarna ansikte mot ansikte, men även låta en liten grupp förare titta på och lära sig

Produktbeskrivning

Atlas Copcos simulatorer är byggda utifrån konstruktionsritningar för verkliga maskiner. Alla program och reglage är riktiga maskinkomponenter, vilket ger exakt samma känsla som att använda verklig Atlas Copco-utrustning. Det finns flera LED-skärmar som visar simuleringen i realtid. För att utnyttja den aktuella sessionen är en stor skärm monterad utanför hytten på ett stativ bredvid simulatorn, så att en liten grupp förare kan titta på och lära sig. Simulatorerna inkluderar fullständig dokumentation vad gäller handböcker och snabbstartguider. De kan även fjärruppdateras och simulatordiagnostiken kan övervakas via internet.


Klassrumssimulatorn är utformad med en rad övningsscenarier där du kan öka dina maskinkunskaper. Simulatorn har alla originalkomponenter och reglage integrerade i en originalhytt.


Tillgängliga format: klassrumsutbildare


Hämta